Search
Close this search box.
nhân vật Layla

Layla

Xếp hạng và thông tin Layla

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Layla thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Layla.

Thông tin Layla

Layla
Biểu tượng Layla
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng A

Độ hiếm: ★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ BăngBăng

Vũ khí: Hình ảnh kiếm đơnKiếm

Diễn viên lồng tiếng Anh: Ashely Biski
Diễn viên lồng tiếng Nhật: Tomita Miyu (富田 美 憂)

Trong Livestream phiên bản 3.2 đã tiết lộ rằng diễn viên lồng tiếng tiếng Anh cho Layla là Ashely Biski, trong khi Diễn viên lồng tiếng tiếng Nhật của cô ấy là Tomita Miyu!

 

Cách Build Layla tốt nhất (Best Build)

Cách Build Vũ Khí Layla

Chìa Khóa Khaj-Nisut

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Chìa Khóa Khaj-Nisut

HP%

HP tăng 20%. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh hiệu ứng “Áng Thơ Vĩ Đại” trong 20s: Tăng Tinh Thông Nguyên Tố dựa trên 0.12% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này, hiệu ứng này mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần, tối đa cộng dồn 3 tầng. Khi hiệu quả cộng dồn đến tầng thứ ba hoặc thời gian duy trì của tầng thứ ba được làm mới, sẽ tăng Tinh Thông Nguyên Tố cho tất cả nhân vật trong đội gần đó dựa theo 0.2% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này, duy trì 20s.

hoặc

Lời Thề Tự Do Cổ Xưa

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Lời Thề Tự Do Cổ Xưa

Tinh Thông Nguyên Tố

Một phần của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” lãng du trong gió. Sát thương tạo thành tăng 10%; Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Phấn Khởi, mỗi 0.5s tối đa kích hoạt một lần, nhân vật dự bị trong đội cũng sẽ kích hoạt. Khi có 2 Lá Bùa Phấn Khởi sẽ tiêu hao tất cả Lá Bùa Phấn Khởi, khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó nhận được hiệu ứng “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm – Bài Ca Kháng Chiến” trong 12s: Sát thương đánh thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 16%, tấn công tăng 20%. Trong 20s sau khi kích hoạt sẽ không nhận được Lá Bùa Phấn Khởi nữa. Khi các hiệu quả của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.

hoặc

Thần Kiếm Lê Minh

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thần Kiếm Lê Minh

Sát thương bạo kích

Khi HP trên 90%, tỷ lệ bạo kích tăng 14%.

hoặc

Ánh Trăng Xiphos

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ánh Trăng Xiphos

Tinh Thông Nguyên Tố

Mỗi 10s sẽ sản sinh hiệu ứng sau: Mỗi điểm Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật trang bị vũ khí này sẽ tăng 0.036% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố cho nhân vật đó, đồng thời tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố dựa vào hiệu quả trên cho nhân vật trong đội gần đó, duy trì 12s, hiệu ứng này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên. Nhân vật khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu ứng.

hoặc

Kiếm Tế Lễ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kiếm Tế Lễ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

 

Cách Nâng Thiên Phú cho Layla

QNộ>EKỹ năng>ATKNormal Attack

 

Cách Build Thánh Di Vật Layla

Hiệu Quả:

2

HP tăng 20%

4

Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc

Hiệu Quả:

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

Chỉ Số Bộ Thánh Di Vật

Đồng Hồ: %HP
Ly: %HP
Vương Miệng: %HP

Cách Build tốt nhất bạn nên hướng tới

Vũ Khí tốt nhất
Chìa Khóa Khaj-Nisut Chìa Khóa Khaj-Nisut
Vũ Khí thay thế
1. lời thề tự do cổ xưaLời Thề Tự Do Cổ Xưa
2. thần kiếm lê minhThần Kiếm Lê Minh
3. ánh trăng xiphosÁnh Trăng Xiphos
Thánh Di Vật
thiên nham vững chắcThiên Nham Vững Chắc x4
Dòng chính
Đồng Hồ: %HP
Ly: %HP
Vương Miệng: %HP
Dòng phụ 1.Tinh Thông Nguyên Tố
2. Tỉ Lệ Bạo Kích
3. Sát thương bạo kích
4. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

 

Cách Build Đội Hình LayLa

DPS Phụ
laylaLayla
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Phụ
laylaLayla
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Chính

 

DPS Phụ
laylaLayla
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

Nguyên Liệu Đột Phá Layla

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636

 

Nguyên Liệu Thiên Phú Layla

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

Kỹ Năng Layla

Tấn Công Thường – Kiếm Bức Xạ

Thực hiện tối đa 3 lần đánh kiếm liên tiếp.
Trọng Kích
Tiêu hao thể lực nhất định, đánh ra hai kiếm về phía trước trong chớp mắt.
Tấn Công Khi Đáp
Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Đêm Ngon Giấc

Triển khai Màn Chắn Say Giấc và gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng.
Lượng hấp thụ sát thương của Màn Chắn Say Giấc căn cứ vào giới hạn HP của Layla, đồng thời có 250% hiệu quả hấp thụ đối với Sát Thương Nguyên Tố Băng. Khi lá chắn được triển khai, Layla sẽ được đính kèm Nguyên Tố Băng ngắn hạn.

