Search
Close this search box.
nhân vật navia

Navia

Thông Tin Navia

Thông tin nhân vật

Tên: Navia

Danh Hiệu: Bánh Lái Hoa Lệ

Thuộc: Tổ Chức Hoa Hồng Gai

Độ Hiếm: ★★★★★

Nguyên Tố: nguyên tố nham Nham

Vũ Khí: trọng kiếm Trọng Kiếm

Sinh Nhật: Ngày 16 tháng 8

Giới Tính: Nữ

Cung Mệnh: Cung Dã Tường Vi

Đất Nước: FONTAINE

Diễn Viên Lồng Tiếng Anh: Brenna Larsen

Diễn Viên Lồng Tiếng Trung: 小敢 (Xiaogan)

Diễn Viên Lồng Tiếng Nhật: 豊崎愛生 (Toyosaki Aki)

Diễn Viên Lồng Tiếng Hàn: 정해은 (Jeong Hae-eun)

Mô Tả: Hội Trưởng, Lãnh Đạo, Cô Chủ, Tổng Chỉ Huy Tổ Chức Hoa Hồng Gai

Cách Build Navia Tốt Nhất

Build Navia DPS Chính

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Phán Quyết

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tấn công tăng 20/25/30/35/40%; Khi nhân vật trong đội nhận được mảnh tinh thể sinh ra từ phản ứng Kết Tinh, người trang bị sẽ nhận được 1 "Ấn Ký", khiến sát thương gây ra từ Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 18/22.5/27/31.5/36%. Ấn Ký duy trì 15s, tối đa nhận được 2 ấn. Tất cả Ấn Ký của người trang bị sẽ bị xóa sau 0.2s khi Kỹ Năng Nguyên Tố của người đó gây sát thương.

phán quyết
Phán Quyết
2
Kiếm Vô Công

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Hiệu quả khiên tăng 20/25/30/35/40%. Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4/5/6/7/8%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra, khi được khiên bảo vệ, hiệu quả tăng tấn công sẽ tăng 100%.
kiếm vô công
Kiếm Vô Công
3

Kiếm Li Cốt

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Khi nhân vật ra trận, mỗi 4s tăng 6/7/8/9/10% sát thương gây ra, 3/2.7/2.4/2.2/2% sát thương phải chịu. Cộng dồn tối đa 5 tầng, không làm mới khi nhân vật rời khỏi trận, sau khi chịu sát thương sẽ giảm 1 tầng hiệu quả.

kiếm li cốt
Kiếm Li Cốt
4

Đường Cùng Của Sói

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Tấn công tăng 20/25/30/35/40%; Khi đánh trúng kẻ địch có HP dưới 30%, lực tấn công của tất cả thành viên đội tăng 40/50/60/70/80%, kéo dài 12s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

đường cùng của sói
Đường Cùng Của Sói
5

Gậy Đàm Phán

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Trong 15s khi bị gán ấn nguyên tố Hỏa, tấn công tăng 16/20/24/28/32%, mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần; Trong 15s khi bị gán ấn nguyên tố Thủy, Băng, Lôi hoặc Thảo, buff sát thương tất cả nguyên tố tăng 12/15/18/21/24%, mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần.

gậy đàm phán
Gậy Đàm Phán

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Tiếng Đêm Trong Rùng Vang

2 món: Tấn công tăng 18%.
4 món: Trong 10s sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, Sát Thương Nguyên Tố Nham tăng 20%; Nếu được khiên sản sinh từ phản ứng Kết Tinh bảo vệ, hiệu quả trên sẽ gia tăng 150%. Hiệu quả tăng thêm này sẽ mất sau 1s khi mất đi tấm khiên kết tinh bảo hộ.

tiếng đêm trong rừng vang
Tiếng Đêm Trong Rừng Vang
HOẶC

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ

2 món: Tấn công tăng 18%.
4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

lễ bế mạc của giác đấu sĩ
2
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ

Phiến Đá Lâu Đời

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.
4 món: Khi nhận được mảnh kết tinh do phản ứng Kết Tinh hình thành, tất cả thành viên đội sẽ được tăng 35% sát thương nguyên tố tương ứng, duy trì 10 giây. Chỉ được nhận một loại tăng sát thương nguyên tố cùng lúc.

phiến đá lâu đời
2
Phiến Đá Lâu Đời

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tấn Công%

biểu tượng cốc Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Nham

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

ST Bạo Kích / Tỷ Lệ Bạo Kích / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%

Cách build Navia DPS Chính này sử dụng bộ thánh di vật Tiếng Đêm Trong Rừng Vang, giúp tăng sát thương và sức mạnh tổng hợp của Navia bằng phản ứng Kết Tinh.

