Search
Close this search box.
nhân vật charlotte

Charlotte

Xếp Hạng và Thông Tin Charlotte

Thông tin nhân vật

Tên: Charlotte

Danh Hiệu: Ống Kính Sự Thật

Thuộc: Tòa Soạn Chim Hơi Nước

Độ Hiếm: ★★★★

Nguyên Tố: nguyên tố băng Thuỷ

Vũ Khí: Pháp Khí Cung

Sinh Nhật: Ngày 10 tháng 4

Giới Tính: Nữ

Cung Mệnh: Cung Chân Thị Kính

Đất Nước: FONTAINE

Diễn Viên Lồng Tiếng Anh: Maya Aoki Tuttle

Diễn Viên Lồng Tiếng Trung: Ruan Congqing (阮从青)

Diễn Viên Lồng Tiếng Nhật: Azumi Waki (和氣あず未)

Diễn Viên Lồng Tiếng Hàn: Shin On-yu (신온유)

Mô Tả: phóng viên đầy năng lượng của tờ báo chim hơi nước, môi giây phút đều hướng về “chân tướng”.

Xếp hạng cấp bậc

Chúng tôi sẽ thêm xếp hạng sau khi Charlotte được ra mắt.

Cách Build Charlotte Tốt Nhất

Build Charlotte DPS Phụ

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Chân Ý Của Kagura

Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

Khi thi triển kỹ năng nguyên tố sẽ nhận được hiệu quả "Vũ Điệu Kagura", giúp nhân vật trang bị vũ khí này tăng 12/15/18/21/24% sát thương do kỹ năng nguyên tố gây ra, hiệu quả này duy trì 16s, tối đa dồn 3 tầng. Khi có 3 tầng, nhân vật này sẽ nhận được 12/15/18/21/24% buff sát thương tất cả nguyên tố.

chân ý của kaguras
Chân Ý Của Kagura
2

Quyển Thiên Không

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Tăng sát thương Nguyên Tố 12/15/18/21/24%; khi tấn công thường đánh trúng địch, có tỷ lệ 50% nhận được sự ưu ái của mây trời, trong 15s chủ động tấn công kẻ địch ở gần, tạo thành sát thương bằng 160/200/240/280/320% lực tấn công. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

quyển thiên không
Quyển Thiên Không
3
Dòng Chảy Tinh Khiết Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tăng 8/10/12/14/16% buff sát thương tất cả nguyên tố, duy trì 15s, và cung cấp Khế Ước Sinh Mệnh tương đương 24% HP tối đa, hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần. Khi xóa Khế Ước Sinh Mệnh, mỗi 1000 điểm xóa đi sẽ cung cấp 2/2.5/3/3.5/4% buff sát thương tất cả nguyên tố, tối đa nhận được 12/15/18/21/24% buff sát thương tất cả nguyên tố thông qua cách này, duy trì 15s.

dòng chảy tinh khiết
Dòng Chảy Tinh Khiết
4

Tây Phong Mật Điển

Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60/70/80/90/100% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12/10.5/9/7.5/6s mới thi triển 1 lần.

tây phong mật điển
Tây Phong Mật Điển
5
Con Ngươi Tuyên Thệ Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 24/30/36/42/48%, duy trì 10s.

con ngươi tuyên thệ
Con Ngươi Tuyên Thệ

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Dũng Sĩ Trong Băng Giá

2 món: Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%.

4 món: Khi tấn công kẻ địch đang bị Nguyên Tố Băng ảnh hưởng, sẽ tăng 20% tỷ lệ bạo kích, nếu địch ở trạng thái đóng băng, sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích.

dũng sĩ trong băng giá
Dũng Sĩ Trong Băng Giá

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

biểu tượng cốc Ly: Tấn Công% Tăng Sát Thương Nguyên Tố Băng

biểu tượng vương miện Vương Miện: ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

