Search
Close this search box.
nhà lữ hành

Nhà Lữ Hành (Thuỷ)

Xếp Hạng và Thông Tin Nhà Lữ Hành (Thuỷ)

Thông tin nhân vật

thông tin nhà nữ hành thuỷ

Tên: Nhà Lữ Hành

Độ Hiếm: ★★★★★

Nguyên Tố: nguyên tố thuỷ Thuỷ

Vũ Khí: kiếm đơn Kiếm Đơn

Giới Tính: Nam / Nữ

Cung Mệnh: Cung Nữ Khách

Đất Nước: Chưa Xác Định

Diễn Viên Lồng Tiếng Anh: Zach Aguilar / Sarah Miller-Crews

Diễn Viên Lồng Tiếng Nhật: Horie Shun (Nam), Yuki Aoi (Nữ)

Mô Tả: Nhà Lữ Hành lưu lạc đến đây từ thế giới khác, bị Thần cướp mất người thân, từ đó bước vào con đường đi tìm 7 vị Thần.

Xếp hạng cấp bậc

DPS Chính

N/A

DPS Phụ

Biểu tượng xếp hạng D

Hỗ Trợ

N/A

Thám Hiểm

biểu tượng xếp hạng c

Ưu Điểm và Nhược Điểm

Ưu Điểm của Nhà Lữ Hành (Thuỷ)

  • Có thể làm DPS Phụ trong bất kỳ đội hình gây sát thương phản ứng Sum Suê.
  • Có thể mở khoá Cung Mệnh 6 dễ dàng để mạnh hơn.

Nhược Điểm của Nhà Lữ Hành (Thuỷ)

  • Khả năng cấp Thuỷ kém.
  • Tỉ lệ DMG dựa vào chỉ số HP và Tấn Công.
  • .Thời gian tồn tài của Kỹ Năng Nộ rất ngắn nếu chưa đạt đến C2
  • Tỷ lệ gây DMG tương đối thấp.

Nhà Lữ Hành (Thuỷ) có mạnh không?

Trừ khi NPH tung ra thêm nhiều nhân vật hoặc Thánh Di Vật có thể tương tác tốt với bộ kỹ năng, cung mệnh của anh ta, nếu không thì Nhà Lữ Hành (Thuỷ) không phải là một nhân vật phù hợp để đầu tư và nâng cấp.

Cách Build Nhà Lữ Hành (Thuỷ) Tốt Nhất

Build Nhà Lữ Hành (Thuỷ) - Đa Năng

Vũ Khí Tốt Nhất

1
Bàn Nham Kết Lục

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

HP tăng 20%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công dựa trên 1.2% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này.

bàn nham kết lục
Bàn Nham Kết Lục
2
Nanh Sói

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ gây ra tăng 16%. Kỹ Năng Nguyên Tố khi trúng kẻ địch, tỉ lệ bạo của Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 2%; Kỹ Năng Nộ khi trúng kẻ địch, tỉ lệ bạo của Kỹ Năng Nộ tăng 2%. Hai hiệu ứng trên duy trì riêng biệt trong 10s, tối đa cộng dồn 4 lần, mỗi 0.1s tối đa kích hoạt một lần.

nanh sói
Nanh Sói
3

Tây Phong Kiếm

Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

tây phong kiếm
Tây Phong Kiếm

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Giấc Mộng Thuỷ Tiên

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

4 món: Tấn Công Thường, Trọng Kích, Tấn Công Khi Đáp, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng "Thủy Tiên Trong Kính" duy trì 8s. Khi "Thủy Tiên Trong Kính" đạt 1/2/3 tầng và trở lên, tấn công tăng 7%/16%/25%, Sát Thương Nguyên Tố Thủy tăng 4%/9%/15%. Hiệu quả "Thủy Tiên Trong Kính" sản sinh từ Tấn Công Thường, Trọng Kích, Tấn Công Khi Đáp, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tồn tại độc lập nhau.

giấc mộng thuỷ tiên
2
Giấc Mộng Thuỷ Tiên
Đoàn Kịch Hoàng Kim

2 món: Sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố gây ra tăng 20%.

