Search
Close this search box.
nhân vật Klee

Klee

Xếp hạng và thông tin Klee

Thông tin nhân vật

Klee
Biểu tượng Klee
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng A

Độ hiếm: ★★★★★
Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ HoảHoả

Vũ khí: Hình ảnh pháp khíPháp Khí

Diễn viên lồng tiếng Anh: Poonam Basu
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Kuno Misaki

Xếp hạng cấp bậc

DPS chínhDPS phụHỗ TrợKhám Phá Map
biểu tượng xếp hạng BN / Abiểu tượng xếp hạng Bbiểu tượng xếp hạng SS

Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm Mạnh của Klee
• Dễ dàng kích hoạt các phản ứng nguyên tố Hoả với các nguyên tố khác.
• Kỹ năng tạo ra vụ nổ, đánh bật kẻ thù nhỏ.
• Sát thương nguyên tố Hoả cao.
Điểm Yếu của Klee
• Phạm vi tấn công ngắn đòi hỏi khả năng định vị tốt.
• Hiệu ứng lửa nhanh tắt.
• Kỹ năng hỗ trợ trong đội hình phải được mở thông qua Cung Mệnh.

Cách Build Klee Tốt Nhất

Cách Build Vũ Khí Klee

điển tích tây phong

Điển Tích Tây Phong

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tốc độ di chuyển tăng 10%; Lên trận mỗi 4s nhận 8% buff sát thương Nguyên Tố. Cộng dồn tối đa 4 lần, kéo dài đến khi nhân vật ngã xuống hoặc rời trận.

HOẶC
Quyển Thiên Không

Quyển Thiên Không

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Tăng sát thương Nguyên Tố 12%; khi tấn công thường đánh trúng địch, có tỷ lệ 50% nhận được sự ưu ái của mây trời, trong 15s chủ động tấn công kẻ địch ở gần, tạo thành sát thương bằng 160% lực tấn công. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

HOẶC
khoá trần thế

Khoá Trần Thế

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Hiệu quả khiên tăng 20%. Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra, khi được khiên bảo vệ, hiệu quả tăng tấn công sẽ tăng 100%.

HOẶC
hồi ức tulaytullah

Hồi Ức Tulaytullah

Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Tốc độ tấn công thường tăng 10%; Trong 14s sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố: Sát thương gây ra từ tấn công thường mỗi 1s tăng 4.8%; Khi tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sát thương gây ra từ tấn công thường tăng 9.6%, hiệu quả này mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần. Trong thời gian duy trì, sát thương gây ra từ tấn công thường tối đa tăng đến 48% thông qua hiệu quả kể trên. Khi nhân vật rời trận sẽ xóa bỏ hiệu quả, thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố lần nữa sẽ xóa hiệu quả trước đó.

HOẶC
Chương Nhạc Lang Thang

Chương Nhạc Lang Thang

Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

Khi nhân vật ra trận, ngẫu nhiên nhận 1 ca khúc, kéo dài 10s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần. Nhạc dạo: Tấn công tăng 60%; Điệp khúc: Toàn bộ sát thương nguyên tố tăng 48%; Khúc nhạc ngắn: Tinh thông nguyên tố tăng 240.

HOẶC
Mảnh Chương Tế Lễ

Mảnh Chương Tế Lễ

Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

HOẶC
Nhật Nguyệt Hạp

Nhật Nguyệt Hạp

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Trong 6s sau khi tấn công thường đánh trúng địch, sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ tăng 20%; Trong 6s sau khi kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ đánh trúng địch, sát thương tấn công thường tăng 20%.

Cách Build Thánh Di Vật Klee

Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
4 món

Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.

4 món: Sát thương phản ứng Quá Tải, Thiêu Đốt, Bung Tỏa gây ra tăng 40%, phản ứng Bốc Hơi, Tan Chảy tăng hệ số buff 15%. 10s sau khi thi triển kỹ năng Nguyên Tố, hiệu quả của 2 món tăng 50%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 lần.

HOẶC
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
2 món

Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
2 món

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ

2 món: Tấn công tăng 18%.

HOẶC
Hiền Nhân Bốc Lửa
4 món

Hiền Nhân Bốc Lửa

2 món: Kháng nguyên tố Hỏa tăng 40%.

4 món: Tăng 35% sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hưởng nguyên tố Hỏa.

HOẶC
võ nhân
4 món

Võ Nhân

2 món: Tăng 15% sát thương tấn công thường và trọng kích tạo thành.

4 món: Trong 8s sau khi sử dụng kỹ năng Nguyên Tố, tấn công thường và trọng kích tăng 25% sát thương.