Bạn cũng có thể sử dụng bộ mix 2 món để tăng chỉ số Tấn Công% trong khi chưa farm đủ bộ 4 món trên.

Vũ khí tốt nhất của Navia tất nhiên sẽ là món vũ khí 5 sao Phán Quyết đây là món vũ khí mới sẽ ra mắt cùng với banner Navia.

Build Navia DPS kết hợp với Furina

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Phán Quyết

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tấn công tăng 20/25/30/35/40%; Khi nhân vật trong đội nhận được mảnh tinh thể sinh ra từ phản ứng Kết Tinh, người trang bị sẽ nhận được 1 "Ấn Ký", khiến sát thương gây ra từ Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 18/22.5/27/31.5/36%. Ấn Ký duy trì 15s, tối đa nhận được 2 ấn. Tất cả Ấn Ký của người trang bị sẽ bị xóa sau 0.2s khi Kỹ Năng Nguyên Tố của người đó gây sát thương.

phán quyết
Phán Quyết
2

Hải Đăng Bờ Biển Lau

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Sau khi dùng Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch, tấn công tăng 20/25/30/35/40% trong 8s; Sau khi chịu phải sát thương, tấn công tăng 20/25/30/35/40% trong 8s. Nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt 2 loại hiệu quả nêu trên. Ngoài ra, khi không có khiên bảo vệ, giới hạn HP tăng 32/40/48/56/64%.

hải đăng bờ biển lau
Hải Đăng Bờ Biển Lau
3

Đường Cùng Của Sói

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Tấn công tăng 20/25/30/35/40%; Khi đánh trúng kẻ địch có HP dưới 30%, lực tấn công của tất cả thành viên đội tăng 40/50/60/70/80%, kéo dài 12s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

đường cùng của sói
Đường Cùng Của Sói
4

Bóng Tối Thuỷ Triều

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Sau khi nhận trị liệu, tấn công tăng 24/30/36/42/48% trong 8s. Nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt.

bóng tối thuỷ triều
Bóng Tối Thuỷ Triều
5

Gậy Đàm Phán

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Trong 15s khi bị gán ấn nguyên tố Hỏa, tấn công tăng 16/20/24/28/32%, mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần; Trong 15s khi bị gán ấn nguyên tố Thủy, Băng, Lôi hoặc Thảo, buff sát thương tất cả nguyên tố tăng 12/15/18/21/24%, mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần.

gậy đàm phán
Gậy Đàm Phán

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Thợ Săn Marechaussee

2 món: Tăng 15% sát thương tấn công thường và trọng kích.
4 món: Khi HP hiện tại có tăng hoặc giảm, tỉ lệ bạo kích tăng 11%. Hiệu quả này duy trì 5s, tối đa cộng dồn 3 lần.

thợ săn marechaussee - thánh di vật genshin impact
Thợ Săn Marechaussee

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tấn Công%

biểu tượng cốc Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Nham

biểu tượng vương miện Vương Miện: ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

ST Bạo Kích / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% / Tỷ Lệ Bạo Kích

Nếu bạn sở hữu Furina thì đây là cách build tuyệt vời dành cho Navia với tư cách là 1 DPS Chính, cách build này giúp tăng Tấn Công Thường và giảm bớt các yêu cầu về chỉ số Bạo Kích của cô ấy.

Build Navia DPS Phụ

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Phán Quyết

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tấn công tăng 20/25/30/35/40%; Khi nhân vật trong đội nhận được mảnh tinh thể sinh ra từ phản ứng Kết Tinh, người trang bị sẽ nhận được 1 "Ấn Ký", khiến sát thương gây ra từ Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 18/22.5/27/31.5/36%. Ấn Ký duy trì 15s, tối đa nhận được 2 ấn. Tất cả Ấn Ký của người trang bị sẽ bị xóa sau 0.2s khi Kỹ Năng Nguyên Tố của người đó gây sát thương.

