Search
Close this search box.
nhân vật dori

Dori

Dori là một nhân vật Hệ Lôi 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Dori tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu thiên phú, vũ khí, thánh di, cách nâng thiên phú, kỹ năng, đội hình cũng như xếp hạng của Dori trong hướng dẫn build này!

Xếp hạng và thông tin Dori

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Dori thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Dori.

Thông tin nhân vật

Dori
Biểu tượng Dori
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng S

Độ hiếm: ★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ LôiLôi

Vũ khí: Hình ảnh trọng kiếmTrọng Kiếm

Diễn viên lồng tiếng Anh: Anjali Kunapaneni
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Tomoko Kaneda

 

Xếp hạng cấp bậc

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
N / A N / A biểu tượng xếp hạng S biểu tượng xếp hạng C

 

Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm Mạnh của Dori
• Hỗ trợ nạp nguyên tố siêu đỉnh.


• Hữu ích cho bất kỳ DPS chính nào cần hỗ trợ Nạp Nguyên Tố


• Hồi máu đơn mục tiêu tốt.


• Kỹ năng nộ áp dụng nguyên tố cho dù Dori không ở ngoài sân.

Điểm Yếu của Dori
• Kỹ năng nộ cần nhiều năng lượng


• Không hồi máu đa mục tiêu.


• Sát thương của Kỹ Năng Nộ thấp (cũng đúng, vì Dori thuần hỗ trợ mà)

 

Cách Build Dori tốt nhất (Best Build)

Vũ Khí tốt nhất cho Dori

Thiên Không Kiêu Ngạo

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thiên Không Kiêu Ngạo

Loại: Trọng Kiếm | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Sát thương tạo thành tăng 8%; Sau khi thi triển kỹ năng nộ: Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch sẽ phóng ra lưỡi dao chân không, tạo thành 80% sát thương cho kẻ địch trên đường đi, kéo dài 20s hoặc đến khi phóng ra 8 lần dao chân không.

hoặc

Đại Kiếm Tế Lễ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đại Kiếm Tế Lễ

Loại: Trọng Kiếm | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Đại Kiếm Tông Thất

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đại Kiếm Tông Thất

Loại: Trọng Kiếm | Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8%, nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên Chú đã có.

hoặc

Trường Đao Katsuragi

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trường Đao Katsuragi

Loại: Trọng Kiếm | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Tăng sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố 6%. Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng, nhân vật mất 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố, đồng thời 6 giây tiếp theo mỗi 2 giây hồi phục 3 điểm. Hiệu quả này mỗi 10 giây kích hoạt 1 lần, nhân vật ở trong đội nhưng không ra trận vẫn có thể kích hoạt.

hoặc

Kiếm Chuông

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kiếm Chuông

Loại: Trọng Kiếm | Thuộc tính phụ: HP%

Khi nhận sát thương sẽ tạo ra khiên có lượng hấp thụ sát thương bằng 20% giới hạn HP, kéo dài 10s hoặc đến khi khiên mất hiệu lực, mỗi 45s chỉ thi triển 1 lần. Khi nhân vật được khiên bảo vệ, sát thương tạo thành tăng 12%.

Cách Build Thánh Di Vật 

nghi thức tông thất cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
4

Hiệu quả:

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
thiên nham vững chắc
Thiên Nham Vững Chắc
2
dấu ấn ngăn cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
2

Hiệu quả:

2

HP tăng 20%

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.

hoặc
xà cừ đại dương
Xà Cừ Đại Dương
4

Hiệu quả:

2

Tăng Trị Liệu lên 15%.

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này thực hiện trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ tạo ra Bọt Biển kéo dài 3s, ghi lại lượng HP hồi phục của việc trị liệu (Bao gồm cả lượng vượt mức). Khi kết thúc thời gian duy trì, Bọt Biển sẽ nổ tung, gây cho kẻ địch xung quanh sát thương bằng 90% lượng hồi phục tích lũy (Cách tính sát thương này giống với các phản ứng nguyên tố như Điện Cảm, Siêu Dẫn nhưng không bị ảnh hưởng bởi Tinh Thông Nguyên Tố, cấp hoặc buff sát thương phản ứng). Mỗi 3.5s tối đa tạo 1 Bọt Biển; Bọt Biển tối đa ghi lại 30,000 điểm hồi phục, bao gồm cả lượng trị liệu vượt mức; đội của bản thân cùng lúc chỉ được tồn tại tối đa 1 Bọt Biển. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội chờ, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc
kẻ lưu đày
Kẻ Lưu Đày
4

