Search
Close this search box.
nhân vật chevreuse

Chevreuse

Thông Tin Nhân Vật Chevreuse

Thông tin

Tên: Chevreuse

Danh Hiệu: Người Thực Thi Công Lý

Thuộc: Sảnh Chấp Pháp – Đội Tuần Tra Đặc Biệt

Độ Hiếm: ★★★★

Nguyên Tố: nguyên tố hoả Hoả

Vũ Khí: vũ khí cán dài Vũ Khí Cán Dài

Sinh Nhật: Ngày 10 tháng 1

Giới Tính: Nữ

Cung Mệnh: Cung Kiếm Súng

Đất Nước: FONTAINE

Mô Tả: Đội Trưởng Đội Tuần Tra Đặc Biệt

Cách Build Chevreuse Tốt Nhất

Build Chevreuse Hỗ Trợ Phản Ứng Quá Tải

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Hắc Anh Thương

Thuộc tính phụ: HP%

Tăng 40/50/60/70/80% sát thương với kẻ địch là Slime.

hắc anh thương
Hắc Anh Thương
2

Thù Lao Của Chính Nghĩa

Thuộc tính phụ: HP%

Khi nhận trị liệu, hồi phục 8/10/12/14/16 điểm năng lượng. Hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần, nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt.

vũ khí thù lao của chính nghĩa
Thù Lao Của Chính Nghĩa
3

Thương Tây Phong

Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60/70/80/90/100% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12/10.5/9/7.5/6s mới thi triển 1 lần.

thương tây phong
Thương Tây Phong
4
Trượng Hộ Ma

Thuộc tính phụ: HP%

HP tăng 20/25/30/35/40%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công bằng 0.8/1/1.2/1.4/1.6% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Khi HP của nhân vật trang bị vũ khí này dưới 50%, sẽ nhận thêm buff tấn công bằng 1/1.2/1.4/1.6/1.8% giới hạn HP.
trượng hộ ma
Trượng Hộ Ma

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Nghi Thức Tông Thất Cổ

2 món: Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.
4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

nghi thức tông thất cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
HOẶC

Khúc Ca Ngày Cũ

2 món: Tăng Trị Liệu lên 15%.
4 món: Người trang bị khi trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ sản sinh hiệu quả "Mong Mỏi" trong 6s, ghi nhận lượng HP hồi phục khi trị liệu (Bao gồm phần dư ra). Khi thời gian duy trì kết thúc, hiệu quả "Mong Mỏi" sẽ chuyển thành hiệu quả "Làn Sóng Ngày Cũ": Khi tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp, kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ của nhân vật trong trận hiện tại của bản thân trúng kẻ địch, sát thương gây ra sẽ tăng dựa vào 8% lượng HP hồi phục được ghi nhận trong hiệu quả "Mong Mỏi". Hiệu quả "Làn Sóng Ngày Cũ" sẽ xóa khi hiệu lực 5 lần hoặc sau 10s. Một lần hiệu quả "Mong Mỏi" tối đa ghi nhớ 15.000 điểm hồi phục, tối đa tồn tại một hiệu quả cùng lúc, nhưng có thể ghi nhận lượng hồi phục của nhiều người trang bị. Người trang bị không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu quả.

di vật khúc ca ngày cũ
Khúc Ca Ngày Cũ

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: HP% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

biểu tượng cốc Ly: HP%

biểu tượng vương miện Vương Miện: HP%

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

HP% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP / Tỷ Lệ Bạo Kích

Build Chevreuse DPS Phụ - Quá Tải

Vũ Khí Tốt Nhất

1
Trượng Hộ Ma

Thuộc tính phụ: HP%

HP tăng 20/25/30/35/40%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công bằng 0.8/1/1.2/1.4/1.6% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Khi HP của nhân vật trang bị vũ khí này dưới 50%, sẽ nhận thêm buff tấn công bằng 1/1.2/1.4/1.6/1.8% giới hạn HP.
trượng hộ ma
Trượng Hộ Ma
2

Quyền Trượng Cát Đỏ

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tăng tấn công dựa trên 52/65/78/91/104% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch sẽ nhận hiệu ứng "Giấc Mộng Cát Đỏ" duy trì 10s: Tăng tấn công dựa trên 28/35/42/49/56% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này, hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 tầng.

