Yelan

- Advertisement -
Yelan là một nhân vật Hệ Thuỷ 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Yelan, nguyên liệu thiên phú, vũ khí tốt nhất, thánh di vật tốt nhất, ưu tiên thiên phú, kỹ năng, đội hình và xếp hạng về nhân vật trong hướng dẫn build này!

Xếp hạng và thông tin Yelan

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Yelan thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Yelan.

Thông tin nhân vật

Yelan
Biểu tượng Yelan
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng SS

Độ hiếm: ★★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ ThuỷThuỷ

Vũ khí: Hình ảnh cungCung

Diễn viên lồng tiếng Anh: Laura Post
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Endo Aya

 

Xếp hạng cấp bậc Yelan

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
biểu tượng xếp hạng S biểu tượng xếp hạng S biểu tượng xếp hạng SS biểu tượng xếp hạng S

 

Điểm mạnh và điểm yếu của Yelan

Điểm Mạnh của Yelan
• Nhân vật DPS phụ tuyệt vời.


• Khi DPS chính không ra sân thì Yelan có thể đứng sân thay thế rất tốt.


• Kỹ năng Nộ trực tiếp tăng DNG cá nhân của nhân vật đang hoạt động.

Điểm Yếu của Yelan
• Kỹ năng Nộ tốn nhiều năng lượng, nếu roll Yelan lên C1 thì sẽ giải quyết được.
• Cần C2 để kỹ năng Nộ đạt hiệu quả tốt.

 

Cách Build Yelan tốt nhất (Best Build)

Cách Build Vũ Khí Yelan

Nhược Thủy

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nhược Thủy

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

HP tăng 16%. Khi xung quanh có kẻ địch, sát thương gây ra của nhân vật trang bị vũ khí này tăng 20%, bất kể nhân vật này có trong trận hay không.

hoặc

Ngôi Sao Cực Đông

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ngôi Sao Cực Đông

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tăng 12% sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ gây ra; Tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả “Ngôi Sao Đêm Trắng” trong 12s. Khi trong trạng thái “Ngôi Sao Đêm Trắng” tầng 1/2/3/4, sức tấn công tăng 10/20/30/48%. Hiệu quả “Ngôi Sao Đêm Trắng” sinh ra từ tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tồn tại độc lập với nhau.

hoặc

Sấm Sét Rung Động

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sấm Sét Rung Động

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

Tấn công tăng 20%, đồng thời nhận lấy sức mạnh “Vết Cắt Sấm Sét”. Khi Vết Cắt Sấm Sét ở tầng 1/2/3 sẽ tăng sát thương tấn công thường tương ứng 12/24/40%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sấm Sét khi: Gây sát thương tấn công thường trong 5 giây; thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố tồn tại trong 10 giây; ngoài ra Năng Lượng Nguyên Tố thấp hơn 100%, sẽ tạo một tầng Vết Cắt Sấm Sét, Vết Cắt Sấm Sét của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sấm Sét được tính độc lập với nhau.

hoặc

Tuyệt Huyền

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tuyệt Huyền

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Tăng 24% sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ.

hoặc

Tiếng Thở Dài Vô Tận

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tiếng Thở Dài Vô Tận

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Một phần của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” lãng du trong gió. Tinh Thông Nguyên Tố tăng 60 điểm. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ của nhân vật dùng vũ khí này đánh trúng địch, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Tưởng Nhớ, mỗi 0.2 giây kích hoạt nhiều nhất 1 lần, khi nhân vật ở trong đội phía sau cũng có thể kích hoạt. Khi có 4 Lá Bùa Tưởng Nhớ sẽ tiêu hao tất cả bùa, khiến tất cả nhân vật trong đội đang ở gần nhận hiệu quả “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm – Bài Ca Ly Biệt”: Tinh Thông Nguyên Tố tăng 100 điểm, tấn công tăng 20% trong 12 giây. Trong vòng 20 giây sau khi kích hoạt sẽ không thể nhận Lá Bùa Tưởng Nhớ nữa. Khi các hiệu quả của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.

hoặc

Cánh Thiên Không

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cánh Thiên Không

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Sát thương bạo kích tăng 20%; Khi đánh trúng có 60% tỷ lệ tạo thành sát thương vật lý 125% trong phạm vi nhỏ, mỗi 4s mới có hiệu quả một lần.

hoặc

Cung Tây Phong

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Tây Phong

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Ánh Trăng Mouun

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ánh Trăng Mouun

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Tổng giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12% sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này gây ra. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ tăng tối đa 40%.

hoặc

Cung Tế Lễ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Tế Lễ

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Nỏ Kéo

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nỏ Kéo

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Khi đánh thường hoặc trọng kích, nếu mũi tên bắn trúng kẻ địch trong 0.3s sau khi phóng, sát thương tạo thành sẽ tăng 36%; Nếu không, sát thương tạo thành giảm 10%.