phán quyết
Phán Quyết
2

Hải Đăng Bờ Biển Lau

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Sau khi dùng Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch, tấn công tăng 20/25/30/35/40% trong 8s; Sau khi chịu phải sát thương, tấn công tăng 20/25/30/35/40% trong 8s. Nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt 2 loại hiệu quả nêu trên. Ngoài ra, khi không có khiên bảo vệ, giới hạn HP tăng 32/40/48/56/64%.

hải đăng bờ biển lau
Hải Đăng Bờ Biển Lau
3

Thiên Không Kiêu Ngạo

Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Sát thương tạo thành tăng 8/10/12/14/16%; Sau khi thi triển kỹ năng nộ: Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch sẽ phóng ra lưỡi dao chân không, tạo thành 80/100/120/140/160% sát thương cho kẻ địch trên đường đi, kéo dài 20s hoặc đến khi phóng ra 8 lần dao chân không.

thiên không kiêu ngạo
Thiên Không Kiêu Ngạo
4

Akuoumaru

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Tổng giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12/0.15/0.18/0.21/0.24% sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ có thể tăng tối đa 40/50/60/70/80%.

akuoumaru
Akuoumaru
5

Bóng Tối Thuỷ Triều

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Sau khi nhận trị liệu, tấn công tăng 24/30/36/42/48% trong 8s. Nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt.

bóng tối thuỷ triều
Bóng Tối Thuỷ Triều

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Tiếng Đêm Trong Rùng Vang

2 món: Tấn công tăng 18%.
4 món: Trong 10s sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, Sát Thương Nguyên Tố Nham tăng 20%; Nếu được khiên sản sinh từ phản ứng Kết Tinh bảo vệ, hiệu quả trên sẽ gia tăng 150%. Hiệu quả tăng thêm này sẽ mất sau 1s khi mất đi tấm khiên kết tinh bảo hộ.

tiếng đêm trong rừng vang
Tiếng Đêm Trong Rừng Vang

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%

biểu tượng cốc Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Nham

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / ST Bạo Kích / Tỷ Lệ Bạo Kích / Tấn Công%

Cách build Navia DPS Phụ này chủ yếu nhắm vào sát thương Kỹ Năng Nộ của cô ấy. Bạn có thể sử dụng Nghi Thức Tông Thất Cổ nếu chưa có đủ bộ Tiếng Đêm Trong Rừng Vang.

Chúng tôi đề xuất với bạn là nên ghép cô ấy chung đội với 1 DPS Hệ Nham để đạt được hiệu quả mong muốn.

Ưu Tiên Thiên Phú Navia

DPS Chính

kỹ năng nguyên tố navia
Kỹ Năng

tấn công thường
Đánh Thường

kỹ năng nộ navia
Nộ

DPS Phụ

kỹ năng nguyên tố navia
Kỹ Năng

kỹ năng nộ navia
Nộ

tấn công thường
Đánh Thường

Cách Build Đội Hình Navia

Đội hình Navia Hypercarry

DPS Chính

nhân vật navia
Navia

DPS Phụ

nhân vật Yelan
Yelan

DPS Phụ

xiangling
Xiangling

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett
HOẶC

DPS Chính

nhân vật navia
Navia

DPS Phụ

xiangling
Xiangling

DPS Phụ

nhân vật zhongli genshin impact
Zhongli

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett
HOẶC

DPS Chính

nhân vật navia
Navia

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

Hỗ Trợ

nhân vật albedo
Albedo

Đội hình Navia Furina

DPS Chính

nhân vật navia
Navia

DPS Phụ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina

DPS Phụ

nhân vật Yelan
Yelan

Hỗ Trợ

nhân vật charlotte
Charlotte
HOẶC

DPS Chính

nhân vật navia
Navia

DPS Phụ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina

DPS Phụ

nhân vật albedo
Albedo

Hỗ Trợ

nhân vật Mika
Mika

Đội hình Navia DPS Phụ

DPS Phụ

nhân vật navia
Navia

DPS Chính

nhân vật neuvillette
Neuvillette

DPS Phụ

nhân vật yae miko
Yae Miko

Hỗ Trợ

nhân vật charlotte
Charlotte
HOẶC

DPS Phụ

nhân vật navia
Navia

DPS Chính

Hu Tao genshin impact
Hu Tao

DPS Phụ

nhân vật Yelan
Yelan

Hỗ Trợ

nhân vật zhongli genshin impact
Zhongli

Kỹ Năng Thiên Phú Navia

Thiên Phú Chiến Đấu

tấn công thường navia
Từ Chối Thẳng

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần chém liên tiếp.

