nhân vật Fischl

Fischl

Fischl (công chúa định tội) là một nhân vật Hệ Lôi 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Fischl Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu thiên phú, vũ khí tốt nhất, thánh di vật tốt nhất, ưu tiên thiên phú, kỹ năng, đội hình cũng như xếp hạng của Fischl trong hướng dẫn build này!

Xếp hạng và thông tin Fischl

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Fischl thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Fischl.

Thông tin nhân vật

Fischl
Biểu tượng fischl
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng SS

Độ hiếm: ★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ LôiLôi

Vũ khí: Hình ảnh cungCung

Diễn viên lồng tiếng Anh: Brittany Cox
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Uchida Maaya & Yasunori Masutani

 

Xếp hạng cấp bậc Fischl

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
biểu tượng xếp hạng B biểu tượng xếp hạng SS biểu tượng xếp hạng A biểu tượng xếp hạng B

 

Điểm mạnh và điểm yếu của Fischl

Điểm Mạnh của Fischl
• Tống độ tấn công và ra chiêu nhanh.


• Kỹ năng nguyên tố và Nộ vẫn tồn tại sau khi nhân vật rút lui.


• Cung cấp nhiều hạt năng lượng Lôi.


• Rất dễ dang gây ra các phản ứng nguyên tố Lôi vào kẻ thù.

Điểm Yếu của Fischl
• Yêu cầu cung mệnh cao để phát huy hết sức mạnh


• Nói chuyện hơi ngu.

 

Cách Build Fischl tốt nhất (Best Build)

Vũ Khí tốt nhất cho Fischl

Ngôi Sao Cực Đông

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ngôi Sao Cực Đông

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 7.2 | Tấn Công Căn Bản: 46

Tăng 12% sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ gây ra; Tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả “Ngôi Sao Đêm Trắng” trong 12s. Khi trong trạng thái “Ngôi Sao Đêm Trắng” tầng 1/2/3/4, sức tấn công tăng 10/20/30/48%. Hiệu quả “Ngôi Sao Đêm Trắng” sinh ra từ tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tồn tại độc lập với nhau.

hoặc

Nhược Thủy

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nhược Thủy

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 19.2 | Tấn Công Căn Bản: 44

HP tăng 16%. Khi xung quanh có kẻ địch, sát thương gây ra của nhân vật trang bị vũ khí này tăng 20%, bất kể nhân vật này có trong trận hay không.

hoặc

Sấm Sét Rung Động

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sấm Sét Rung Động

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 14.4 | Tấn Công Căn Bản: 46

Tấn công tăng 20%, đồng thời nhận lấy sức mạnh “Vết Cắt Sấm Sét”. Khi Vết Cắt Sấm Sét ở tầng 1/2/3 sẽ tăng sát thương tấn công thường tương ứng 12/24/40%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sấm Sét khi: Gây sát thương tấn công thường trong 5 giây; thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố tồn tại trong 10 giây; ngoài ra Năng Lượng Nguyên Tố thấp hơn 100%, sẽ tạo một tầng Vết Cắt Sấm Sét, Vết Cắt Sấm Sét của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sấm Sét được tính độc lập với nhau.

hoặc

Cánh Thiên Không

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cánh Thiên Không

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 4.8 | Tấn Công Căn Bản: 48

Sát thương bạo kích tăng 20%; Khi đánh trúng có 60% tỷ lệ tạo thành sát thương vật lý 125% trong phạm vi nhỏ, mỗi 4s mới có hiệu quả một lần.

hoặc

Tiếng Thở Dài Vô Tận

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tiếng Thở Dài Vô Tận

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 12 | Tấn Công Căn Bản: 46

Một phần của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” lãng du trong gió. Tinh Thông Nguyên Tố tăng 60 điểm. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ của nhân vật dùng vũ khí này đánh trúng địch, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Tưởng Nhớ, mỗi 0.2 giây kích hoạt nhiều nhất 1 lần, khi nhân vật ở trong đội phía sau cũng có thể kích hoạt. Khi có 4 Lá Bùa Tưởng Nhớ sẽ tiêu hao tất cả bùa, khiến tất cả nhân vật trong đội đang ở gần nhận hiệu quả “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm – Bài Ca Ly Biệt”: Tinh Thông Nguyên Tố tăng 100 điểm, tấn công tăng 20% trong 12 giây. Trong vòng 20 giây sau khi kích hoạt sẽ không thể nhận Lá Bùa Tưởng Nhớ nữa. Khi các hiệu quả của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.

hoặc

Cung Amos

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Amos

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 10.8 | Tấn Công Căn Bản: 46

Tăng 12% sát thương của tấn công thường và trọng kích. Tấn công thường và trọng kích mỗi 0.1s sau khi bắn tên, sát thương sẽ tăng 8%, tối đa tăng 5 lần.

hoặc

Tuyệt Huyền

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tuyệt Huyền

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 36 | Tấn Công Căn Bản: 42

Tăng 24% sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ.

hoặc

Nỏ Kéo

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nỏ Kéo

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 6.8 | Tấn Công Căn Bản: 38

Khi đánh thường hoặc trọng kích, nếu mũi tên bắn trúng kẻ địch trong 0.3s sau khi phóng, sát thương tạo thành sẽ tăng 36%; Nếu không, sát thương tạo thành giảm 10%.

