Search
Close this search box.

Nhà Lữ Hành (Thảo)

Nhà Lữ Hành là một nhân vật Hệ Thảo 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Nhà Lữ Hành (Hệ Thảo) tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu thiên phú, vũ khí, thánh di vật, cách nâng thiên phú, kỹ năng, đội hình cũng như xếp hạng của Nhà Lữ Hành (Hệ Thảo) trong hướng dẫn build này!

Xếp hạng và thông tin Nhà Lữ Hành (Hệ Thảo)

Thông tin nhân vật

Nhà Lữ Hành (Hệ Thảo)
nhà lữ hành
Xếp hạng: biểu tượng xếp hạng A

Độ hiếm: ★★★★★


Nguyên Tố: nguyên tố thảoThảo

Vũ khí: Hình ảnh kiếm đơnKiếm Đơn

Diễn viên lồng tiếng Anh: Zach Aguilar / Sarah Miller-Crews
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Horie Shun (M), Yuki Aoi (F)

Xếp hạng cấp bậc

DPS chínhDPS phụHỗ TrợKhám Phá Map
N / Abiểu tượng xếp hạng Bbiểu tượng xếp hạng Abiểu tượng xếp hạng B

Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm Mạnh của Nhà Lữ Hành (Hệ Thảo)

• Gây sát thương nguyên tố thảo ngoài sân tốt. Với kỹ năng Nộ có thể gây sát thương nguyên tố Thảo đều đặn lên kẻ thù.


• Là nhân vật đa dụng, có thể vào bất kỹ đội hình nguyên tố Thảo nào, với vai trò là DPS Phụ.


• Có thể mở khoá đến Cung Mệnh 6 miễn phí.

Điểm Yếu của Nhà Lữ Hành (Hệ Thảo)

• Kỹ năng nộ cần nhiều năng lượng nguyên tố để sử dụng.


• Kỹ năng E có thời gian đếm ngược để sử dụng lâu.

Cách Build Nhà Lữ Hành (Hệ Thảo) - Main

Cách Build Vũ Khí Nhà Lữ Hành (Thảo)

lời thề tự do cổ xưa

Lời Thề Tự Do Cổ Xưa

Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Một phần của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” lãng du trong gió. Sát thương tạo thành tăng 10%; Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Phấn Khởi, mỗi 0.5s tối đa kích hoạt một lần, nhân vật dự bị trong đội cũng sẽ kích hoạt. Khi có 2 Lá Bùa Phấn Khởi sẽ tiêu hao tất cả Lá Bùa Phấn Khởi, khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó nhận được hiệu ứng “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm – Bài Ca Kháng Chiến” trong 12s: Sát thương đánh thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 16%, tấn công tăng 20%. Trong 20s sau khi kích hoạt sẽ không nhận được Lá Bùa Phấn Khởi nữa. Khi các hiệu quả của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.

HOẶC
kiếm tế lễ

Kiếm Tế Lễ

Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

HOẶC
tây phong kiếm

Tây Phong Kiếm

Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

HOẶC
Thiết Phong Kích

Thiết Phong Kích

Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Trong 6s sau khi tạo thành sát thương nguyên tố, sát thương nhân vật tạo ra tăng 6%, cộng dồn 2 lần. Mỗi 1s mới thi triển 1 lần.

HOẶC
kiếm gỗ

Kiếm Gỗ

Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Sau khi kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ sản sinh “Lá Tri Thức” tồn tại tối đa 10s ở xung quanh nhân vật. Nhân vật khi nhặt “Lá Tri Thức” sẽ tăng 60 điểm Tinh Thông Nguyên Tố, duy trì 12s. Mỗi 20s tối đa sản sinh một “Lá Tri Thức” bằng cách này. Nhân vật khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt. Hiệu ứng Lá Tri Thức không thể cộng dồn.

HOẶC
thiên không kiếm

Thiên Không Kiếm

Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Tỷ lệ bạo kích tăng 4%, khi thi triển kỹ năng nộ, nhận khí thế phá hủy trên không: Tốc độ di chuyển tăng 10%, tốc độ tấn công tăng 10%, khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, sẽ tạo thêm sát thương bằng 20% lực tấn công, kéo dài 12s.

Cách Build Thánh Di Vật Nhà Lữ Hành (Thảo)

Ký Ức Rừng Sâu
4 món

Ký Ức Rừng Sâu

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

4 món: Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.