Chỉ Số Bộ Thánh Di Vật

Chỉ Số Chính

đồng hồ genshinĐồng Hồ: Tấn Công%

cốc genshinCốc: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Hoả

vương miệng genshinVương Miệng: Tấn Công% / Tỷ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích

Chỉ Số Phụ

Tấn Công% / Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu Tiên Nâng Thiên Phú Klee

DPS Chính

tấn công thường
Đánh Thường

Kỹ Năng
Kỹ Năng

Nộ
Nộ

DPS Phụ / Hỗ Trợ

Kỹ Năng
Kỹ Năng

tấn công thường
Đánh Thường

Nộ
Nộ

Cách Build Klee DPS Chính

Vũ Khí tốt nhất
điển tích tây phong  Điển Tích Tây Phong
Vũ Khí thay thế
1. quyển thiên không Quyển Thiên Không
2. nhật nguyệt hạp Nhật Nguyệt Hạp
3. chương nhạc lang thang Chương Nhạc Lang Thang
Thánh Di Vật
diệm liệt ma nữ cháy rực Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Tấn Công%
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Hoả
Vương Miện: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ1. Tấn Công%
2. Sát Thương Bạo Kích
3. Tỉ lệ bạo kích
4. Tinh Thông Nguyên Tố

Hướng Build Klee DPS chính này tập trung vào việc cải thiện sát thương phản ứng nguyên tố của cô ấy.

Cách Build Klee DPS Phụ / Hỗ Trợ

Vũ Khí tốt nhất
quyển thiên không Quyển Thiên Không
Vũ Khí thay thế
1. mảnh chương tế lễ Mảnh Chương Tế Lễ
2. nhật nguyệt hạp Nhật Nguyệt Hạp
3. chương nhạc lang thang Chương Nhạc Lang Thang
Thánh Di Vật
diệm liệt ma nữ cháy rực Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Tấn Công%
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Hoả
Vương Miệng: Tấn Công% hoặc Tỉ Lệ Bạo Kích/Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ1. Tỉ Lệ Bạo Kích
2. Sát Thương Bạo Kích
3. Tấn Công%

Hướng build hỗ trợ này dành cho Klee tập trung vào việc sử dụng Kỹ năng Nguyên tố của Klee, để áp dụng nguyên tố Hoả lên kẻ thù khi Klee ở ngoài sân. Nó đặc biệt hiệu quả khi Klee mở khóa Cung Mệnh 2, làm giảm khả năng phòng thủ của kẻ địch.

Cách Build Đội Hình Klee

Đội Hình Klee - Bốc Hơi

DPS Chính

nhân vật Klee
Klee

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

Hỗ Trợ

nhân vật zhongli genshin impact
Zhongli
HOẶC

DPS Chính

nhân vật Klee
Klee

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett

Đội Hình Klee Mono - Hoả

DPS Chính

nhân vật Klee
Klee

DPS Phụ

xiangling
Xiangling

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

Hỗ Trợ

nhân vật zhongli genshin impact
Zhongli

Vì Klee gặp vấn đề trong việc tạo ra các phản ứng nguyên tố đều đặn liên tục nên bạn có thể kết hợp cô ấy với các DPS Phụ – Hoả khác như Xiangling. Kazuha ở trong đội này này để Khuếch Tán Nguyên Tố Hoả.

Đội này được khuyên dùng nếu bạn gặp phải nhiều kẻ thù hoặc dùng để phá khiên của chúng.

Đội Hình Klee - DPS Phụ hoặc Hỗ Trợ

Hỗ Trợ

nhân vật Klee
Klee

DPS Chính

Hu Tao genshin impact
Hu Tao

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

Hỗ Trợ

nhân vật zhongli genshin impact
Zhongli
HOẶC

Hỗ Trợ

nhân vật Klee
Klee

Chính

Ganyu Genshin Impact
Ganyu

DPS Phụ

nhân vật Sucrose
Sucrose

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett
HOẶC

Hỗ Trợ

nhân vật Klee
Klee

Chính

dehya
Dehya

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett

Đội hình Klee DPS Phụ hoặc Hỗ Trợ chỉ nên dùng khi Klee đã đạt cung mệnh 2, lúc này Klee có khả năng làm giảm Phòng Thủ của kẻ thù.