Sao Đêm và Sao Bay
Trong thời gian duy trì Màn Chắn Say Giấc, mỗi 1.5s sẽ sản sinh 1 Sao Đêm; nhân vật được tấm khiên này bảo hộ khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố sẽ sản sinh 2 Sao Đêm, mỗi 0.3s tối đa sản sinh một lần Sao Đêm bằng cách này, tối đa tồn tại cùng lúc 4 Sao Đêm.

Khi Màn Chắn Say Giấc có 4 Sao Đêm, nếu gần đó tồn tại kẻ địch thì Sao Đêm sẽ tự động chuyển thành Sao Bay lần lượt truy đuổi kẻ địch, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng cho kẻ địch trúng đòn.

Khi kết thúc thời gian duy trì Màn Chắn Say Giấc hay bị phá hủy, Sao Đêm cũng sẽ biến mất. Nếu đã chuyển hóa thành Sao Bay và bắn ra, Sao Bay vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành truy đuổi.
Trước khi mỗi lượt Sao Bay bắn ra toàn bộ sẽ không thể sản sinh thêm Sao Đêm mới.

Giấc Mộng Giường Ánh Sao

Thi triển Quả Cầu Mơ Mộng hỗ trợ vào giấc, liên tục bắn ra Đạn Ánh Sao tấn công kẻ địch trong khu vực, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng.
Đạn Ánh Sao khi trúng đích sẽ sản sinh 1 Sao Đêm cho Màn Chắn Say Giấc gần đó, mỗi Màn Chắn Say Giấc mỗi 0.5s tối đa nhận được 1 Sao Đêm bằng cách này.

 

Thiên Phú Cố Định của Layla

quên sầu mà ngủ
Quên Sầu Mà Ngủ
Nhân Vật đọt phá cấp 4
Tăng sát thương Sao Bay bắn ra từ Đêm Ngon Giấc, lượng tăng thêm tương ứng với 1.5% giới hạn HP của Layla.
tia sáng chói lọi
Tia Sáng Chói Lọi
Nhân Vật đột phá cấp 1
Trong thời gian Màn Chắn Say Giấc tồn tại, mỗi khi nhận được một Sao Đêm sẽ sản sinh hiệu quả Ngủ Say:
·Nhân vật được Màn Chắn Say Giấc bảo hộ sẽ tăng 6% hiệu quả khiên;
·Hiệu quả này tối đa cộng dồn 4 tầng, duy trì cho đến khi Màn Chắn Say Giấc biến mất.
điềm báo ảo ảnh
Điềm Báo Ảo Ảnh
Khi ghép nguyên liệu thiên phú nhân vật, có 10% nhận được x2 thành phẩm.

 

Cung Mệnh của Layla

thành trì ngủ ngon
Thành Trì Ngủ Ngon
Cung Mệnh Tầng 1
Lượng hấp thụ sát thương của Màn Chắn Say Giấc từ kỹ năng Đêm Ngon Giấc tăng 20%.
Ngoài ra, khi thi triển Đêm Ngon Giấc, sẽ tạo ra lá chắn hấp thụ sát thương bằng 35% so với Màn Chắn Say Giấc cho tất cả nhân vật trong đội gần đó ngoại trừ nhân vật đang được Màn Chắn Say Giấc phù hộ, lá chắn này duy trì 12s, có 250% hiệu quả hấp thụ đối với Sát Thương Nguyên Tố Băng.
ánh sáng xá tội
Ánh Sáng Xá Tội
Cung Mệnh Tầng 2
Sao Bay của Đêm Ngon Giấc sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ hồi cho Layla 1 điểm năng lượng. Mỗi quả Sao Bay tối đa hồi phục 1 lần năng lượng cho Layla thông qua cách này.
bí mật màn đêm
Bí Mật Màn Đêm
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Đêm Ngon Giấc +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
sao trời chiếu sáng
Sao Trời Chiếu Sáng
Cung Mệnh Tầng 4
Đêm Ngon Giấc khi bắt đầu phát động Sao Bay, sẽ cung cấp hiệu ứng Ngôi Sao Hừng Đông cho tất cả nhân vật trong đội gần đó, tăng sát thương tấn công thường và trọng kích gây ra, lượng tăng thêm tương ứng với 5% giới hạn HP của Layla.
Hiệu ứng Ngôi Sao Hừng Đông tối đa duy trì 3s, khi gây sát thương tấn công thường hoặc trọng kích sẽ giải trừ sau 0.05s.
dòng chảy ý thức
Dòng Chảy Ý Thức
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Giấc Mộng Giường Ánh Sao +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
ánh đuốc soi rọi
Ánh Đuốc Soi Rọi
Cung Mệnh Tầng 6
Sát thương gây ra từ Sao Bay của kỹ năng Đêm Ngon Giấc tăng 40%, sát thương gây ra từ Đạn Ánh Sao của kỹ năng Giấc Mộng Giường Ánh Sao tăng 40%.
Ngoài ra giãn cách thời gian tạo ra Sao Đêm của kỹ năng Đêm Ngon Giấc giảm 20%.
Trên đây là cách Build Layla tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin-Guide.Com nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.