Trọng Kích

Liên tục tiêu hao thể lực để xoay kiếm tấn công địch xung quanh. Khi ngừng quay, sẽ chém một nhát cực mạnh.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Thiên Phú Cố Định

thiên phú cố định navia 1
Thụ Động

Giao Dịch Tỉ Mỉ

Khi làm nhiệm vụ Phái Đi Thám Hiểm có thời gian là 20 giờ ở Fontaine, phần thưởng nhận được tăng 25%.

thiên phú cố định navia 2
Đột Phá 1

Kênh Phân Phối Ngầm

Trong 4s sau khi thi triển Đạn Pha Lê Thanh Lịch, sát thương Tấn Công Thường, Trọng Kích và Tấn Công Khi Đáp của Navia sẽ chuyển thành Sát Thương Nguyên Tố Nham không thể bị thay thế; Đồng thời sát thương gây ra từ Tấn Công Thường, Trọng Kích và Tấn Công Khi Đáp của Navia tăng 40%.

thiên phú cố định navia 3
Đột Phá 4

Mạng Lưới Hỗ Trợ

Trong đội mỗi tồn tại một nhân vật nguyên tố Hỏa/Lôi/Băng/Thủy thì tấn công của Navia sẽ tăng 20%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 2 tầng.

Cung Mệnh Navia

cung mệnh navia 1
Cung Mệnh 1

Cảm Nhận Cự Ly Của Thiếu Nữ

Khi thi triển Đạn Pha Lê Thanh Lịch, mỗi tiêu hao 1 “Mảnh Đạn Pha Lê” đều sẽ hồi phục 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Navia, đồng thời khiến thời gian chờ của kỹ năng Pháo Mừng Vang Trời giảm 1s. Tối đa hồi phục 9 điểm Năng Lượng Nguyên Tố và khiến thời gian chờ của “Pháo Mừng Vang Trời” giảm 3s bằng cách này.

cung mệnh navia 2
Cung Mệnh 2

Thừa Thắng Truy Kích Của Chỉ Huy

Khi thi triển Đạn Pha Lê Thanh Lịch, mỗi tiêu hao 1 Mảnh Đạn Pha Lê đều sẽ khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của lần Đạn Pha Lê Thanh Lịch đó tăng 12%, tối đa tăng đến 36% thông qua cách này.
Ngoài ra, khi Đạn Pha Lê Thanh Lịch bắn trúng kẻ địch, sẽ giáng một lần Pháo Kích Chi Viện của Pháo Mừng Vang Trời xuống gần nơi kẻ địch trúng đòn. Mỗi lần thi triển Đạn Pha Lê Thanh Lịch tối đa chỉ giáng xuống một lần Pháo Kích Chi Viện, sát thương gây ra của Pháo Kích Chi Viện từ phương thức này sẽ được tính là sát thương Kỹ Năng Nộ.

cung mệnh navia 3
Cung Mệnh 3

Tầm Nhìn Rộng Mở Của Doanh Nhân

Cấp kỹ năng Đạn Pha Lê Thanh Lịch +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh navia 4
Cung Mệnh 4

Bất Khuất Tuyệt Đối Của Lời Thề

Khi Pháo Mừng Vang Trời trúng kẻ địch, sẽ khiến Kháng Nguyên Tố Nham của kẻ địch đó giảm 20% trong 8s.

cung mệnh navia 5
Cung Mệnh 5

Ý Chí Kiên Quyết Của Đàm Phán

Cấp kỹ năng Pháo Mừng Vang Trời +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh navia 6
Cung Mệnh 6

Linh Hoạt Uyển Chuyển Của Hội Trưởng

Nếu tiêu hao hơn 3 Mảnh Đạn Pha Lê khi thi triển Đạn Pha Lê Thanh Lịch, thì mỗi Mảnh Đạn Pha Lê vượt quá 3 trong lần đó sẽ khiến Sát Thương Bạo Kích của Đạn Pha Lê Thanh Lịch gây ra tăng 45%, đồng thời phần tiêu hao quá 3 sau khi thi triển sẽ được hoàn trả lại cho Navia.