ST Bạo Kích / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích

Build Charlotte DPS Phụ - Tông Thất

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Chân Ý Của Kagura

Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

Khi thi triển kỹ năng nguyên tố sẽ nhận được hiệu quả "Vũ Điệu Kagura", giúp nhân vật trang bị vũ khí này tăng 12/15/18/21/24% sát thương do kỹ năng nguyên tố gây ra, hiệu quả này duy trì 16s, tối đa dồn 3 tầng. Khi có 3 tầng, nhân vật này sẽ nhận được 12/15/18/21/24% buff sát thương tất cả nguyên tố.

chân ý của kaguras
Chân Ý Của Kagura
2

Quyển Thiên Không

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Tăng sát thương Nguyên Tố 12/15/18/21/24%; khi tấn công thường đánh trúng địch, có tỷ lệ 50% nhận được sự ưu ái của mây trời, trong 15s chủ động tấn công kẻ địch ở gần, tạo thành sát thương bằng 160/200/240/280/320% lực tấn công. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

quyển thiên không
Quyển Thiên Không
3
Dòng Chảy Tinh Khiết Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tăng 8/10/12/14/16% buff sát thương tất cả nguyên tố, duy trì 15s, và cung cấp Khế Ước Sinh Mệnh tương đương 24% HP tối đa, hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần. Khi xóa Khế Ước Sinh Mệnh, mỗi 1000 điểm xóa đi sẽ cung cấp 2/2.5/3/3.5/4% buff sát thương tất cả nguyên tố, tối đa nhận được 12/15/18/21/24% buff sát thương tất cả nguyên tố thông qua cách này, duy trì 15s.

dòng chảy tinh khiết
Dòng Chảy Tinh Khiết
4

Tây Phong Mật Điển

Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60/70/80/90/100% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12/10.5/9/7.5/6s mới thi triển 1 lần.

tây phong mật điển
Tây Phong Mật Điển
5
Con Ngươi Tuyên Thệ Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 24/30/36/42/48%, duy trì 10s.

con ngươi tuyên thệ
Con Ngươi Tuyên Thệ

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Nghi Thức Tông Thất Cổ

2 món: Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

nghi thức tông thất cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

biểu tượng cốc Ly: Tấn Công% Tăng Sát Thương Nguyên Tố Băng

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

ST Bạo Kích / Tỷ Lệ Bạo Kích / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Build Charlotte Hỗ Trợ Hồi Máu

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Quyển Thiên Không

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Tăng sát thương Nguyên Tố 12/15/18/21/24%; khi tấn công thường đánh trúng địch, có tỷ lệ 50% nhận được sự ưu ái của mây trời, trong 15s chủ động tấn công kẻ địch ở gần, tạo thành sát thương bằng 160/200/240/280/320% lực tấn công. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

quyển thiên không
Quyển Thiên Không
2

Tây Phong Mật Điển

Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60/70/80/90/100% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12/10.5/9/7.5/6s mới thi triển 1 lần.

tây phong mật điển
Tây Phong Mật Điển
3
Con Ngươi Tuyên Thệ Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 24/30/36/42/48%, duy trì 10s.

con ngươi tuyên thệ
Con Ngươi Tuyên Thệ
4
Dòng Chảy Tinh Khiết Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tăng 8/10/12/14/16% buff sát thương tất cả nguyên tố, duy trì 15s, và cung cấp Khế Ước Sinh Mệnh tương đương 24% HP tối đa, hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần. Khi xóa Khế Ước Sinh Mệnh, mỗi 1000 điểm xóa đi sẽ cung cấp 2/2.5/3/3.5/4% buff sát thương tất cả nguyên tố, tối đa nhận được 12/15/18/21/24% buff sát thương tất cả nguyên tố thông qua cách này, duy trì 15s.

dòng chảy tinh khiết
Dòng Chảy Tinh Khiết

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Lễ Bé Mạc Của Giác Đấu Sĩ

2 món: Tấn công tăng 18%.

4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

lễ bế mạc của giác đấu sĩ
2
Lễ Bé Mạc Của Giác Đấu Sĩ

Xà Cừ Đại Dương

2 món: Tăng Trị Liệu lên 15%.