 

Cách Build Thánh Di Vật 

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

hoặc

Hiệu quả:

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Lôi.

4

Sát thương tạo thành từ phản ứng Quá Tải, Điện Cảm, Siêu Dẫn, Nở Rộ tăng 40%; sát thương từ phản ứng Tăng Cường tăng 20%. Khi kích hoạt phản ứng Sinh Trưởng hoặc những phản ứng nêu trên, CD Kỹ Năng Nguyên Tố giảm 1s. Hiệu quả này mỗi 0.8s tối đa kích hoạt một lần.

hoặc

Hiệu quả:

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Lôi.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

Chỉ Số Bộ Thánh Di Vật

Đồng Hồ: %Tấn Công
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích

 

Build Fischl DPS

Vũ Khí tốt nhất ngôi sao cực đông Ngôi Sao Cực Đông
Vũ Khí thay thế
1. nhược thuỷ Nhược Thuỷ
2. cánh thiên không  Cánh Thiên Không
3. tuyệt huyền Tuyệt Huyền
Thánh Di Vật
như sấm thịnh nộ Như Sấm Thịnh Nộ x2
lễ bế mạc của giác đấu sĩ Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ x2
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: %Tấn Công
cốc genshinCốc: %Tấn Công hoặc Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
vương miệng genshinVương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Chỉ Số Phụ 1. Tỉ Lệ Bạo Kích
2. Sát Thương Bạo Kích
3. %Tấn Công

Đây là cách Build tổng quát cho Fischl. Với hướng xây dựng này thì Fischl có thể hoạt động như 1 DPS chính hoặc DPS Phụ. Nếu Fischl đạt cung mệnh 6 thì bạn nên lấy chỉ số Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi ở mảnh Đồng Hồ.

 

Build Fischl DPS Phụ – Phản Ứng Nguyên Tố

Vũ Khí tốt nhất ngôi sao cực đông Ngôi Sao Cực Đông
Vũ Khí thay thế
1. nhược thuỷ Nhược Thuỷ
2. tuyệt huyền Tuyệt Huyền
3. nỏ kéo Nỏ Kéo
Thánh Di Vật
giấc mộng hoàng kim Giấc Mộng Hoàng Kim x4
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: %Tấn Công hoặc Tinh Thông Nguyên Tố
cốc genshinCốc: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
vương miệng genshinVương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Chỉ Số Phụ 1. Tỉ Lệ Bạo Kích
2. Sát Thương Bạo Kích
3. %Tấn Công
4. Tinh Thông Nguyên Tố

Cách Build Fischl này có lẽ là hướng Build DPS phụ tốt nhất dành cho Fischl để cô ấy có thể gây liên tục sát thương phản ứng nguyên tố như Quá TảiTăng Cường.

Lựa chọn giữa %Tấn Công hoặc Tinh Thông ở mảnh Đồng Hồ tuỳ thuộc vào bạn đang thiếu chỉ số nào.

 

Build Fischl DPS Phụ – Nguyên Tố Lôi

Vũ Khí tốt nhất ngôi sao cực đông Ngôi Sao Cực Đông
Vũ Khí thay thế
1. nhược thuỷ Nhược Thuỷ
2. tuyệt huyền Tuyệt Huyền
3. nỏ kéo Nỏ Kéo
Thánh Di Vật
như sấm thịnh nộ Như Sấm Thịnh Nộ x4
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: %Tấn Công hoặc Tinh Thông Nguyên Tố
cốc genshinCốc: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
vương miệng genshinVương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Chỉ Số Phụ 1. Tỉ Lệ Bạo Kích
2. Sát Thương Bạo Kích
3. %Tấn Công
4. Tinh Thông Nguyên Tố

Tương tự như cách build trên tuỳ thuộc vào bạn đang có bộ thánh di vật nào có chỉ số phụ tốt hơn. Bộ Như Sấm Thịnh Nộ chỉ kém hơn 1 chút so với Giấc Mộng Hoàng Kim.

 

Cách Nâng Thiên Phú

DPS Chính

ATKĐánh thường>EKỹ năng>QNộ

DPS Phụ

EKỹ năng>QNộ>ATKĐánh thường

 

Cách Build Đội Hình Fischl

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS phụ

 

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

Nguyên Liệu Đột Phá Fischl

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636

 

Nguyên Liệu Thiên Phú Fischl

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Fischl tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin-Guide.Com nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.
Bạn còn đó không?
Genshin Guide hiện nay đang bị kẻ xấu tấn công DDoS. Vậy nên đôi lúc bạn sẽ không thể truy cập vào website. Nhưng bạn đừng lo chúng tôi sẽ luôn ở đây.