Nguyên Liệu Đột Phá Navia

Cấp 20→40

mora
20000

Mora

vụn hoàng ngọc cứng
1

Vụn Hoàng Ngọc Cứng

giọt sương ban sớm
3

Giọt Sương Ban Sớm

ngọc vụn đại dương
3

Ngọc Vụn Đại Dương

Cấp 40→50

mora
40000

Mora

mảnh hoàng ngọc cứng
3

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

linh kiện dây cót coppelius
2

Linh Kiện Dây Cót – Coppelius

giọt sương ban sớm
10

Giọt Sương Ban Sớm

ngọc vụn đại dương
15
Ngọc Vụn Đại Dương

Cấp 50→60

mora
60000

Mora

mảnh hoàng ngọc cứng
6

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

linh kiện dây cót coppelius
4

Linh Kiện Dây Cót – Coppelius

giọt sương ban sớm
20

Giọt Sương Ban Sớm

kết tinh đại dương
12

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 60→70

mora
80000

Mora

miếng hoàng ngọc cứng
3

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

linh kiện dây cót coppelius
8

Linh Kiện Dây Cót – Coppelius

giọt sương ban sớm
30

Giọt Sương Ban Sớm

kết tinh đại dương
18

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 70→80

mora
100000

Mora

miếng hoàng ngọc cứng
6

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

linh kiện dây cót coppelius
12

Linh Kiện Dây Cót – Coppelius

giọt sương ban sớm
45

Giọt Sương Ban Sớm

tinh thạch dị sắc
12

Tinh Thạch Dị Sắc

Cấp 80→90

mora
120000

Mora

hoàng ngọc cứng
6

Hoàng Ngọc Cứng

linh kiện dây cót coppelius
20

Linh Kiện Dây Cót – Coppelius

giọt sương ban sớm
60

Giọt Sương Ban Sớm

tinh thạch dị sắc
24

Tinh Thạch Dị Sắc

Tổng Số

mora
420000
vụn hoàng ngọc cứng
1
mảnh hoàng ngọc cứng
9
miếng hoàng ngọc cứng
9
hoàng ngọc cứng
6
linh kiện dây cót coppelius
46
giọt sương ban sớm
168
ngọc vụn đại dương
18
kết tinh đại dương
30
tinh thạch dị sắc
36

Nguyên Liệu Thiên Phú Navia

Cấp 1→2

mora
12500

Mora

bài giảng của công bằng
3

Bài Giảng Của “Công Bằng”

ngọc vụn đại dương
6

Ngọc Vụn Đại Dương

Cấp 2→3

mora
17500

Mora

hướng dẫn của công bằng
2

Hướng Dẫn Của “Công Bằng”

kết tinh đại dương
3

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 3→4

mora
25000

Mora

hướng dẫn của công bằng
4

Hướng Dẫn Của “Công Bằng”

kết tinh đại dương
4

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 4→5

mora
30000

Mora

hướng dẫn của công bằng
6

Hướng Dẫn Của “Công Bằng”

kết tinh đại dương
6

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 5→6

mora
37500

Mora

hướng dẫn của công bằng
9

Hướng Dẫn Của “Công Bằng”

kết tinh đại dương
9

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 6→7

mora
120000

Mora

triết học của công bằng
4

Triết Học Của “Công Bằng”

tinh thạch dị sắc
4

Tinh Thạch Dị Sắc

sợi không ánh sáng
1

Sợi Không Ánh Sáng

Cấp 7→8

mora
260000

Mora

triết học của công bằng
6

Triết Học Của “Công Bằng”

tinh thạch dị sắc
6

Tinh Thạch Dị Sắc

sợi không ánh sáng
1

Sợi Không Ánh Sáng

Cấp 8→9

mora
450000

Mora

triết học của công bằng
12

Triết Học Của “Công Bằng”

tinh thạch dị sắc
9

Tinh Thạch Dị Sắc

sợi không ánh sáng
2

Sợi Không Ánh Sáng

Cấp 9→10

mora
700000

Mora

triết học của công bằng
16

Triết Học Của “Công Bằng”

tinh thạch dị sắc
12

Tinh Thạch Dị Sắc

sợi không ánh sáng
2

Sợi Không Ánh Sáng

vương miện trí thức
1

Vương Miện Trí Thức

Tổng Số

mora
1652500
bài giảng của công bằng
3
hướng dẫn của công bằng
21
triết học của công bằng
38
ngọc vụn đại dương
6
kết tinh đại dương
22
tinh thạch dị sắc
31
sợi không ánh sáng
6
vương miện trí thức
1

