Nahida

- Advertisement -
Nahida là một nhân vật trong Genshin Impact. Hướng dẫn bao gồm Nahida là ai, cách Build Nahida tốt nhất, đội hình, nguyên tố, vũ khí tốt nhất, nguyên liệu đột phá kỹ năng, thiên phú của Thảo Thần Nahida

 

Xếp hạng và thông tin Nahida

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Nahida thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Nahida.

Thông tin nhân vật

Nahida
Biểu tượng Nahida
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng SS

Độ hiếm: ★★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ ThảoThảo

Vũ khí: Hình ảnh pháp khíPháp Khí

Diễn viên lồng tiếng Anh: Kimberley Anne Campbell
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Tamura Yukari

 

Xếp hạng cấp bậc Nahida

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
biểu tượng xếp hạng S biểu tượng xếp hạng ss biểu tượng xếp hạng ss biểu tượng xếp hạng ss

 

Điểm mạnh và điểm yếu của Nahida

Điểm Mạnh của Nahida
• Kỹ năng Nộ có tầm ảnh hưởng rất rộng lớn.


• Cung cấp lượng tinh thông nguyên tố khổng lồ cho nhân vật đang ra sân bằng Kỹ Năng Nộ của Nahida.


• Năng lượng tung kỹ năng Nộ thấp.


• Nguyên tố thảo áp dụng vào kẻ thủ rất tốt.


• Sát thương tạo ra lớn.


• Thời gian hiệu lực của kỹ năng nguyên tố lâu, thời gian hồi chiêu nhanh.


• Cung Mệnh 2 Nahida trở lên rất mạnh khi mở khoá buff cho đội hình tập chung vào sát thương nguyên tố Thảo.

Điểm Yếu của Nahida
•  HP cơ bản thấp.

 

Cách Build Thảo Thần Nahida tốt nhất

Build Vũ Khí

Cõi Mộng Ngàn Đêm

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cõi Mộng Ngàn Đêm R0

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Căn cứ xem loại nguyên tố của mỗi nhân vật khác trong đội có tương đồng với người trang bị vũ khí này hay không, từ đó nhận được các loại hiệu quả sau.
Giống Nhau: Tinh Thông Nguyên Tố tăng 32 điểm
Khác nhau: Buff sát thương loại nguyên tố của người trang bị tăng 10%.
Hiệu quả nói trên mỗi loại tối đa cộng dồn 3 tầng.
Ngoài ra sẽ tăng 40 điểm Tinh Thông Nguyên Tố cho nhân vật trong đội gần đó (trừ người trang bị vũ khí này). Hiệu quả này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên.

hoặc

Chân Ý Của Kagura

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Chân Ý Của Kagura R0

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

Khi thi triển kỹ năng nguyên tố sẽ nhận được hiệu quả “Vũ Điệu Kagura”, giúp nhân vật trang bị vũ khí này tăng 12% sát thương do kỹ năng nguyên tố gây ra, hiệu quả này duy trì 16s, tối đa dồn 3 tầng. Khi có 3 tầng, nhân vật này sẽ nhận được 12% buff sát thương tất cả nguyên tố.

hoặc

Điển Tích Tây Phong

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Điển Tích Tây Phong

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tốc độ di chuyển tăng 10%; Lên trận mỗi 4s nhận 8% buff sát thương Nguyên Tố. Cộng dồn tối đa 4 lần, kéo dài đến khi nhân vật ngã xuống hoặc rời trận.

hoặc

Tóm Tắt Ma Pháp

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tóm Tắt Ma Pháp

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Lôi tăng 12%.

hoặc

Nhật Nguyệt Hạp

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nhật Nguyệt Hạp

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Trong 6s sau khi tấn công thường đánh trúng địch, sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ tăng 20%; Trong 6s sau khi kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ đánh trúng địch, sát thương tấn công thường tăng 20%.

hoặc

Sao Đêm Rong Ruổi

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sao Đêm Rong Ruổi

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Mỗi 10s sẽ sản sinh hiệu quả sau: Tăng tấn công dựa vào 24% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật trang bị vũ khí này, đồng thời tăng 30% tấn công dựa vào hiệu quả trên cho nhân vật trong đội gần đó, duy trì 12s, hiệu ứng này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên. Nhân vật khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu ứng.