quyền trượng cát đỏ
Quyền Trượng Cát Đỏ
3

Mũi Khoan Thăm Dò

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Khi trị liệu hoặc nhận trị liệu sẽ nhận một Ký Hiệu Đoàn Kết, duy trì 30s, tối đa có được 3 Ký Hiệu. Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tiêu hao tất cả Ký Hiệu để sản sinh hiệu quả Chống Đối trong 10s:Mỗi Ký Hiệu tiêu hao sẽ tăng 3/4/5/6/7% tấn công và 7/8.5/10/11.5/13% buff sát thương tất cả nguyên tố. Mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần hiệu quả Chống Đối; Nhân vật không ra trận cũng có thể nhận được Ký Hiệu Đoàn Kết.

vũ khí - mũi khoan thăm dò
Mũi Khoan Thăm Dò
4

Vây Cá Chẻ Sóng
Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Tổng giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12/0.15/0.18/0.21/0.24% sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ có thể tăng tối đa 40/50/60/70/80%.

vây cá chẻ sóng
Vây Cá Chẻ Sóng
5

Giáo Thập Tự Kitain
Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Tăng sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố 6/7.5/9/10.5/12%. Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng, nhân vật mất 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố, đồng thời 6 giây tiếp theo mỗi 2 giây hồi phục 3/3.5/4/4.5/5 điểm. Hiệu quả này mỗi 10 giây kích hoạt 1 lần, nhân vật ở trong đội nhưng không ra trận vẫn có thể kích hoạt.

giáo thập tự Kitain
Giáo Thập Tự Kitain

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.
4 món: Sát thương phản ứng Quá Tải, Thiêu Đốt, Bung Tỏa gây ra tăng 40%, phản ứng Bốc Hơi, Tan Chảy tăng hệ số buff 15%. 10s sau khi thi triển kỹ năng Nguyên Tố, hiệu quả của 2 món tăng 50%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 lần.

diệm liệt ma nữ cháy rực
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: HP% / Tinh Thông Nguyên Tố

biểu tượng cốc Ly: Tăng ST Nguyên Tố Hoả

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu Tiên Thiên Phú Chevreuse

Tất cả vai trò

Kỹ Năng
Kỹ Năng

biểu tượng kỹ năng nộ chevreuse
Nộ

tấn công thường thương
Đánh Thường

Nguyên Liệu Đột Phá Chevreuse

Đội hình Chevreuse + Yoimiya Quá Tải

DPS Phụ / Hỗ Trợ

nhân vật chevreuse
Chevreuse

DPS Chính

nhân vật yoimiya
Yoimiya

DPS Phụ

nhân vật raiden shogun
Raiden

Hỗ Trợ

nhân vật Fischl
Fischl
HOẶC

DPS Phụ / Hỗ Trợ

nhân vật chevreuse
Chevreuse

DPS Chính

nhân vật yoimiya
Yoimiya

DPS Phụ

nhân vật raiden shogun
Raiden

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett

Yoimya là một trong những nhân vật kết hợp với Chevreuse tốt nhất, vì khi xảy ra phản ứng quá tải, kẻ địch sẽ bị đẩy lùi ra xa, điều này sẽ không còn là vấn đề, vì Yoimiya gây sát thương đòn đánh tầm xa.

Đối với các thành viên khác trong đội hình này thì bạn có thể sử dụng kết hợp 2 nhân vật Lôi như Raiden Shogun, Fischl, Yae Miko hoặc Sara.

Bạn vẫn có thể thêm 1 nhân vật hệ Hoả nữa ví dụ như Bennett để tăng thêm sức mạnh cho DPS Chính.

Đội hình Chevreuse + Raiden Hypercarry

DPS Phụ / Hỗ Trợ

nhân vật chevreuse
Chevreuse

DPS Chính

nhân vật raiden shogun
Raiden

DPS Phụ / Hỗ Trợ

nhân vật kujou sara
Sara

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett

Chevreuse sẽ thay thế Kazuha trong đội hình này, về độ hiệu quả thì cô ấy sẽ không thua kém Kazuha.

