Search
Close this search box.
nhân vật kuki shinobu

Kuki Shinobu

Kuki Shinobu là một nhân vật Hệ Lôi dùng kiếm đơn 4 sao trong Genshin Impact 2.7. Hướng dẫn cách Build Kuki Shinobu tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu thiên phú, vũ khí, thánh di vật, cách nâng thiên phú, kỹ năng, đội hình cũng như xếp hạng của Kuki Shinobu trong hướng dẫn build này!

Xếp hạng và thông tin Kuki Shinobu

Thông tin nhân vật

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Kuki Shinobu thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Kuki Shinobu.

Kuki Shinobu
Biểu tượng Kuki Shinobu
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng S

Độ hiếm: ★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ LôiLôi

Vũ khí: Hình ảnh kiếm đơnKiếm Đơn

Diễn viên lồng tiếng Anh: Kira Buckland
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Mizuhashi Kaori

Xếp hạng cấp bậc

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
N / A biểu tượng xếp hạng S biểu tượng xếp hạng A biểu tượng xếp hạng C

Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm Mạnh của Kuki Shinobu

• Sát Thương Lôi ngoài sân ổn định.


• Kỹ Năng Nguyên Tố phối hợp tốt trong đội hình Thuỷ + Thảo hiệu ứng Hyperbloom.


• Kỹ Năng Nộ tiêu tốn ít năng lượng.


• Hồi máu tốt.

Điểm Yếu của Kuki Shinobu

• Tạo ít hạt năng lượng


• Liên tục sử dụng kỹ năng nguyên tố khiến sức khoẻ của cô ấy ở mức thấp.


• Không hồi máu cho toàn đội.

Cách Build Kuki Shinobu tốt nhất

Cách Build Vũ Khí Shinobu

lời thề tự do cổ xưa

Lời Thề Tự Do Cổ Xưa

Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Một phần của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” lãng du trong gió. Sát thương tạo thành tăng 10%; Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Phấn Khởi, mỗi 0.5s tối đa kích hoạt một lần, nhân vật dự bị trong đội cũng sẽ kích hoạt. Khi có 2 Lá Bùa Phấn Khởi sẽ tiêu hao tất cả Lá Bùa Phấn Khởi, khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó nhận được hiệu ứng “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm – Bài Ca Kháng Chiến” trong 12s: Sát thương đánh thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 16%, tấn công tăng 20%. Trong 20s sau khi kích hoạt sẽ không nhận được Lá Bùa Phấn Khởi nữa. Khi các hiệu quả của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.

HOẶC
Chìa Khóa Khaj-Nisut

Chìa Khóa Khaj-Nisut

Thuộc tính phụ: HP%

HP tăng 20%. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh hiệu ứng “Áng Thơ Vĩ Đại” trong 20s: Tăng Tinh Thông Nguyên Tố dựa trên 0.12% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này, hiệu ứng này mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần, tối đa cộng dồn 3 tầng. Khi hiệu quả cộng dồn đến tầng thứ ba hoặc thời gian duy trì của tầng thứ ba được làm mới, sẽ tăng Tinh Thông Nguyên Tố cho tất cả nhân vật trong đội gần đó dựa theo 0.2% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này, duy trì 20s.

HOẶC
Bàn Nham Kết Lục

Bàn Nham Kết Lục

Thuộc tính phụ: Tỉ Lệ Bạo Kích

HP tăng 20%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công dựa trên 1.2% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này.

HOẶC
Ánh Trăng Xiphos

Ánh Trăng Xiphos

Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Mỗi 10s sẽ sản sinh hiệu ứng sau: Mỗi điểm Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật trang bị vũ khí này sẽ tăng 0.036% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố cho nhân vật đó, đồng thời tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố dựa vào hiệu quả trên cho nhân vật trong đội gần đó, duy trì 12s, hiệu ứng này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên. Nhân vật khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu ứng.

HOẶC
Thiết Phong Kích

Thiết Phong Kích

Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Trong 6s sau khi tạo thành sát thương nguyên tố, sát thương nhân vật tạo ra tăng 6%, cộng dồn 2 lần. Mỗi 1s mới thi triển 1 lần.