hoặc

Mảnh Chương Tế Lễ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mảnh Chương Tế Lễ

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Chương Nhạc Lang Thang

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Chương Nhạc Lang Thang

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

Khi nhân vật ra trận, ngẫu nhiên nhận 1 ca khúc, kéo dài 10s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần. Nhạc dạo: Tấn công tăng 60%; Điệp khúc: Toàn bộ sát thương nguyên tố tăng 48%; Khúc nhạc ngắn: Tinh thông nguyên tố tăng 240.

hoặc

Hải Đồ Vạn Quốc

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hải Đồ Vạn Quốc

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Trong 10s sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, nhận 8% buff sát thương Nguyên Tố, cộng dồn 2 tầng.

Thánh Di Vật Thảo Thần Nahida

Để tối ưu hoá được nguồn sát thương và sức mạnh của Thảo Thần Nahida thì chúng ta phải cần biết cách Build Thánh Di Vật Nahida để cô ấy có nguồn sức mạnh tối ưu nhất.
Dưới đây là Thánh Di Vật tốt nhất mà bạn nên trang bị cho Thảo Thần Nahida

Hiệu Quả:

2 Món

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

4

Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.

hoặc

Hiệu Quả:

2 Món

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

Chỉ Số Bộ Thánh Di Vật

Đồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố
Ly: Tinh Thông Nguyên Tố / Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thảo
Vương Miệng: Tinh Thông Nguyên Tố / Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích

Giải thích cách Build Thánh Di Vật Nahida: Vì Thảo Thần Nahida sử dụng kỹ năng nguyên tố để tạo ra phản ứng nguyên tố gây sát thương. Vậy nên Nahida sẽ cần rất nhiều điểm Tinh Thông Nguyên Tố. Thêm nữa các bạn cũng nên Build thêm Tỉ Lệ Chí Mạng và Sát Thương Chí Mạng để Nahida không bị thiếu Dame. Hiệu Quả Nạp Nguyên tố cũng rất cần thiết nhưng ta nên chú trọng Build Thánh Di Vật có 3 dòng Tinh Thông, Tỉ Lệ Crit, Sát Thương Crit mà GenshinGuide đã liệt kê ở cách Build Thánh Di Vật Nahida.

Cách nâng cấp Thiên Phú Nahida

DPS Chính

ATK Đánh thường>EKỹ năng>QNộ

DPS phụ và hỗ trợ

E Kỹ năng>QNộ>ATKĐánh thường

 

Cách Build Nahida DPS Phụ hoặc Hỗ Trợ

Vũ Khí tốt nhất cõi mộng ngàn đêm Cõi Mộng Ngàn Đêm
Vũ Khí thay thế
1. tóm tắt ma pháp Tóm Tắt Ma Pháp
2. sao đêm rong ruổi Sao Đêm Rong Ruổi
3. mảnh chương tế lễ Mảnh Chương Tế Lễ
Thánh Di Vật
Ký Ức Rừng SâuKý Ức Rừng Sâu x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc: Tinh Thông Nguyên Tố hoặc Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thảo
Vương Miệng: Tinh Thông Nguyên Tố
Dòng phụ Tinh Thông Nguyên Tố, Tỉ lệ bạo kích, Sát thương bạo kích, Nạp nguyên tố
Chỉ Số Tốt Nghiệp Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố ±110%
Tinh Thông Nguyên Tố ±1000

Đây là cách build Nahida tốt nhất với vai trò Hỗ trợ và DPS phụ, Nahida sẽ sử dụng bộ thánh di vật Ký Ức Rừng Sâu và build full chỉ số Tinh Thông Nguyên Tố. Mục tiêu của bạn là đạt được khoảng 800 đến 1000 Tinh Thông Nguyên Tố cho Nahida.

Chỉ số Tinh Thông Nguyên Tố chính là lựa chọn tốt nhất cho Nahida, nhưng bạn cũng có thể sử dụng Ly tăng sát thương nguyên tố Thảo hoặc Vương Miệng tăng sát thương Bạo Kích để tăng sát thương cho Nahida.