Đội hình Chevreuse + Lyney Mono - Hoả

DPS Phụ / Hỗ Trợ

nhân vật chevreuse
Chevreuse

DPS Chính

lyney genshin impact
Lyney

DPS Phụ

nhân vật raiden shogun
Raiden

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett
HOẶC

DPS Phụ / Hỗ Trợ

nhân vật chevreuse
Chevreuse

DPS Chính

lyney genshin impact
Lyney

DPS Phụ

nhân vật Bennett
Bennett

Hỗ Trợ

nhân vật kujou sara
Sara

Nguyên Liệu Đột Phá Chevreuse

Cấp 20→40

mora
20000

Mora

vụn mã não cháy
1

Vụn Mã Não Cháy

hoa lumidouce
3

Hoa Lumidouce

bánh răng liên kết
3

Bánh Răng Liên Kết

Cấp 40→50

mora
40000

Mora

mảnh mã não cháy
3

Mảnh Mã Não Cháy

sừng kỳ lân biển sâu
2

Bánh Răng Ấn Ký

hoa lumidouce
10

Hoa Lumidouce

bánh răng liên kết
15

Bánh Răng Liên Kết

Cấp 50→60

mora
60000

Mora

mảnh mã não cháy
6

Mảnh Mã Não Cháy

sừng kỳ lân biển sâu
4

Bánh Răng Ấn Ký

hoa lumidouce
20

Hoa Lumidouce

bánh răng chính
12

Bánh Răng Chính

Cấp 60→70

mora
80000

Mora

miếng mã não cháy
3

Miếng Mã Não Cháy

sừng kỳ lân biển sâu
8

Bánh Răng Ấn Ký

hoa lumidouce
30

Hoa Lumidouce

bánh răng chính
18

Bánh Răng Chính

Cấp 70→80

mora
100000

Mora

miếng mã não cháy
6

Miếng Mã Não Cháy

sừng kỳ lân biển sâu
12

Bánh Răng Ấn Ký

hoa lumidouce
45

Hoa Lumidouce

bánh răng lõi trung tâm
12

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

Cấp 80→90

mora
120000

Mora

mã não cháy
6

Mã Não Cháy

sừng kỳ lân biển sâu
20

Bánh Răng Ấn Ký

hoa lumidouce
60

Hoa Lumidouce

bánh răng lõi trung tâm
24

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

Tổng Số

mora
420000
vụn mã não cháy
1
mảnh mã não cháy
9
miếng mã não cháy
9
mã não cháy
6
sừng kỳ lân biển sâu
46
hoa lumidouce
168
bánh răng liên kết
18
bánh răng chính
30
bánh răng lõi trung tâm
36

Nguyên Liệu Thiên Phú Chevreuse

Cấp 1→2

mora
12500

Mora

bài giảng của trật tự
3

Bài Giảng Của “Trật Tự”

bánh răng liên kết
6

Bánh Răng Liên Kết

Cấp 2→3

mora
17500

Mora

hướng dẫn của trật tự
2

Hướng Dẫn Của “Trật Tự”

bánh răng chính
3

Bánh Răng Chính

Cấp 3→4

mora
25000

Mora

hướng dẫn của trật tự
4

Hướng Dẫn Của “Trật Tự”

bánh răng chính
4

Bánh Răng Chính

Cấp 4→5

mora
30000

Mora

hướng dẫn của trật tự
6

Hướng Dẫn Của “Trật Tự”

bánh răng chính
6

Bánh Răng Chính

Cấp 5→6

mora
37500

Mora

hướng dẫn của trật tự
9

Hướng Dẫn Của “Trật Tự”

bánh răng chính
9

Bánh Răng Chính

Cấp 6→7

mora
120000

Mora

triết học của trật tự
4

Triết Học Của “Trật Tự”

bánh răng lõi trung tâm
4

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

mắt xoáy không ánh sáng
1

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

Cấp 7→8

mora
260000

Mora

triết học của trật tự
6

Triết Học Của “Trật Tự”

bánh răng lõi trung tâm
6

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

mắt xoáy không ánh sáng
1

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

Cấp 8→9

mora
450000

Mora

triết học của trật tự
12

Triết Học Của “Trật Tự”

bánh răng lõi trung tâm
9

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

mắt xoáy không ánh sáng
2

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

Cấp 9→10

mora
700000

Mora

triết học của trật tự
16

Triết Học Của “Trật Tự”

bánh răng lõi trung tâm
12

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

mắt xoáy không ánh sáng
2

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

vương miện trí thức
1

Vương Miện Trí Thức

Tổng Số

mora
1652500
bài giảng của trật tự
3
hướng dẫn của trật tự
21
triết học của trật tự
38
bánh răng liên kết
6
bánh răng chính
22
bánh răng lõi trung tâm
31
mắt xoáy không ánh sáng
6
vương miện trí thức
1

Kỹ Năng Thiên Phú Chevreuse

Thiên Phú Chiến Đấu

Lưỡi Lê Cải Tiến

tấn công thường chevreuse

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần đánh liên tiếp

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, xông về phía trước, gây sát thương cho kẻ địch trên đường đi.