HOẶC
giấc mộng hoàng kim
4 món

Giấc Mộng Hoàng Kim

2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4 món: Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

HOẶC
Ký Ức Rừng Sâu
2 món

Ký Ức Rừng Sâu

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

dấu ấn ngăn cách
2 món

Dấu Ấn Ngăn Cách

2 món: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.

HOẶC
kẻ lưu đày
4 món

Kẻ Lưu Đày

2 món: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

Chỉ Số Bộ Thánh Di Vật

Chỉ Số Chính

đồng hồ genshinĐồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố hoặc Tinh Thông Nguyên Tố

cốc genshinCốc: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thảo

vương miệng genshinVương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích

Chỉ Số Phụ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố / Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích

Ưu Tiên Nâng Thiên Phú Nhà Lữ Hành (Thảo)

Nộ
Nộ

kỹ năng nhà lữ hành hệ thảo
Kỹ Năng

Đánh Thường
Đánh Thường

Build Nhà Lữ Hành (Thảo) Hỗ Trợ và DPS Phụ

Vũ Khí tốt nhất
lời thề tự do cổ xưa Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Vũ Khí thay thế
1.kiếm tế lễ Ánh Trăng Xiphos
2. tây phong kiếm Tây Phong Kiếm
3. thiết phong kích Thiết Phong Kích
Thánh Di Vật
Ký Ức Rừng Sâu Ký Ức Rừng Sâu x4
Dòng chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố hoặc Tinh Thông Nguyên Tố
cốc genshinCốc: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thảo
vương miệng genshinVương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. Tinh Thông Nguyên Tố
3. Tỉ Lệ Bạo Kích
3. Sát Thương Bạo Kích
Chỉ Số Tốt Nghiệp
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố ±180%

Đây có thể nói là cách build toàn diện và được sử dụng nhiều nhất cho Nhà Lữ Hành (Thảo) nếu không có nhân vật nào trong đội đang sử dụng bộ Ký Ức Rừng Sâu.

Build Nhà Lữ Hành (Thảo) DPS Phụ

Vũ Khí tốt nhất
lời thề tự do cổ xưa Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Vũ Khí thay thế
1.kiếm tế lễ Ánh Trăng Xiphos
2. tây phong kiếm Tây Phong Kiếm
3. thiết phong kích Thiết Phong Kích
Thánh Di Vật
giấc mộng hoàng kimGiấc Mộng Hoàng Kim x4
Dòng chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố hoặc Tinh Thông Nguyên Tố
cốc genshinCốc: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thảo
vương miệng genshinVương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. Tinh Thông Nguyên Tố
3. Tỉ Lệ Bạo Kích
3. Sát Thương Bạo Kích
Chỉ Số Tốt Nghiệp
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố ±180%

Giấc Mộng Hoàng Kim được sử dụng khi trong đội đã có nhân vật sử dụng bộ Ký Ức Rừng Sâu. Cách build này phù hợp khi Nhà Lữ Hành vào vai trò DPS Phụ.

Cách Build Đội Hình Nhà Lữ Hành (Thảo)

Đội Hình phản ứng (Tăng Cường)

DPS Phụ

nhà lữ hành
Main Thảo

DPS Chính

raiden shogun
Raiden

DPS Phụ

yae miko genshin impact
Yae Miko

Hỗ Trợ

jean
Jean

Đội Hình Sum Suê - Điện Cảm

DPS Phụ

nhà lữ hành
Main Thảo

DPS Chính

tartaglia
Tartaglia

DPS Phụ

fischl genshin impact
Fischl

Hỗ Trợ

kuki shinobu
Shinobu

Đội Hình Đóng Băng - Sum Suê

DPS Phụ

nhà lữ hành
Main Thảo

DPS Chính

kokomi
Kokomi

DPS Phụ

collei
Collei

DPS Phụ

kaeya genshin impact
Kaeya

Đội Hình Thiêu Đốt

DPS Phụ

nhà lữ hành
Main Thảo

DPS Chính

collei
Collei

DPS Phụ

xiangling
Xiangling

Hỗ Trợ

thoma
Thoma

Nguyên Liệu Đột Phá Nhà Lữ Hành (Thảo)