4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này thực hiện trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ tạo ra Bọt Biển kéo dài 3s, ghi lại lượng HP hồi phục của việc trị liệu (Bao gồm cả lượng vượt mức). Khi kết thúc thời gian duy trì, Bọt Biển sẽ nổ tung, gây cho kẻ địch xung quanh sát thương bằng 90% lượng hồi phục tích lũy (Cách tính sát thương này giống với các phản ứng nguyên tố như Điện Cảm, Siêu Dẫn...nhưng không bị ảnh hưởng bởi Tinh Thông Nguyên Tố, cấp hoặc buff sát thương phản ứng). Mỗi 3.5s tối đa tạo 1 Bọt Biển; Bọt Biển tối đa ghi lại 30,000 điểm hồi phục, bao gồm cả lượng trị liệu vượt mức; đội của bản thân cùng lúc chỉ được tồn tại tối đa 1 Bọt Biển. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội chờ, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

xà cừ đại dương
2
Xà Cừ Đại Dương
HOẶC

Nghi Thức Tông Thất Cổ

2 món: Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

nghi thức tông thất cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

biểu tượng cốc Ly: Tấn Công% Tố Băng

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tấn Công% / Hiệu Quả Chữa Trị

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ưu Tiên Thiên Phú Charlotte

DPS Phụ

kỹ năng nguyên tố charlotte
Kỹ Năng

kỹ năng nộ charlotte
Nộ

tấn công thường
Đánh Thường

Hỗ Trợ

kỹ năng nộ charlotte
Nộ

kỹ năng nguyên tố charlotte
Kỹ Năng

tấn công thường
Đánh Thường

Cách Build Đội Hình Charlotte

Đội hình Đóng Băng

Hỗ Trợ

nhân vật charlotte
Charlotte

DPS Chính

nhân vật wriothesley genshin impact
Wriothesley

DPS Phụ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina

DPS Phụ

nhân vật Shenhe
Shenhe
HOẶC

DPS Phụ

nhân vật charlotte
Charlotte

DPS Chính

kamisato ayaka
Ayaka

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

Hỗ Trợ

nhân vật zhongli genshin impact
Zhongli
HOẶC

Hỗ Trợ

nhân vật charlotte
Charlotte

DPS Chính

nhân vật neuvillette
Neuvillette

DPS Phụ

nhân vật Rosaria
Rosaria

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

Đội hình Phản Ứng Hỗn Hợp

Hỗ Trợ

nhân vật charlotte
Charlotte

DPS Chính

nhân vật Alhaitham
Alhaitham

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu
HOẶC

DPS Phụ

nhân vật charlotte
Charlotte

DPS Chính

nhân vật raiden shogun
Raiden

DPS Phụ

nhân vật nahida
Nahida

Hỗ Trợ

nhân vật Yelan
Yelan

Kỹ Năng Thiên Phú Charlotte

Thiên Phú Chiến Đấu

tấn công thường charlotte
Phối Màu Lạnh

Tấn Công Thường

Dùng máy ảnh đặc chế là “Ngài Verite” để ngắm chuẩn mục tiêu, tiến hành tối đa 3 lần tấn công, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định để khiến Ngài Verite gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng.

Tấn Công Khi Đáp

Ngưng tụ sức mạnh nguyên tố Băng, từ trên trời tấn công xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường đi, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng khi chạm đất.

Sức Mạnh Nền Tảng: Pneuma

Mỗi cách một khoảng thời gian, sau khi Charlotte thi triển Trọng Kích sẽ giáng xuống Gai Linh Hồn xuyên thấu kẻ địch, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng thuộc tính Pneuma.