Thiên Phú Cố Định

thiên phú cô định chevreuse 1
Thụ Động

Sách Lược Hành Quân Thần Tốc

Giảm 20% tiêu hao thể lực khi xung kích cho nhân vật trong đội của bản thân.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú cố định có cùng hiệu quả.

thiên phú cô định chevreuse 2
Đột Phá 1

Chiến Thuật Phối Hợp Tiên Phong

Khi loại nguyên tố của tất cả nhân vật trong đội là Hỏa hoặc Lôi, đồng thời có ít nhất một nhân vật nguyên tố Hỏa và một nguyên tố Lôi trong đó:
Chevreuse sẽ cung cấp hiệu quả “Chiến Thuật Phối Hợp” cho nhân vật trong đội gần đó: Sau khi nhân vật kích hoạt phản ứng Quá Tải, sẽ khiến kẻ địch chịu ảnh hưởng bởi lần phản ứng này giảm Kháng Nguyên Tố Hỏa và Lôi đi 40% trong 6s.
Khi loại nguyên tố của nhân vật trong đội hiện tại không phù hợp với điều kiện thiên phú vốn có, sẽ xóa đi hiệu quả “Chiến Thuật Phối Hợp” đã có.

thiên phú cô định chevreuse 3
Đột Phá 4

Phối Hợp Vũ Lực Xuyên Thấu

Chevreuse sau khi bắn Đầu Đạn Quá Tải của kỹ năng Đánh Chặn Nhanh Tầm Gần, sẽ khiến tất cả nhân vật nguyên tố Hỏa và Lôi trong đội gần đó tăng 1% tấn công mỗi 1000 điểm giới hạn HP của Chevreuse trong 30s. Tối đa có thể tăng 40% tấn công bằng cách này.

Cung Mệnh Chevreuse

cung mệnh chevreuse 1
Cung Mệnh 1

Sách Lược Ổn Định Trận Hình

Nhân vật trong trận hiện tại có trạng thái “Chiến Thuật Phối Hợp” (Không bao gồm bản thân Chevreuse) khi kích hoạt phản ứng Quá Tải sẽ hồi phục 6 điểm Năng Lượng Nguyên Tố. Hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần.
Cần mở khóa thiên phú “Chiến Thuật Phối Hợp Tiên Phong”.

cung mệnh chevreuse 2
Cung Mệnh 2

Phương Pháp Đánh Úp Dẫn Nổ

Nhấn Giữ thi triển Đánh Chặn Nhanh Tầm Gần khi bắn trúng, sẽ kích hoạt 2 lần nổ lan ở vị trí trúng phải. Mỗi lần nổ sẽ gây Sát Thương Nguyên Tố Hỏa tương đương với 120% tấn công của Chevreuse. Hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt 1 lần, sát thương gây ra bởi cách thức này sẽ được xem là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.

cung mệnh chevreuse 3
Cung Mệnh 3

Kỹ Thuật Nạp Đạn Thuần Thục

Cấp kỹ năng Đánh Chặn Nhanh Tầm Gần +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh chevreuse 4
Cung Mệnh 4

Bí Quyết Bắn Nhanh Nhiều Lần

Sau khi thi triển Bom Chùm Oanh Tạc, Chevreuse Nhấn Giữ thi triển Đánh Chặn Nhanh Tầm Gần sẽ không vào thời gian chờ. Hiệu quả này tối đa duy trì 6s,hoặc sẽ xóa khi Nhấn Giữ thi triển 2 lần Đánh Chặn Nhanh Tầm Gần.

cung mệnh chevreuse 5
Cung Mệnh 5

Tăng Cường Hỏa Lực Đạn Dược

Cấp kỹ năng Bom Chùm Oanh Tạc +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh chevreuse 6
Cung Mệnh 6

Truy Nã Tội Ác Cùng Cực

Sau khi hiệu quả trị liệu của Đánh Chặn Nhanh Tầm Gần duy trì 12s, sẽ hồi phục một lần cho toàn bộ nhân vật trong đội gần đó một lượng HP bằng 10% giới hạn HP của Chevreuse.
Nhân vật trong đội sau khi nhận được trị liệu từ Đánh Chặn Nhanh Tầm Gần, sẽ nhận được 20% Buff Sát Thương Nguyên Tố Hỏa và Buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi trong 8s, cộng dồn 3 tầng, mỗi tầng tính giờ riêng.

Câu Chuyện của Chevreuse

Tại Đại Sảnh Fontaine, nơi với đầy đủ, thậm chí là quá nhiều quy định pháp lý, có rất nhiều đạo luật khiến những du khách phương xa phải bất ngờ.