Câu Chuyện của Navia

Luật pháp của Fontaine khá nghiêm ngặt nhưng phong tục tập quán lại tương đối tự do. Trong xã hội có rất nhiều tổ chức lớn nhỏ khác nhau, hay còn gọi là hội nhóm, họ có nguồn gốc, hướng phát triển, mục đích và phong cách khác nhau. Ví dụ như Tổ Chức Sửa Nón từng xuất hiện trong thời gian ngắn, tổ chức này bề ngoài ủng hộ việc bảo vệ hệ sinh thái dưới nước, nhưng thực tế lại được thành lập bởi một nhóm những người yêu thích chất nổ.

So với những tổ chức này, tuy hội trưởng trẻ tuổi của Spina di Rosula có hơi hoạt bát nhưng trên cơ bản là một tổ chức tốt tuân thủ luật pháp và đáng tin cậy. Trong các tuyên bố chính thức, thì Spina di Rosula là một tổ chức vì dân, liên quan đến các ngành nghề khác nhau, tận tâm giải quyết những vấn đề khó khăn cho người dân. Là một tổ chức sẽ liên lạc và hợp tác với chính quyền Fontaine khi cần thiết.

Nếu hỏi Navia, thì cô ấy sẽ nói Spina di Rosula là một đối tác kinh doanh mà trong đó loại người nào cũng có, việc gì cũng giúp, nói những lời đúng đắn vào đúng thời điểm và sẽ nổ súng lúc cần thiết. Cả hai cách nói trên đều đúng, mọi người có thể lựa chọn tùy theo sở thích. Chỉ là những người chọn câu sau, sẽ dễ trở thành bạn của Navia hơn.

Lồng Tiếng của Navia

Lần Đầu Gặp Mặt

Tôi là Navia, người lãnh đạo, tổng chỉ huy, người ra quyết định, cô chủ, hội trưởng đương nhiệm của Spina di Rosula tiếng tăm lẫy lừng, rất vui được làm quen với bạn! Trông bạn tài sắc vẹn toàn, khí chất phi phàm, tôi có linh cảm duyên phận của chúng ta sẽ kéo dài như phần giới thiệu của tôi vậy.

Ánh Nắng Thật Chan Hoà

Ngay lúc này, hãy mau ngẩng đầu lên! Nhìn xem, có phải trời đang nắng như đổ lửa không? Biết điều này nghĩa là gì không?

Nghĩa là bây giờ chúng ta nên lập tức đi mua cây kem mát lạnh bị nhất, rồi thi xem ai ăn hết trước khi nó tan

Về bản thân Navia – Lạc Quan

Không nên lạc quan mù quáng, cuộc sống hạnh phúc phải đấu tranh bằng chính đôi tay của mình! Vậy nên, hãy nắm lấy tay tôi, đung đưa qua lại… Thế nào, rất vui phải không?

Bí Mật của Navia

Sở Thích

Tôi đam mê làm bánh từ khi còn nhỏ. Trộn lẫn một đống nguyên liệu với nhau theo tỷ lệ, rồi nhìn chúng nở phồng, dần thành hình trong quá trình nướng bánh rồi trở nên thơm ngon, rất thần kỳ phải không?
Đúng rồi, có dịp thì cùng nướng bánh quy gừng nhé. Thử xem ai có thể xây ngôi nhà cao nhất và đẹp nhất từ bánh quy gừng!

Phiền Não

Hừm, thật khó để dọn dẹp bột mì vương vãi sau khi nướng bánh, rồi còn lòng trắng trứng và kem dính trên dụng cụ nữa… Tôi… tôi đi gọi người giúp đây!

Có gì muốn chia sẻ không – Loài Chó

Trong tất cả các giống chó, tôi thích nhất là Chó Săn Nâu Đỏ. Bạn nhìn hoa văn phía trên mắt chúng, rất giống lông mày phải không? Vì thế nên trông chúng luôn có vẻ trung thực và nghiêm túc.

Bạn hãy giữ bí mật chuyện này, đừng kể cho những chú chó khác biết nhé!