Kamisato Ayato

- Advertisement -
Kamisato Ayato là một nhân vật Hệ Thuỷ 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Ayato, nguyên liệu thiên phú, vũ khí tốt nhất, thánh di vật tốt nhất, ưu tiên thiên phú, kỹ năng, đội hình và xếp hạng về nhân vật trong hướng dẫn build này!

Xếp hạng và thông tin Ayato

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Kamisato Ayato thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Ayato.

Thông tin nhân vật

Ayato
Biểu tượng Kamisato Ayato
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng SS

Độ hiếm: ★★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ ThuỷThuỷ

Vũ khí: Hình ảnh kiếm đơnKiếm Đơn

Diễn viên lồng tiếng Anh: Chris Hackney
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Akira Ishida

 

Xếp hạng cấp bậc Ayato

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
biểu tượng xếp hạng SS biểu tượng xếp hạng A N/A biểu tượng xếp hạng C

 

Điểm mạnh và điểm yếu của Ayato

Điểm Mạnh của Ayato
• Kẻ thù đơn mục tiêu hay đa mục tiêu đều không phải điểm yếu của Ayato


• Kỹ năng Nộ hỗ trợ bản thân và đồng đội.


• Gây sát thương hệ thuỷ diện rộng trong 1 thời gian dài

Điểm Yếu của Ayato
• Kích hoạt kỹ năng nguyên tố của Ayato có thể khiến bạn dễ bị tấn công.


• Kỹ năng nộ cần nhiều năng lượng để sử dụng.

 

Cách Build Ayato tốt nhất (Best Build)

Vũ Khí tốt nhất cho Ayato

Haran Geppaku Futsu

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Haran Geppaku Futsu

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 7.2 | Tấn Công Căn Bản: 46

Nhận được 12% buff sát thương tất cả nguyên tố; nhân vật khác trong đội ở gần khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tạo ra 1 tầng “Mũi Sóng” cho nhân vật trang bị vũ khí này, tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị vũ khí này thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nếu có hiệu ứng “Mũi Sóng” sẽ tiêu hao “Mũi Sóng” đã có, và nhận được “Sóng Loạn”: Căn cứ số tầng tiêu hao, mỗi tầng tăng 20% sát thương tấn công thường, duy trì 8s.

hoặc

Ánh Sáng Đêm Sương Mù

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ánh Sáng Đêm Sương Mù

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 9.6 | Tấn Công Căn Bản: 48

Tăng 12% Sát Thương Nguyên Tố, đồng thời nhận lấy sức mạnh “Vết Cắt Sương Mù”. Khi Vết Cắt Sương Mù ở tầng 1/2/3 sẽ tăng Sát Thương Nguyên Tố cùng loại với bản thân, tương ứng là 8/16/28%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sương Mù khi: Tấn Công Thường tạo thành Sát Thương Nguyên Tố tồn tại trong 5 giây; Thi triển Kỹ Năng Nộ tồn tại trong 10 giây; Ngoài ra, Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật khi thấp hơn 100%, sẽ tạo ra một tầng Vết Cắt Sương Mù, Vết Cắt Sương Mù của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sương Mù được tính độc lập với nhau.

hoặc

Kiếm Đen

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kiếm Đen

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 6 | Tấn Công Căn Bản: 42

Tấn công thường và sát thương trọng kích tăng 20%, ngoài ra khi tấn công thường và bạo kích trọng kích sẽ hồi HP bằng 60% tấn công. Hiệu quả này mỗi 5s thi triển 1 lần.

hoặc

Bàn Nham Kết Lục

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bàn Nham Kết Lục

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 9.6 | Tấn Công Căn Bản: 44

HP tăng 20%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công dựa trên 1.2% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này.

hoặc

Kiếm Chước Phong

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kiếm Chước Phong

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 10.8 | Tấn Công Căn Bản: 46

Hiệu quả khiên tăng 20%. Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra, khi được khiên bảo vệ, hiệu quả tăng tấn công sẽ tăng 100%.

hoặc

Tiếng Hét Của Rồng

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tiếng Hét Của Rồng

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 9 | Tấn Công Căn Bản: 42

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Hỏa hoặc Lôi tăng 20%.

hoặc

Đoản Đao Amenoma

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đoản Đao Amenoma

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 12 | Tấn Công Căn Bản: 41

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhận 1 Âm Chủng, hiệu quả này mỗi 5s nhiều nhất kích hoạt 1 lần. Âm Chủng kéo dài 30s, cùng lúc có thể tồn tại nhiều nhất 3 cái. Sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, sẽ xóa tất cả Âm Chủng hiện có, và 2s sau đó sẽ dựa vào số Âm Chủng tiêu hao mà hồi 6 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật đó.

