Search
Close this search box.
nhân vật thoma

Thoma

Thoma là một nhân vật Hệ Hoả 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Thoma, nguyên liệu thiên phú, vũ khí tốt nhất, thánh di vật tốt nhất, ưu tiên thiên phú, kỹ năng, đội hình và xếp hạng về nhân vật trong hướng dẫn build này!

Xếp hạng và thông tin Thoma

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Thoma thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Thoma.

Thông tin nhân vật

Thoma
Biểu tượng Thoma
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng B

Độ hiếm: ★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ HoảHoả

Vũ khí: Hình ảnh vũ khí cán dàiVũ Khí Cán Dài

Diễn viên lồng tiếng Anh: Christian Banas
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Morita Masakazu

 

Xếp hạng cấp bậc Thoma

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
N/A biểu tượng xếp hạng A biểu tượng xếp hạng B biểu tượng xếp hạng B

 

Điểm mạnh và điểm yếu của Thoma

Điểm Mạnh của Thoma
• Tạo Khiên từ kỹ năng nguyên tố và Nộ.


• Áp dụng phản ứng nguyên tố hoả khi không ra sân bằng kỹ năng Nộ.


• Cung Mệnh 6 tăng sát thương các đòn tấn công thường, tấn công liên tiếp và lao xuống của cả team.

Điểm Yếu của Thoma
•  Năng lượng sử dụng kỹ năng nộ cao
•  CD kỹ năng nguyên tố lâu

 

Cách Build Thoma tốt nhất (Best Build)

Cách Build Vũ Khí

Đoạn Thảo Trường Đao

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đoạn Thảo Trường Đao

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 12 | Tấn Công Căn Bản: 46

Tăng sức tấn công nhận được, mức tăng thêm tương đương 28% lượng dư ra trên 100% của Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố, tối đa tăng 80% từ cách này. Trong 12s sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố.

hoặc

Trượng Hộ Ma

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trượng Hộ Ma

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 14.4 | Tấn Công Căn Bản: 46

HP tăng 20%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công bằng 0.8% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Khi HP của nhân vật trang bị vũ khí này dưới 50%, sẽ nhận thêm buff tấn công bằng 1% giới hạn HP.

hoặc

Xương Sống Thiên Không

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Xương Sống Thiên Không

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 8 | Tấn Công Căn Bản: 48

Tỷ lệ bạo kích tăng 8%,tốc độ tấn công thường tăng 12%. Ngoài ra, khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch, có tỷ lệ 50% thi triển Lưỡi Dao Chân Không, tạo thêm sát thương bằng 40% tấn công trong phạm vi nhỏ. Hiệu quả này mỗi 2s thi triển nhiều nhất 1 lần.

hoặc

Thương Tây Phong

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thương Tây Phong

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 6.7 | Tấn Công Căn Bản: 44

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Vây Cá Chẻ Sóng

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Vây Cá Chẻ Sóng

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 3 | Tấn Công Căn Bản: 45

Tổng giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12% sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này gây ra. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ tăng tối đa 40%.

hoặc

Lao Xiên Cá

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Lao Xiên Cá

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 10 | Tấn Công Căn Bản: 42

Sát thương Kỹ Năng Nộ gây ra tăng 16%, tỷ lệ bạo của Kỹ Năng Nộ tăng 6%.

hoặc

Hắc Anh Thương

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hắc Anh Thương

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: HP% 10.2 | Tấn Công Căn Bản: 38

Tăng 40% sát thương với kẻ địch là Slime.

 

Cách Nâng Thiên Phú

EKỹ năng>QNộ>NANormal Attack

Ưu tiên Kỹ năng Nguyên Tố (E) của Thoma trước để tăng cường lá chắn của đội hình.

 

Cách Build Thánh Di Vật 

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

hoặc

Hiệu quả:

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc

Hiệu quả:

2

HP tăng 20%

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

hoặc

Hiệu quả:

2

HP tăng 20%

4

Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

Chỉ Số Bộ Thánh Di Vật

Đồng Hồ: %HP hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly: %HP

Vương Miệng: %HP

Build Thoma DPS Phụ – Bung Toả

Vũ Khí tốt nhất
giáo thập tự kitain Giáo Thập Tự Kitain
Vũ Khí thay thế
1. quán nguyệt thương Quán Nguyệt Thương
2. lao xiên cá Lao Xiên Cá
3. thương tây phong Thương Tây Phong
Thánh Di Vật
giấc mộng hoàng kim Giấc Mộng Hoàng Kim x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Ly: Tinh Thông Nguyên Tố
Vương Miệng: Tinh Thông Nguyên Tố
Dòng phụ 1. Tinh Thông Nguyên Tố
2. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
3. %Tấn Công

Cách Build Thoma DPS phụ này đã tăng đáng kể sát thương từ khi hệ Nguyên Tố Thảo ra mắt. Cách Build này được thiết kế riêng cho các đội Bung Toả, Thoma là nhân vật chính sẽ gây ra các phản ứng Bung toả trong đội hình.

Build Thoma DPS phụ – kỹ năng nộ

Vũ Khí tốt nhất
đoạn thảo trường đao  Đoạn Thảo Trường Đao
Vũ Khí thay thế
1. trượng hộ ma Trượng Hộ Ma
2. lao xiên cá Lao Xiên Cá
Thánh Di Vật
dấu ấn ngăn cách Dấu Ấn Ngăn Cách x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Ly: %HP hoặc Tăng Sát Thương Nguyên Tố Hoả
Vương Miệng: %HP hoặc Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. %HP
2. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
3. HP

Cách Build Thoma này tập trung vào việc gây ra sát thương thông qua kỹ năng nộ của Thoma. Bộ thánh di vật Dấu Ấn Ngăn Cách sẽ giúp tăng sát thương tổng thể của Thoma.

 

Build Thoma Hỗ Trợ tạo Khiên

Vũ Khí tốt nhất
cột sống thiên không Cột Sống Thiên Không
Vũ Khí thay thế
1. thương tây phong Thương Tây Phong
2. lao xiên cá Lao Xiên Cá
3. hắc anh thương Hắc Anh Thương
Thánh Di Vật
thiên nham vững chắc Thiên Nham Vững Chắc x2
dấu ấn ngăn cách Dấu Ấn Ngăn Cách x2
Dòng chính
Đồng Hồ: %HP hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Ly: %HP
Vương Miệng: %HP
Dòng phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. %HP
3. HP

Cách Build Thoma hỗ trợ này dựa vào việc tạo Khiên của Thoma để bảo vệ các nhân vật khác. Tập trung vào các chỉ số HP và Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố để Thoma có chiến Khiên mạnh hơn và nạp Năng Lượng nhanh hơn để có thể sử dụng Kỹ Năng Nộ liên tục.

 

Cách Build Đội Hình Thoma

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

Nguyên Liệu Đột Phá Thoma

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636

 

Nguyên Liệu Thiên Phú Thoma

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Thoma tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin-Guide.Com nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.