Thiên Phú Cố Định

thiên phú cố định charlotte 1
Thụ Động

Màn Trập Tự Thân

Charlotte sau khi dùng “Ống Kính Thu Phóng Đặc Biệt”, khả năng nhấn giữ của Kỹ Năng Nguyên Tố “Lấy Cảnh – Bố Cục Điểm Lạnh” sẽ không tạo ra hiệu quả vốn có, mà sẽ chuyển sang cách thức đặc biệt để chụp ảnh…

thiên phú cố định charlotte 2
Đột Phá 1

Thời Khắc Bắt Ảnh

Khi kẻ địch có “Ấn Tượng Tập Trung” bị đánh bại, thời gian chờ của kỹ năng Lấy Cảnh – Bố Cục Điểm Lạnh giảm 2s. Mỗi 12s tối đa rút ngắn thời gian chờ 4 lần bằng cách này.

thiên phú cố định charlotte 3
Đột Phá 4

Khảo Sát Đa Dạng

Ngoài Charlotte ra, mỗi 1/2/3 nhân vật người Fontaine trong đội sẽ khiến Charlotte nhận 5%/10%/15% buff trị liệu; Mỗi 1/2/3 nhân vật không phải người Fontaine trong đội sẽ khiến Charlotte nhận 5%/10%/15% buff Sát Thương Nguyên Tố Băng.

Cung Mệnh Charlotte

cung mệnh charlotte 1
Cung Mệnh 1

Lấy Xác Nhận Làm Ràng Buộc

Ảnh Tĩnh – Xác Nhận Toàn Diện sau khi trị liệu cho nhân vật, sẽ gán ấn “Xác Minh” cho họ, mỗi 2s sẽ hồi phục một lượng HP bằng 80% tấn công của Charlotte cho nhân vật. Hiệu quả này duy trì 6s.

cung mệnh charlotte 2
Cung Mệnh 2

Lấy Sự Thật Làm Mục Tiêu

Khi thi triển Lấy Cảnh – Bố Cục Điểm Lạnh, Ngài Verite tấn công trúng 1/2/3 kẻ địch trở lên, tấn công của Charlotte sẽ tăng 10%/20%/30%, duy trì 12s.

cung mệnh charlotte 3
Cung Mệnh 3

Lấy Tự Thân Làm Tiên Quyết

Cấp kỹ năng Ảnh Tĩnh – Xác Nhận Toàn Diện +3.

Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh charlotte 4
Cung Mệnh 4

Lấy Giám Sát Làm Trách Nhiệm

Ảnh Tĩnh – Xác Nhận Toàn Diện khi trúng kẻ địch có ấn “Cắt Hình Siêu Tốc” hoặc “Ấn Tượng Tập Trung”, sát thương gây ra tăng 10%, đồng thời sẽ hồi phục cho Charlotte 2 điểm năng lượng. Mỗi 20s tối đa hồi phục 5 lần Năng Lượng Nguyên Tố bằng cách này.

cung mệnh charlotte 5
Cung Mệnh 5

Lấy Lương Tri Làm Nguyên Tắc

Cấp kỹ năng Lấy Cảnh – Bố Cục Điểm Lạnh +3. Tăng tối đa đến cấp 15.
cung mệnh charlotte 6
Cung Mệnh 6

Lấy Thú Vị Làm Lý Lẽ

Tấn Công Thường hoặc Trọng Kích trúng kẻ địch có “Ấn Tượng Tập Trung” của kỹ năng Lấy Cảnh – Bố Cục Điểm Lạnh, Ngài Verite sẽ hỗ trợ tấn công, gây ra Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng tương ứng với 180% tấn công của Charlotte, đồng thời hồi phục một lượng HP bằng 42% tấn công của Charlotte cho nhân vật trong trận đứng trong phạm vi đó. Hiệu quả này mỗi 6s tối đa kích hoạt một lần, sát thương và hiệu quả trị liệu từ cách thức này sẽ được tính là sát thương và hiệu quả trị liệu của Kỹ Năng Nộ.