4 món: Sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố gây ra tăng 25%; Ngoài ra, khi không ra trận, sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố gây ra tăng thêm 25%. Hiệu quả này sẽ xóa sau khi ra trận 2s.

đoàn kịch hoàng kim
2
Đoàn Kịch Hoàng Kim

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tấn Công% hoặc HP%

biểu tượng cốc Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% hoặc HP%

Đề Xuất: ±180% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Build Nhà Lữ Hành (Thuỷ) - Sum Suê (Bloom)

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Ánh Trăng Xiphos

Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Mỗi 10s sẽ sản sinh hiệu ứng sau: Mỗi điểm Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật trang bị vũ khí này sẽ tăng 0.036% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố cho nhân vật đó, đồng thời tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố dựa vào hiệu quả trên cho nhân vật trong đội gần đó, duy trì 12s, hiệu ứng này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên. Nhân vật khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu ứng.

ánh trăng xiphos
Ánh Trăng Xiphos
2

Tây Phong Kiếm

Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

tây phong kiếm
Tây Phong Kiếm
3
Thiết Phong Kích

Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Trong 6s sau khi tạo thành sát thương nguyên tố, sát thương nhân vật tạo ra tăng 6%, cộng dồn 2 lần. Mỗi 1s mới thi triển 1 lần.

thiết phong kích
Thiết Phong Kích

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Đoá Hoa Trang Viên Thất Lạc

2 món: Tăng 80 điểm Tinh Thông Nguyên Tố.

4 món: Sát thương gây ra từ phản ứng Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa của người trang bị tăng 40%. Ngoài ra, người trang bị sau khi kích hoạt phản ứng Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa sẽ tăng 25% hiệu ứng nêu trên, duy trì 10s, tối đa cộng dồn 4 lần, mỗi 1s tối đa kích hoạt một lần. Người trang bị khi không ra trận vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

đoá hoa trang viên thất lạc
Đoá Hoa Trang Viên Thất Lạc

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố hoặc Hiệu quả Nạp Nguyên Tố

biểu tượng cốc Ly: Tinh Thông Nguyên Tố

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tinh Thông Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích (Nếu dùng Tây Phong Kiếm)

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích (Nếu dùng Tây Phong Kiếm)

Đề Xuất: ±200% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ưu Tiên Thiên Phú Nhà Lữ Hành (Thuỷ)

kỹ năng nguyên tố main thuỷ
Kỹ Năng

kỹ năng nộ main thuỷ
Nộ

Đánh Thường
Đánh Thường

Cách Build Đội Hình Yelan

Đội hình Đóng Băng

DPS Phụ

nhà lữ hành
Main Thuỷ

DPS Chính

kamisato ayaka
Ayaka

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

Hỗ Trợ

nhân vật diona
Diona

Đội hình Nhà Lữ Hành Thuỷ + Nilou - Sum Suê

DPS Phụ

nhà lữ hành
Main Thuỷ

DPS Chính

nhân vật Nilou
Nilou

DPS Phụ

nhân vật nahida
Nahida

Hỗ Trợ

nhân vật baizhu
Baizhu
HOẶC

DPS Phụ

nhà lữ hành
Main Thuỷ

DPS Chính

nhân vật Nilou
Nilou

DPS Phụ

nhân vật nahida
Nahida

Hỗ Trợ

nhân vật Yaoyao
Yaoyao

Đội hình Nở Rộ - Hyperbloom

DPS Phụ

nhà lữ hành
Main Thuỷ

DPS Chính

nhân vật raiden shogun
Raiden

DPS Phụ

nhân vật nahida
Nahida

Hỗ Trợ

nhân vật Yaoyao
Yaoyao
HOẶC

DPS Phụ

nhà lữ hành
Main Thuỷ

DPS Chính

nhân vật Alhaitham
Alhaitham

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

Hỗ Trợ

nhân vật Yaoyao
Yaoyao

Kỹ Năng Thiên Phú Nhà Lữ Hành (Thuỷ)

Kỹ Năng Chủ Động

Dòng Nước Dị Dạng

Tấn Công Thường
Thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp.