Lưu ý: Bạn nên build chỉ số tinh thông của Nahida = 1000, sau đó mới lấy các chỉ số khác.

 

Build Nahida DPS chính

Nhưng nếu bạn thích Build Nahida làm DPS chính thì đây là cách Build tốt nhất.

Vũ Khí tốt nhất
cõi mộng ngàn đêm Cõi Mộng Ngàn Đêm
Vũ Khí thay thế
1. chân ý của kagura Chân Ý Của Kagura
2. sao đêm rong ruổi Sao Đêm Rong Ruổi
3. nhật nguyệt hạp Nhật Nguyệt Hạp
4.chương nhạc lang thang Chương Nhạc Lang Thang
5. hải đồ vạn quốc Hải Đồ Vạn Quốc
Thánh Di Vật
Ký Ức Rừng SâuKý Ức Rừng Sâu x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc: Tăng sát thương nguyên tố Thảo
Vương Miệng: Tỉ lệ bạo kích hoặc sát thương bạo kích
Dòng phụ Tinh Thông Nguyên Tố, Tỉ lệ bạo kích, Sát thương bạo kích, Nạp nguyên tố
Chỉ Số Tốt Nghiệp Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố ±110%

Cách Build Nahida DPS Chính tại hướng dẫn này sẽ giúp Nahida hoạt động như một người hỗ trợ cho bất kỳ phản ứng Nguyên Tố nào tập trung vào Hệ Thảo như các biến thể Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa.

Lựa chọn vũ khí của Nahida cũng linh hoạt hơn nhiều cho vai trò này vì bạn có thể cải thiện sát thương từ Đòn Đánh Thường và Kỹ Năng Nguyên Tố bằng Bạo Kích

 

Cách Build Nahida + Nilou

Vũ Khí tốt nhất cõi mộng ngàn đêm Cõi Mộng Ngàn Đêm
Vũ Khí thay thế
1. tóm tắt ma pháp Tóm Tắt Ma Pháp
2. sao đêm rong ruổi Sao Đêm Rong Ruổi
3. mảnh chương tế lễ Mảnh Chương Tế Lễ
Thánh Di Vật
Ký Ức Rừng SâuKý Ức Rừng Sâu x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố
Cốc: Tinh Thông Nguyên Tố
Vương Miệng: Tinh Thông Nguyên Tố
Dòng phụ Tinh Thông Nguyên Tố, Tỉ lệ bạo kích, Sát thương bạo kích, Nạp nguyên tố
Chỉ Số Tốt Nghiệp Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố ±110%
Tinh Thông Nguyên Tố ±1000

Nếu bạn muốn build Nahida cho đội Nilou, thì bạn phải build càng nhiều chỉ số Tinh Thông Nguyên tố cho Nahida càng tốt. Nahida và Nilou kết hợp với nhau tạo ra nhiều Hạt Nổ nguyên tố Thảo vậy nên chỉ số Tinh Thông là rất cần thiết.

Bạn cũng có thể sử dụng bộ Giấc Mộng Hoàng Kim cho Nahida và để nhân vật khác sử dụng bộ Ký Ức Rừng Sâu, để Nahida có thể dễ dàng đạt được 1000 điểm Tinh Thông Nguyên Tố.

Cách Build đội hình Nahida

Đội Hình Nahida (HyperBloom)

DPS Chính
nahidaNahida
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ
hoặc
DPS Chính
nahidaNahida
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Nahida rất xuất sắc trong việc tạo ra các Hạt Nhân Thảo. Với Hạt Nhân Thảo trên sân, bạn sẽ chỉ cần một nhân vật Hệ Lôi có thể gây sát thương Lôi định kỳ để kích hoạt phản ứng Hyperbloom

 

Đội Hình Nahida và Nilou

DPS Chính
nahidaNahida
DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ
hoặc
DPS Chính
nahidaNahida
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Nahida tạo ra rất nhiều các Hạt Nhân Thảo khi chung đội với Nilou do sát thương nguyên tố Thảo liên tục của cô ấy. Nahida tạo ra rất nhiều các Hạt Nhân Thảo với tốc độ cao, vậy nên Nahida sẽ dễ dàng bị thương vì các Hạt Nhân Thảo gây sát thương “không loại trừ địch hay ta”. Vậy nên Kokomi và Barbara sẽ ở trong đội hình này để giúp Nahida có thể sống sót.