Nguyên Liệu Đột Phá Klee

Cấp 20→40

mora
20000

Mora

vụn mã não cháy
1

Vụn Mã Não Cháy

nấm rơm gió
3
bản vẽ hướng dẫn
3

Bản Vẽ Hướng Dẫn

Cấp 40→50

mora
40000

Mora

mảnh mã não cháy
3

Mảnh Mã Não Cháy

ngọn lửa vĩnh hằng
2

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

nấm rơm gió
10

Nấm Rơm Gió

bản vẽ hướng dẫn
15

Bản Vẽ Hướng Dẫn

Cấp 50→60

mora
60000

Mora

mảnh mã não cháy
6

Mảnh Mã Não Cháy

ngọn lửa vĩnh hằng
4

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

nấm rơm gió
20

Nấm Rơm Gió

bản vẽ phong ấn
12

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 60→70

mora
80000

Mora

miếng mã não cháy
3

Miếng Mã Não Cháy

ngọn lửa vĩnh hằng
8

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

nấm rơm gió
30

Nấm Rơm Gió

bản vẽ phong ấn
18

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 70→80

mora
100000

Mora

miếng mã não cháy
6

Miếng Mã Não Cháy

ngọn lửa vĩnh hằng
12

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

nấm rơm gió
45

Nấm Rơm Gió

bản vẽ cấm chú
12

Bản Vẽ Cấm Chú

Cấp 80→90

mora
120000

Mora

mã não cháy
6

Mã Não Cháy

ngọn lửa vĩnh hằng
20

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

nấm rơm gió
60

Nấm Rơm Gió

bản vẽ cấm chú
24

Bản Vẽ Cấm Chú

Tổng Số

mora
420000
vụn mã não cháy
1
mảnh mã não cháy
9
miếng mã não cháy
9
mã não cháy
6
ngọn lửa vĩnh hằng
46
nấm rơm gió
168
bản vẽ hướng dẫn
18
bản vẽ phong ấn
30
bản vẽ cấm chú
36

Nguyên Liệu Thiên Phú Klee

Cấp 1→2

mora
12500

Mora

bài giảng của tự do
3

Bài Giảng Của “Tự Do”

bản vẽ hướng dẫn
6

Bản Vẽ Hướng Dẫn

Cấp 2→3

mora
17500

Mora

hướng dẫn của tự do
2

Hướng Dẫn Của “Tự Do”

bản vẽ phong ấn
3

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 3→4

mora
25000

Mora

hướng dẫn của tự do
4

Hướng Dẫn Của “Tự Do”

bản vẽ phong ấn
4

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 4→5

mora
30000

Mora

hướng dẫn của tự do
6

Hướng Dẫn Của “Tự Do”

bản vẽ phong ấn
6

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 5→6

mora
37500

Mora

hướng dẫn của tự do
9

Hướng Dẫn Của “Tự Do”

bản vẽ phong ấn
9

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 6→7

mora
120000

Mora

triết học của tự do
4

Triết Học Của “Tự Do”

bản vẽ cấm chú
4

Bản Vẽ Cấm Chú

móng vuốt bắc phong
1

Móng Vuốt Bắc Phong

Cấp 7→8

mora
260000

Mora

triết học của tự do
6

Triết Học Của “Tự Do”

bản vẽ cấm chú
6

Bản Vẽ Cấm Chú

móng vuốt bắc phong
1

Móng Vuốt Bắc Phong

Cấp 8→9

mora
450000

Mora

triết học của tự do
12

Triết Học Của “Tự Do”

bản vẽ cấm chú
9

Bản Vẽ Cấm Chú

móng vuốt bắc phong
2

Móng Vuốt Bắc Phong

Cấp 9→10

mora
700000

Mora

triết học của tự do
16

Triết Học Của “Tự Do”

bản vẽ cấm chú
12

Bản Vẽ Cấm Chú

móng vuốt bắc phong
2

Móng Vuốt Bắc Phong

vương miện trí thức
1

Vương Miện Trí Thức

Tổng Số

mora
1652500
bài giảng của tự do
3
hướng dẫn của tự do
21
triết học của tự do
38
bản vẽ hướng dẫn
6
bản vẽ phong ấn
22
bản vẽ cấm chú
31
móng vuốt bắc phong
6
vương miện trí thức
1

Kỹ Năng của Klee

Tấn Công Thường
Ném ra những thứ phát nổ khi va chạm! Tấn công nổ tối đa 3 lần, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa.

Trọng Kích
Tiêu hao thể lực nhất định, sau khi tụ lực sẽ bắn phá kẻ địch, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa.

Tấn Công Khi Đáp
Ngưng tụ sức mạnh của lửa, lao xuống mặt đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa khi chạm đất.

Trên đây là cách Build Klee tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin Guide nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.