 

Cách Build Thánh Di Vật 

Hiệu quả:

2

Tấn công tăng 18%

4

Khi tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ có 36% tỷ lệ kích hoạt “Nghi Lễ Vực Thẳm”: Tăng sát thương do tấn công thường gây ra, lượng tăng thêm bằng 70% tấn công; 0.05s sau khi tấn công thường gây ra sát thương, hiệu quả này sẽ biến mất. Khi tấn công thường chưa kích hoạt “Nghi Lễ Vực Thẳm”, sẽ tăng 20% tỷ lệ kích hoạt lần sau, trong 0.2s tối đa kích hoạt 1 lần.

hoặc

Hiệu quả:

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

4

Trong 15s sau khi sử dụng kỹ năng Nguyên Tố, tấn công thường và trọng kích tăng 30% sát thương.

hoặc

Hiệu quả:

2

Tấn công tăng 18%

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng 15% sát thương tấn công thường và trọng kích tạo thành

4

Trong 8s sau khi sử dụng kỹ năng Nguyên Tố, tấn công thường và trọng kích tăng 25% sát thương.

Chỉ Số Bộ Thánh Di Vật

Đồng Hồ: Tấn Công

Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ

Vương Miệng: Tỉ Lệ Chí Mạng hoặc Sát Thương Chí Mạng

 

Build Ayato DPS Chính – Tấn công thường

Vũ Khí tốt nhất haran geppaku futsu Haran Geppaku Futsu
Vũ Khí thay thế
1. ánh sáng đêm sương mù Ánh Sáng Đêm Sương Mù
2. bàn nham kết lục Bàn Nham Kết Lục
3. kiếm đen Kiếm Đen
Thánh Di Vật
dư âm tế lễ Dư Âm Tế Lễ x4
Dòng chính
Đồng Hồ: %Tấn Công
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. Tỉ Lệ Bạo Kích
3. Sát Thương Bạo Kích
4. %Tấn Công

Cách Build Ayato DPS Chính này tối đa hoá sát thường từ đòn đánh thường của Ayato, bằng bộ Thánh Di Vật Dư Âm Tế Lễ

 

Build Ayato DPS Chính 2

Vũ Khí tốt nhất haran geppaku futsu Haran Geppaku Futsu
Vũ Khí thay thế
1. bàn nham kết lục Bàn Nham Kết Lục
2. ánh sáng đêm sương mù Ánh Sáng Đêm Sương Mù
3. kiếm đen Kiếm Đen
Thánh Di Vật
trái tim trầm luân Trái Tim Trầm Luân x4
Dòng chính
Đồng Hồ: %Tấn Công
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. Tỉ Lệ Bạo Kích
3. Sát Thương Bạo Kích
4. %Tấn Công

Cách Build Ayato DPS này tập trung vào sát thương nguyên tố Thuỷ, cho phép Ayato gây sát thương ổn định hơn và tăng sát thương từ Kỹ năng nguyên tố cũng như Kỹ Năng Nộ của Ayato

 

Build Ayato hỗ trợ – Kỹ Năng Nộ

Vũ Khí tốt nhất haran geppaku futsu Haran Geppaku Futsu
Vũ Khí thay thế
1. thiên không kiếm Thiên Không Kiếm
2. bàn nham kết lục Bàn Nham Kết Lục
3. đoản đao amenoma Đoản Đao Amenoma
Thánh Di Vật
dấu ấn ngăn cách Dấu Ấn Ngăn Cách x4
Dòng chính
Đồng Hồ: %Tấn Công hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. Tỉ Lệ Bạo Kích
3. Sát Thương Bạo Kích
4. %Tấn Công

Cách Build Ayato hỗ trợ này sử dụng Kỹ Năng Nộ của Ayato. Nộ của anh ta sẽ được sử dụng để tăng sát thương, phản ứng nguyên tố cho DPS chính.

 

Cách Nâng Thiên Phú

DPS Chính

EKỹ năng>QNộ>ATKĐánh thường

DPS Phụ và Hỗ Trợ

QNộ>EKỹ năng>ATKĐánh thường

 

Cách Build Đội Hình Kamisato Ayato

DPS Chính
kamisato ayatoAyato
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Chính
kamisato ayatoAyato
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Chính
kamisato ayatoAyato
DPS Phụ
Hỗ Trợ
DPS phụ

 

DPS Chính
kamisato ayatoAyato
DPS Chính
DPS phụ
DPS Phụ

 

DPS Chính
kamisato ayatoAyato
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Phụ
kamisato ayatoAyato
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

Nguyên Liệu Đột Phá Kamisato Ayato

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636

 

Nguyên Liệu Thiên Phú Kamisato Ayato

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Kamisato Ayato tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin-Guide.Com nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.
- Advertisement -

Bài Viết Liên Quan

Tin Tức Genshin Impact