Nguyên Liệu Đột Phá Charlotte

Cấp 20→40

mora
20000

Mora

mảnh ngọc băng vụn
1

Mảnh Ngọc Băng Vụn

ốc beryl
3

Ốc Beryl

bánh răng liên kết
3

Bánh Răng Liên Kết

Cấp 40→50

mora
40000

Mora

mảnh ngọc băng vỡ
3

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

Thiết Bị Tourbillon
2

Thiết Bị Tourbillon

ốc beryl
10

Ốc Beryl

bánh răng liên kết
15

Bánh Răng Liên Kết

Cấp 50→60

mora
60000

Mora

mảnh ngọc băng vỡ
6

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

Thiết Bị Tourbillon
4

Thiết Bị Tourbillon

ốc beryl
20

Ốc Beryl

bánh răng chính
12

Bánh Răng Chính

Cấp 60→70

mora
80000

Mora

miếng ngọc băng
3

Miếng Ngọc Băng

Thiết Bị Tourbillon
8

Thiết Bị Tourbillon

ốc beryl
30

Ốc Beryl

bánh răng chính
18

Bánh Răng Chính

Cấp 70→80

mora
100000

Mora

miếng ngọc băng
6

Miếng Ngọc Băng

Thiết Bị Tourbillon
12

Thiết Bị Tourbillon

ốc beryl
45

Ốc Beryl

bánh răng lõi trung tâm
12

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

Cấp 80→90

mora
120000

Mora

ngọc băng
6

Ngọc Băng

Thiết Bị Tourbillon
20

Thiết Bị Tourbillon

ốc beryl
60

Ốc Beryl

bánh răng lõi trung tâm
24

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

Tổng Số

mora
420000
mảnh ngọc băng vụn
1
mảnh ngọc băng vỡ
9
miếng ngọc băng
9
ngọc băng
6
Thiết Bị Tourbillon
46
ốc beryl
168
bánh răng liên kết
18
bánh răng chính
30
bánh răng lõi trung tâm
36

Nguyên Liệu Thiên Phú Charlotte

Cấp 1→2

mora
12500

Mora

bài giảng của chính nghĩa
3

Bài Giảng Của “Chính Nghĩa”

bánh răng liên kết
6

Bánh Răng Liên Kết

Cấp 2→3

mora
17500

Mora

hướng dẫn của chính nghĩa
2

Hướng Dẫn Của “Chính Nghĩa”

bánh răng chính
3

Bánh Răng Chính

Cấp 3→4

mora
25000

Mora

hướng dẫn của chính nghĩa
4

Hướng Dẫn Của “Chính Nghĩa”

bánh răng chính
4

Bánh Răng Chính

Cấp 4→5

mora
30000

Mora

hướng dẫn của chính nghĩa
6

Hướng Dẫn Của “Chính Nghĩa”

bánh răng chính
6

Bánh Răng Chính

Cấp 5→6

mora
37500

Mora

hướng dẫn của chính nghĩa
9

Hướng Dẫn Của “Chính Nghĩa”

bánh răng chính
9

Bánh Răng Chính

Cấp 6→7

mora
120000

Mora

triết học của chính nghĩa
4

Triết Học Của “Chính Nghĩa”

bánh răng lõi trung tâm
4

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

1

? ? ?

Cấp 7→8

mora
260000

Mora

triết học của chính nghĩa
6

Triết Học Của “Chính Nghĩa”

bánh răng lõi trung tâm
6

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

1

? ? ?

Cấp 8→9

mora
450000

Mora

triết học của chính nghĩa
12

Triết Học Của “Chính Nghĩa”

bánh răng lõi trung tâm
9

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

2

? ? ?

Cấp 9→10

mora
700000

Mora

triết học của chính nghĩa
16

Triết Học Của “Chính Nghĩa”

bánh răng lõi trung tâm
12

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

2

? ? ?

vương miện trí thức
1

Vương Miện Trí Thức

Tổng Số

mora
1652500
bài giảng của chính nghĩa
3
hướng dẫn của chính nghĩa
21
triết học của chính nghĩa
38
bánh răng liên kết
6
bánh răng chính
22
bánh răng lõi trung tâm
31
chua-ro
6
vương miện trí thức
1