Cấp 20→40

mora
20000

Mora

vụn kim cương bạc
1

Vụn Kim Cương Bạc

cúc cánh quạt
3

Cúc Cánh Quạt

mặt nạ vỡ
3

Mặt Nạ Vỡ

Cấp 40→50

mora
40000

Mora

mảnh kim cương bạc
3

Mảnh Kim Cương Bạc

cúc cánh quạt
10

Cúc Cánh Quạt

mặt nạ vỡ
15

Mặt Nạ Vỡ

Cấp 50→60

mora
60000

Mora

mảnh kim cương bạc
6

Mảnh Kim Cương Bạc

cúc cánh quạt
20

Cúc Cánh Quạt

mặt nạ bẩn
12

Mặt Nạ Bẩn

Cấp 60→70

mora
80000

Mora

miếng kim cương bạc
3

Miếng Kim Cương Bạc

cúc cánh quạt
30

Cúc Cánh Quạt

mặt nạ bẩn
18

Mặt Nạ Bẩn

Cấp 70→80

mora
100000

Mora

miếng kim cương bạc
6

Miếng Kim Cương Bạc

cúc cánh quạt
45

Cúc Cánh Quạt

mặt nạ xui xẻo
12

Mặt Nạ Xui Xẻo

Cấp 80→90

mora
120000

Mora

kim cương bạc
6

Kim Cương Bạc

cúc cánh quạt
60

Cúc Cánh Quạt

mặt nạ xui xẻo
24

Mặt Nạ Xui Xẻo

Tổng Số

mora
420000
vụn kim cương bạc
1
mảnh kim cương bạc
9
miếng kim cương bạc
9
kim cương bạc
6
cúc cánh quạt
168
mặt nạ vỡ
18
mặt nạ bẩn
30
mặt nạ xui xẻo
36

Nguyên Liệu Thiên Phú Nhà Lữ Hành (Thảo)

Cấp 1→2

mora
12500

Mora

bài giảng của khuyên nhủ
3

Bài Giảng Của “Khuyên Nhủ”

bào tử nấm quỷ
6

Bào Tử Nấm Quỷ

Cấp 2→3

mora
17500

Mora

hướng dẫn của tinh tế
2

Hướng Dẫn Của “Tinh Tế”

bột huỳnh quang
3

Bột Huỳnh Quang

Cấp 3→4

mora
25000

Mora

hướng dẫn của thực hành
4

Hướng Dẫn Của “Thực Hành”

bột huỳnh quang
4

Bột Huỳnh Quang

Cấp 4→5

mora
30000

Mora

hướng dẫn của khuyên nhủ
6

Hướng Dẫn Của “Khuyên Nhủ”

bột huỳnh quang
6

Bột Huỳnh Quang

Cấp 5→6

mora
37500

Mora

hướng dẫn của tinh tế
9

Hướng Dẫn Của “Tinh Tế”

bột huỳnh quang
9

Bột Huỳnh Quang

Cấp 6→7

mora
120000

Mora

triết học của thực hành
4

Triết Học Của “Thực Hành”

bụi tinh thể
4

Bụi Tinh Thể

thủ ấn hung tướng
1

Thủ Ấn Hung Tướng

Cấp 7→8

mora
260000

Mora

triết học của khuyên nhủ
6

Triết Học Của “Khuyên Nhủ”

bụi tinh thể
6

Bụi Tinh Thể

thủ ấn hung tướng
1

Thủ Ấn Hung Tướng

Cấp 8→9

mora
450000

Mora

triết học của tinh tế
12

Triết Học Của “Tinh Tế”

bụi tinh thể
9

Bụi Tinh Thể

thủ ấn hung tướng
2

Thủ Ấn Hung Tướng

Cấp 9→10

mora
700000

Mora

triết học của thực hành
16

Triết Học Của “Thực Hành”

bụi tinh thể
12

Bụi Tinh Thể

thủ ấn hung tướng
2

Thủ Ấn Hung Tướng

vương miện trí thức
1

Vương Miện Trí Thức

Tổng Số

mora
1652500
bài giảng của khuyên nhủ
3
hướng dẫn của tinh tế
11
hướng dẫn của khuyên nhủ
6
hướng dẫn của thực hành
4
triết học của thực hành
20
triết học của tinh tế
12
triết học của khuyên nhủ
6
bào tử nấm quỷ
6
bột huỳnh quang
22
bụi tinh thể
31
thủ ấn hung tướng
6
vương miện trí thức
1