Cách Build Thánh Di Vật Yelan

dấu ấn ngăn cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
4

Hiệu quả:

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
thiên nham vững chắc
Thiên Nham Vững Chắc
2
Trái Tim Trầm Luân
Trái Tim Trầm Luân
2

Hiệu quả:

2

HP tăng 20%

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

hoặc
nghi thức tông thất cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
4

Hiệu quả:

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
kẻ lưu đày
Kẻ Lưu Đày
4

Hiệu quả:

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

 

Chỉ số bộ Thánh Di Vật

Chỉ số Chính
Đồng Hồ: HP%
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ hoặc HP%
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích / HP%
Chỉ số Phụ
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP% / Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích

Nâng Thiên Phú cho Yelan

DPS Chính

QNộ>ATKĐánh thường>EKỹ năng

DPS Phụ

QNộ>EKỹ năng>ATKĐánh thường

 

Build Yelan DPS Chính

Vũ Khí tốt nhất nhược thuỷ Nhược Thuỷ
Vũ Khí thay thế
1. ngôi sao cực đông Ngôi Sao Cực Đông
2. sấm sét rung động Sấm Sét Rung Động
3. tuyệt huyền Tuyệt Huyền
Thánh Di Vật
thiên nham vững chắc Thiên Nham Vững Chắc x2
trái tim trầm luân Trái Tim Trầm Luân x2
Dòng chính
Đồng Hồ: %HP
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. %HP
3. Tỉ Lệ Bạo Kích
4. Sát Thương Bạo Kích

Cách Build Yelan DPS Phụ này tối đá hoá sát thương tấn công thường và kỹ năng nguyên tố E và Nộ của Yelan. 2 món Thiên Nham Vững Chắc có thể thay thế bằng 2 món Dấu Ấn Ngăn CáchBuild Yelan DPS Phụ – Burst

Vũ Khí tốt nhất nhược thuỷ Nhược Thuỷ
Vũ Khí thay thế
1. ngôi sao cực đông Ngôi Sao Cực Đông
2. tiếng thở dài vô tận Tiếng Thở Dài vô Tận
3. cung tây phong Cung Tây Phong
Thánh Di Vật
dấu ấn ngăn cách Dấu Ấn Ngăn Cách x4
Dòng chính
Đồng Hồ: %HP hoặc Hiệu quả Nạp Nguyên Tố
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Hiệu quả Nạp Nguyên Tố
2. %HP
3. Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích

Cách Build Yelan DPS Phụ này tập trung vào việc cải thiện DMG kỹ năng nộ của Yelan. Tuỳ thuộc vào đội hình của bạn mà bạn có nên suy nghĩ sẽ dùng vũ khí tăng Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố hay không.

Đề Xuất: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 180%Build Yelan hỗ trợ

Vũ Khí tốt nhất nhược thuỷ Nhược Thuỷ
Vũ Khí thay thế
1. tiếng thở dài vô tận Tiếng Thở Dài vô Tận
2. tuyệt huyền Tuyệt Huyền
3. cung tây phong Cung Tây Phong
Thánh Di Vật
nghi thức tông thất cổ Nghi Thức Tông Thất Cổ x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích,Sát Thương Bạo Kích hoặc HP
Dòng phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. %HP
3. Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích

Cách Build Yelan hỗ trợ này hy sinh sát thương của cô ấy để buff sát thương cho toàn đội. Luôn sẵn sàng để spam kỹ năng nộ của Yelan.
Đề xuất Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 230%Cách Build Đội Hình Yelan

Đội hình Yelan Siêu Nở Rộ

DPS Phụ
YelanYelan
DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ
hoặc
DPS Phụ
YelanYelan
DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ
hoặc
DPS Phụ
YelanYelan
DPS Chính
DPS Phụ
Hỗ Trợ

 

Đội hình Yelan Quốc Dân

DPS Phụ
YelanYelan
DPS Chính
DPS phụ
DPS Phụ

Không cần nói nhiều về đội hình này này, vì đây là đội hình Yelan được nhiều người lựa chọn nhất, đơn giản là vì nó dễ chơi mà lại mạnh. Yelan sẽ thay thế cho Xingqiu để đứng trong hàng ngũ đội hình quốc dân của Raiden Shogun.

 

Đội hình Yelan Điện Cảm

DPS Chính
YelanYelan
DPS Phụ
DPS phụ
Hỗ Trợ

Trong đội hình này thì đơn giản Yelan sẽ spam Kỹ Năng liên tục mà thôi.

 

Đội hình Yelan DPS Chính – Điện Cảm

DPS Chính
YelanYelan
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Trong đội hình này Yelan sẽ đóng vai trò là nhân vật DPS chính. Đội hình này tập trung vào việc tạo ra các phản ứng Electro-Charged và trong đội sẽ có 1 nhân vật hỗ trợ hồi máu hoặc tạo khiên. Nếu không có Sucrose (Bóng Hình Màu Xanh) , hãy cân nhắc sử dụng Bennett hoặc 1 nhân vật hỗ trọ hệ Nham.

 

Đội hình Yelan phản ứng Bốc Hơi

DPS Phụ
YelanYelan
DPS Chính
DPS phụ
Hỗ Trợ

Yelan trong đội hình này hợp tác với Xingqiu để cung cấp rất nhiều nguyên tố Thuỷ cho Hu Tao để kích hoạt phản ứng Bốc Hơi. Yelan không chỉ cung cấp ấn Thuỷ mà còn có thêm lợi ích là tăng Sát thương của Hu Tao!

 

Nguyên Liệu Đột Phá Yelan

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636

Nguyên Liệu Thiên Phú Yelan

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Yelan tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin-Guide.Com nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.
- Advertisement -

Bài Viết Liên Quan

Tin Tức Genshin Impact