Hiệu quả:

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

Chỉ Số Bộ Thánh Di Vật

Đồng Hồ: HP%
Ly: HP%
Vương Miệng: HP%

Cách Nâng Thiên Phú

DPS Chính

EKỹ năng>QNộ>ATKĐánh thường

 

Build Dori Hỗ Trợ (Kỹ năng Nộ)

Vũ Khí tốt nhất đại kiếm tây phong  Đại Kiếm Tây Phong
Vũ Khí thay thế
1. đại kiếm tế lễ  Đại Kiếm Tế Lễ
2. vương khí rừng sâu  Vương Khí Rừng Sâu
3. kiếm chuông Kiếm Chuông
Thánh Di Vật
nghi thức tông thất cổ Nghi Thức Tông Thất Cổ x4
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố hoặc HP%
cốc genshinCốc: HP%
vương miệng genshinVương Miệng: HP%
Chỉ Số Phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. HP%
3. Tấn Công%
4. Tỉ Lệ Bạo Kích

Cách Build Dori này tốt nhất để hỗ trợ cho toàn đội hình của bạn thông qua khả năng Nạp Nguyên Tố và hỗ trợ tăng Tấn Công. Dori sẽ không gây ra nhiều sát thương nhưng cô ấy sẽ làm tốt vai trò của mình là tạo ra rất nhiều năng lượng, đội hình của bạn có thể spam kỹ năng nộ 1 cách khủng khiếp nhờ vào khả năng của Dori.

Dori sẽ cần >200% hiệu quả nạp nguyên tố.

Build Dori Hỗ Trợ toàn diện

Vũ Khí tốt nhất đại kiếm tây phong  Đại Kiếm Tây Phong
Vũ Khí thay thế
1. kiếm chuông Kiếm Chuông
2. vương khí rừng sâu  Vương Khí Rừng Sâu
3. đại kiếm tế lễ  Đại Kiếm Tế Lễ
4. trường đao katsuragi  Trường Đao Katsuragi
Thánh Di Vật
dấu ấn ngăn cách Dấu Ấn Ngăn Cách x2
thiên nham vững chắc Thiên Nham Vững Chắc x2
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố hoặc HP%
cốc genshinCốc: HP%
vương miệng genshinVương Miệng: HP% hoặc Hiệu Quả Trị Liệu
Chỉ Số Phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. HP%
3. Tấn Công%
4. Tỉ Lệ Bạo Kích

Đây là cách Build toàn diện cho Dori (kiểu chung chung) cải thiện khả năng hồi máu và Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố cho Dori

Đề Xuất: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 200%

Build Dori Hỗ Trợ Hồi Máu (HP)

Vũ Khí tốt nhất đại kiếm tây phong  Đại Kiếm Tây Phong
Vũ Khí thay thế
1. kiếm chuông Kiếm Chuông
2. vương khí rừng sâu  Vương Khí Rừng Sâu
4. trường đao katsuragi  Trường Đao Katsuragi
Thánh Di Vật
xà cừ đại dương Xà Cừ Đại Dương x4
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố hoặc HP%
cốc genshinCốc: HP%
vương miệng genshinVương Miệng: HP% hoặc Hiệu Quả Trị Liệu
Chỉ Số Phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. HP%
3. Tấn Công%
4. Tỉ Lệ Bạo Kích

Đây là cách Build Dori hỗ trợ nghiêng về hồi máu, và thêm 1 chút sát thương. Nói chung đây là 1 lựa chọn tốt nếu bọn muốn Dori hoạt động trong team với vai trò là 1 nhân vật hồi HP.

Cách Build Đội Hình Dori

Hỗ Trợ cho team Vật Lý (phản ứng Siêu Dẫn)

DPS Phụ
DoriDori
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

Hỗ Trợ cho DPS Thảo tạo phản ứng Lan Tràn

DPS Phụ
DoriDori
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

Hỗ Trợ cho Team Hyperbloom

DPS Phụ
DoriDori
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
nhà lữ hành thảoMain Thảo
hoặc
DPS Phụ
DoriDori
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
nhà lữ hành thảoMain Thảo

 

Nguyên Liệu Đột Phá Dori

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636

 

Nguyên Liệu Thiên Phú Dori

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Dori tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin Guide nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.