Ví dụ, không được để bánh tart kem trái cây trực tiếp lên đĩa chưa được làm nóng, không được cố ý đặt Fonta chưa uống hết ra giữa đường, không được phép quên cắt móng cho mèo nuôi trong nhà…

Vậy nên trong tình cảnh đó, chuyện vi phạm pháp luật là điều khó tránh khỏi. Nhưng với những người Fontaine đã quá quen thuộc với điều này, họ sẽ dựa trên thân phận của người được cử đến giải quyết vấn đề vi phạm để đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc, từ đó quyết định bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo.

Nếu người đến chỉ là một nhân viên thông thường, vậy thì chuyện này chỉ cần một cuộc tranh luận đơn giản là sẽ được giải quyết, náo nhiệt chút cũng vui. Nếu người có mặt là một Kiểm Sát Viên mặc đồng phục, điều đó có nghĩa là tất cả mọi người xung quanh đều phải nghe một tràng những lời cằn nhằn dài dòng, tốt nhất mau rời đi vẫn hơn. Nếu là một sĩ quan của Sảnh Chấp Pháp bước đến, vậy thì những người có liên quan sẽ phải nếm mùi đau khổ, thậm chí còn phải nộp phạt, lúc này thì nên lập tức giải thích rằng bản thân không liên quan tới chuyện này.

Tuy nhiên, nếu người đến là vị đội trưởng Đội Tuần Tra Đặc Biệt Chevreuse, đội mũ chóp cao, sau lưng đeo súng, theo sau là một nhóm thành viên của Đội Tuần Tra Đặc Biệt…

Vậy thì, điều đó có nghĩa là một vụ hung án đang xảy ra, hoặc sẽ có kẻ xấu chống trả dữ dội, hoặc sẽ là tên sát nhân uy hiếp con tin… Tóm lại, lúc này chỉ có duy nhất một chuyện nên làm, đó là nhanh chóng tránh xa dưới sự chỉ dẫn của Đội Tuần Tra, để cho nhóm “chuyên gia xử lý tội phạm” này có không gian hành động. Đồng thời, kiềm chế sự tò mò của bản thân, không nên âm mưu lẩn trốn ở nơi gần đó lén lút quan sát Đội Tuần Tra Đặc Biệt thi hành luật pháp. Ngay cả khi muốn phỏng vấn, xin hãy đợi đến khi công việc được xử lý xong.

Quan trọng nhất, đừng bất an, và càng không nên sợ hãi. Vì người Fontaine đều rõ, khi vị đội trưởng Chevreuse xuất hiện, cũng là lúc hung thủ không còn đường lọt lưới nữa rồi.

Lồng Tiếng của Chevreuse

Lần Đầu Gặp Mặt

Tôi là Chevreuse, đội trưởng Đội Tuần Tra Đặc Biệt, chào hỏi thì miễn đi, có vụ án khó nhằn nào cần xử lý không?

Nói chuyện phiếm - Súng Hỏa Mai

Súng hỏa mai là vũ khí yêu thích nhất của tôi, nó có sức sát thương và tính răn đe mạnh mẽ. Đôi khi về sau có vẻ hữu dụng hơn.

Khi trong sa mạc...

Sa mạc rộng lớn, rất thích hợp để chôn vùi một số thứ.

Bí Mật của Chevreuse

Về bản thân Chevreuse – Đội Tuần Tra Đặc Biệt

Đội Tuần Tra Đặc Biệt chuyên ứng phó với các vụ án mạng nghiêm trọng và tội phạm nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi sẽ tương đối… cứng rắn khi thi hành công vụ.

Những kiến thức thú vị - Robot Hiến Binh

Mặc dù chúng tôi trực thuộc Sảnh Chấp Pháp, nhưng khi Đội Tuần Tra Đặc Biệt thi hành nhiệm vụ sẽ không sử dụng nhiều Robot Hiển Binh. Còn tại sao thì… Hừm, đám máy móc cồng kềnh đó chỉ cản trở đường đạn của chúng tôi thôi.

Món ăn yêu thích...

Thực phẩm giàu chất béo và đường cung cấp cho tôi nhiều năng lượng và tâm trạng vui vẻ trong ngày làm việc. Ngày nghỉ sao? Vào những ngày nghỉ thì chúng chính là thứ “thực phẩm tội lỗi” gây tăng cân, và việc tiêu diệt những “tội lỗi” này cũng tương tự như vậy, sẽ mang lại cho tới tâm trạng vui vẻ suốt cả ngày.

Bạn hãy giữ bí mật chuyện này, đừng kể cho những chú chó khác biết nhé!

“Công việc hôm nay coi như xong rồi, hơn nữa không có chuyện gì lớn, chúng ta đi ăn khuya thôi, để tôi dẫn đường.”