Trọng Kích
Tiêu hao thể lực nhất định, vung ra hai nhát kiếm về phía trước trong chớp mắt.

Tấn Công Khi Đáp
Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Kỹ Năng Bị Động

dòng chảy trong veo
Đột Phá 1

Dòng Chảy Trong Veo

Sau khi nhấn giữ để bắn Sương Mai từ kỹ năng Thủy Văn Kiếm trúng kẻ địch, sẽ sản sinh Nguồn Nước Trong gần Nhà Lữ Hành. Nhà Lữ Hành khi nhặt Nguồn Nước Trong sẽ hồi phục 7% HP.
Mỗi giây tối đa sản sinh 1 Nguồn Nước Trong bằng cách này, mỗi lần thi triển Thủy Văn Kiếm tối đa sản sinh 4 Nguồn Nước Trong.

nguồn nước tinh khiết
Đột Phá 4

Nguồn Nước Tinh Khiết

Nhấn giữ Thủy Văn Kiếm nếu tiêu hao HP từ hiệu ứng Dồi Dào, sẽ tăng sát thương Dòng Nước Dâng Trào gây ra sau đó, mức tăng thêm dựa vào 45% lượng HP tiêu hao từ hiệu ứng Dồi Dào của lần này.
Sát thương tăng thêm tối đa 5000 thông qua cách này.

Cung Mệnh Nhà Lữ Hành (Thuỷ)

cung mệnh 1 main thuỷ
Cung Mệnh 1

Nước Hồ Lăn Tăn

Sau khi nhặt Nguồn Nước Trong, Nhà Lữ Hành sẽ hồi phục 2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Cần mở khóa thiên phú “Dòng Chảy Trong Veo”.

cung mệnh 2 main thuỷ
Cung Mệnh 2

Nước Biếc Rì Rào

Tốc độ di chuyển của Bong Bóng Bay Bổng từ kỹ năng Dòng Chảy Cuồn Cuộn giảm 30%, thời gian duy trì kéo dài 3s.

cung mệnh 3 main thuỷ
Cung Mệnh 3

Sóng Nước Huyên Náo

Cấp kỹ năng Thủy Văn Kiếm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh 4 main thuỷ
Cung Mệnh 4

Dòng Chảy Xối Xả

Khi thi triển Thủy Văn Kiếm, tạo ra Khiên Thủy Văn hấp thụ sát thương tương ứng 10% Giới Hạn HP của Nhà Lữ Hành, có 250% hiệu quả hấp thụ đối với Sát Thương Nguyên Tố Thủy, duy trì đến khi kết thúc thi triển kỹ năng.
Mỗi 2s một lần, khi Sương Mai đánh trúng kẻ địch, nếu Nhà Lữ Hành được Khiên Thủy Văn bảo vệ, mức độ hấp thụ sát thương của Khiên Thủy Văn được nạp lại bằng 10% giới hạn HP của Nhà Lữ Hành; Nếu không được Khiên Thủy Văn bảo vệ sẽ sản sinh Khiên Thủy Văn.

cung mệnh 5 main thuỷ
Cung Mệnh 5

Xoáy Nước Luân Chuyển

Cấp kỹ năng Dòng Chảy Cuồn Cuộn +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh 6 main thuỷ
Cung Mệnh 6

Thủy Triều Công Lý

Nhà Lữ Hành khi nhặt Nguồn Nước Trong sẽ hồi phục 6% HP cho nhân vật có phần trăm HP thấp nhất trong đội gần đó.