Search
Close this search box.
nhân vật Collei

Collei

Collei là một nhân vật trong Genshin Impact. Hướng dẫn bao gồm Collei là ai, cách Build Collei tốt nhất, đội hình, nguyên tố, vũ khí tốt nhất, nguyên liệu đột phá kỹ năng, thiên phú của Collei trong Genshin Impact

Xếp hạng và thông tin Collei

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Collei thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Collei.

Thông tin nhân vật

Collei
Biểu tượng Collei
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng A

Độ hiếm: ★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ ThảoThảo

Vũ khí: Hình ảnh cungCung

Diễn viên lồng tiếng Anh: Elliot Gindi
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Kobayashi Sanae

 

Xếp hạng cấp bậc Collei

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
N / A biểu tượng xếp hạng A N / A biểu tượng xếp hạng A

 

Điểm mạnh và điểm yếu của Collei

Điểm Mạnh của Collei
• Kỹ Năng Nguyên Tố có thể tự kích hoạt phản ứng Sinh Trưởng và Lan Tràn


• Kỹ Năng Nộ gây sát thương diện rộng

Điểm Yếu của Collei
• Thời gian hồi chiêu của Kỹ Năng Nguyên Tố dài


• Kỹ Năng Nộ tạo ra ít Nguyên Tố Thảo


• Sát thương tấn công thường gây ít DMG

 

Cách Build Collei tốt nhất (Best Build)

Cách Build Vũ Khí Collei

ngôi sao cực đông

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ngôi Sao Cực Đông

Tỉ Lệ Bạo Kích

Tăng 12% sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ gây ra; Tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả “Ngôi Sao Đêm Trắng” trong 12s. Khi trong trạng thái “Ngôi Sao Đêm Trắng” tầng 1/2/3/4, sức tấn công tăng 10/20/30/48%. Hiệu quả “Ngôi Sao Đêm Trắng” sinh ra từ tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tồn tại độc lập với nhau.

hoặc

Nhược Thuỷ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nhược Thuỷ

Sát thương bạo kích

HP tăng 16%. Khi xung quanh có kẻ địch, sát thương gây ra của nhân vật trang bị vũ khí này tăng 20%, bất kể nhân vật này có trong trận hay không.

hoặc

tiếng thở dài vô tận

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Con Đường Thợ Săn

Tỉ Lệ Bạo Kích

Nhận 12% buff sát thương tất cả nguyên tố. Sau khi trọng kích đánh trúng kẻ địch sẽ nhận được hiệu ứng “Săn Bắt Vô Tận”: Tăng sát thương trọng kích gây ra, lượng sát thương tăng thêm tương đương 160% Tinh Thông Nguyên Tố. Hiệu quả này sẽ biến mất sau khi có hiệu lực 12 lần hoặc sau 10s. Mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần “Săn Bắt Vô Tận”.

hoặc

cánh thiên không

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cánh Thiên Không

Tỉ lệ bạo kích

Sát thương bạo kích tăng 20%; Khi đánh trúng có 60% tỷ lệ tạo thành sát thương vật lý 125% trong phạm vi nhỏ, mỗi 4s mới có hiệu quả một lần.

hoặc

sấm sét rung động

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sấm Sét rung Động

Tấn Công

Tấn công tăng 20%, đồng thời nhận lấy sức mạnh “Vết Cắt Sấm Sét”. Khi Vết Cắt Sấm Sét ở tầng 1/2/3 sẽ tăng sát thương tấn công thường tương ứng 12/24/40%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sấm Sét khi: Gây sát thương tấn công thường trong 5 giây; thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố tồn tại trong 10 giây; ngoài ra Năng Lượng Nguyên Tố thấp hơn 100%, sẽ tạo một tầng Vết Cắt Sấm Sét, Vết Cắt Sấm Sét của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sấm Sét được tính độc lập với nhau.

hoặc

cung tây phong

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Tây Phong

Hiệu quả nạp nguyên tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

hoặc

ánh trăng mouun

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ánh Trăng Mouun

Tấn công

Tổng giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12% sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này gây ra. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ tăng tối đa 40%.

hoặc

mẫu đạm nguyệt

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mẫu Đạm Nguyện

Tấn công

Nếu trọng kích đánh trúng điểm yếu, sẽ tăng 10% tốc độ di chuyển và 36% tấn công, kéo dài 10s.

hoặc

Tuyệt Huyền

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tuyệt Huyền

Tinh Thông Nguyên Tố

Tăng 24% sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ.

hoặc

sông cạn

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sông Cạn

Tỉ lệ bạo kích

Khi đánh thường hoặc trọng kích, nếu mũi tên bắn trúng kẻ địch trong 0.3s sau khi phóng, sát thương tạo thành sẽ tăng 36%; Nếu không, sát thương tạo thành giảm 10%.

Cách Build Thánh Di Vật Collei

Ký Ức Rừng Sâu
Ký Ức Rừng Sâu
4

Hiệu quả:

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

4

Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.

hoặc
dấu ấn ngăn cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
4

Hiệu quả:

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
nghi thức tông thất cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
4

Hiệu quả:

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
kẻ lưu đày
Kẻ Lưu Đày
4

Hiệu quả:

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

 

Chỉ số bộ Thánh Di Vật

Chỉ số Chính
Đồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thảo
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích
Chỉ số Phụ
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố

Nâng Thiên Phú cho Collei

Q Kỹ Năng Nộ>EKỹ năng>ATKTấn Công Thường


 

Build Collei DPS Phụ (Sub-DPS)

Vũ Khí tốt nhất
ngôi sao cực đông  Ngôi Sao Cực Đông
Vũ Khí thay thế
1. nhược thuỷ Nhược Thuỷ
2. tiếng thở dài vô tận Tiếng Thở Dài vô Tận
2. cung tây phong Cung Tây Phong
Thánh Di Vật
ký ức rừng sâu Ký Ức Rừng Sâu x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố hoặc Tinh Thông Nguyên Tố
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thảo
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. Tỉ Lệ Bạo Kích
3. Sát Thương Bạo Kích
4. Tinh Thông Nguyên Tố hoặc Tấn Công

Cách Build Collei DPS phụ này sẽ giúp cô ấy gây được lượng sát thương cao nhất, tối ưu hoá được kỹ năng Nguyên Tố (E) và Chiêu Nộ (Q) của cô ấy.Build Collei Hỗ Trợ Kỹ Năng Nộ (Support)

Vũ Khí tốt nhất
tiếng thở dài vô tận Tiếng thở Dài Vô Tận
Vũ Khí thay thế
1. cung tây phong Cung Tây Phong
Thánh Di Vật
nghi thức tông thất cổ Nghi Thức Tông Thất Cổx4
Dòng chính
Đồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thảo
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. Tấn Công
3. Tinh Thông Nguyên Tố

Cách Build Collei này hy sinh DMG cá nhân của cô ấy để bổ sung sát thương cho toàn đội.Cách Build Đội Hình Collei

DPS Chính
DPS Phụ
colleiCollei
DPS Phụ
DPS Phụ


DPS Chính
DPS Phụ
colleiCollei
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Chính
DPS Phụ
colleiCollei
DPS Phụ
DPS Phụ


DPS Chính
DPS Phụ
colleiCollei
DPS Phụ
DPS Phụ


Nguyên Liệu Đột Phá Collei

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636


Nguyên liệu Thiên Phú Collei

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Bennett tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin Guide nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.