 

Đội Hình Nahida DPS chính gây phản ứng Sinh Trưởng

DPS Chính
nahidaNahida
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ
hoặc
DPS Chính
nahidaNahida
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Nahida có thể hoạt động với vai trò DPS Chính ngoài sân cho các đội hình Thảo vs Lôi để kích hoạt các phản ứng Sinh Trưởng và Tăng Cường. Bạn sẽ cần build chỉ số phụ Sát Thương Bạo Kích cho Nahida thay vì Tinh Thông Nguyên Tố.

 

Đội Hình Nahida Bung Toả (Burgeon) vai trò DPS Chính

DPS Chính
nahidaNahida
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ
hoặc
DPS Chính
nahidaNahida
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Trong đội hình này Thoma sẽ là nhân vật kích hoạt các phản ứng Bung Toả sau khi Nahida tạo ra các Hạt Nhân Thảo. Vậy nên bạn cần build Full Tinh Thông Nguyên Tố cho Thoma để có thể sử dụng được đội hình này.

 

Đội Hình Nahida Sinh Trưởng + Tăng Cường với vai trò DPS phụ

DPS Phụ
nahidaNahida
DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ
hoặc
DPS Phụ
nahidaNahida
DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Nahida thể hiện rất tốt với vai trò DPS phụ trong đội hình Sinh Trưởng. Nahida kích hoạt phản ứng sinh trưởng lên kẻ thù sẽ cho phép các nhân vật hệ Lôi gây được nhiều sát thương hơn thông qua phản ứng Tăng Cường.

 

Đội Hình Nahida Bung Toả với vai trò DPS phụ

DPS Phụ
nahidaNahida
DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ
hoặc
DPS Phụ
nahidaNahida
DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ

 

Đội Hình Sum Suê với vai trò DPS phụ

DPS Phụ
nahidaNahida
DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ
hoặc
DPS Phụ
nahidaNahida
DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ

 

Các Đội Hình Khác

 

DPS Phụ
nahidaNahida
DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ

 

DPS Chính
nahidaNahida
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

 

DPS Phụ
nahidaNahida
DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ

 

DPS Phụ
nahidaNahida
DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ

 

DPS Chính
nahidaNahida
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

 

Nguyên Liệu Đột Phá

Cũng giống như các nhân vật khác trong Genshin Impact thì Thảo Thần Nahida cũng cần nhiều nguyên liệu để có thể nâng cấp sức mạnh, đột phá bản thân, dưới đây là những nguyên liệu cần có để đột phá Thảo Thần Nahida
Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636

 

Nguyên Liệu Nâng Cấp Kỹ Năng Thiên Phú Nahida

Bạn cần nguyên liệu để nâng cấp kỹ năng thiên phú cho Nahida để cô bé mạnh hơn, nguyên liệu bồi dưỡng thiên phú khó kiếm nhất là Nguyên Liệu Bí Cảnh, vì 1 tuần bạn chỉ có thể farm được vào 3 ngày mà thôi.
Bạn cần đi bí cảnh Tháp Thôn Thức vào thứ 3/6/chủ nhật để farm nguyên liệu nâng cấp kỹ năng cho Nahida
Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Danh sách diễn viên lồng tiếng cho Nahida

Diễn viên lồng tiếng Anh Kimberley Anne Campbell
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản 田村 ゆ か り (Tamura Yukari)
Diễn viên lồng tiếng Hàn Quốc 박시윤 (Park Si-Yoon)
Diễn viên lồng tiếng Trung Quốc 花 玲 (Hua Ling)

Các nữ diễn viên lồng tiếng của cô được tiết lộ là Kimberley Anne Campbell bằng tiếng Anh, Tamura Yukari bằng tiếng Nhật, Park Si-Yoon bằng tiếng Hàn và Hua Ling bằng tiếng Trung!

- Advertisement -

Bài Viết Liên Quan

Tin Tức Genshin Impact