HOẶC
Tây Phong Kiếm

Tây Phong Kiếm

Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Cách Build Thánh Di Vật Shinobu

giấc mộng hoàng kim
4 món

Giấc Mộng Hoàng Kim

2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4 món: Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

HOẶC
thiên nham vững chắc
4 món

Thiên Nham Vững Chắc

2 món: HP tăng 20%.

4 món: Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

HOẶC
giấc mộng hoàng kim
2 món

Giấc Mộng Hoàng Kim

2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

đoàn hát lang thang đại lục
2 món

Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục

2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

HOẶC
kẻ lưu đày
4 món

Kẻ Lưu Đày

2 món: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.

4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

Chỉ Số Bộ Thánh Di Vật

Chỉ Số Chính

đồng hồ genshinĐồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP%

cốc genshinCốc: Tinh Thông Nguyên Tố / Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi / HP%

vương miệng genshinVương Miệng: Tinh Thông Nguyên Tố / Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích / Hiệu Quả Chữa Trị / HP%

Chỉ Số Phụ

Tinh Thông Nguyên Tố / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích / HP%

Ưu Tiên Nâng Thiên Phú Shinobu

kỹ năng nguyên tố heizou
Kỹ Năng

Đánh Thường
Đánh Thường

kỹ năng nộ heizou
Nộ

Build Shinobu Sinh Trưởng (HyperBloom)

Vũ Khí tốt nhấtlời thề tự do cổ xưa Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Vũ Khí thay thế
1. ánh trăng xiphos Ánh Trăng Xiphos
2. thiết phong kích Thiết Phong Kích
Thánh Di Vật
giấc mộng hoàng kim Giấc Mộng Hoàng Kim x4
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố
cốc genshinCốc: Tinh Thông Nguyên Tố
vương miệng genshinVương Miệng: Tinh Thông Nguyên Tố
Chỉ Số Phụ1. Tinh Thông Nguyên Tố
2. %HP
3. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Đây là cách Build Shinobu DPS Phụ dành cho đội hình Hyperbloom. Shinobu chỉ cần sử dụng kỹ năng nguyên tố của cô ấy cho vai trò này. Vì vậy không cần quá nhiều Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố.

Build Kuki Shinobu Aggravate (phản ứng Tăng Cường)

Vũ Khí tốt nhấtbàn nham kết lục Bàn Nham Kết Lục
Vũ Khí thay thế
1. chìa khoá kha-nisut Chìa Khoá Kha-Nisut
2. lời thề tự do cổ xưa Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
3. thiết phong kích Thiết Phong Kích
Thánh Di Vật
giấc mộng hoàng kim Giấc Mộng Hoàng Kim x4
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
cốc genshinCốc: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
vương miệng genshinVương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Chỉ Số Phụ1. Tỉ Lệ Bạo Kích
2. Sát Thương Bạo Kích
3. Tinh Thông Nguyên Tố

Cách Build Shinobu DPS Phụ này dành cho những đội hình sử dụng phản ứng nguyên tố Tăng Cường.

Đề Xuất: Hiệu quả Nạp Nguyên Tố 160%, có thể giảm xuống tuỳ vào đội hình của bạn.Build Shinobu Hỗ Trợ hồi máu

Vũ Khí tốt nhấtlời thề tự do cổ xưa Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Vũ Khí thay thế
1. chìa khoá kha-nisut Chìa Khoá Kha-Nisut
2. tây phong kiếm Tây Phong Kiếm
3. ánh trăng xiphos Ánh Trăng Xiphos
Thánh Di Vật
thiên nham vững chắc Thiên Nham Vững Chắc x4
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: %HP
cốc genshinCốc: %HP hoặc Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
vương miệng genshinVương Miệng: Hiệu Quả Trị Liệu hoặc %HP
Chỉ Số Phụ1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. %HP
4. Tinh Thông Nguyên Tố

Cách Build Shinobu hỗ trợ này sử dụng bộ thánh di vật Thiên Nham Vững Chắc để nhận thêm 20% Tấn Công cho toàn đội. Nếu bạn sử dụng Tây Phong Kiếm thì hãy giảm chỉ số Hiệu Quả Nạp ở bộ thánh di vật xuống, để lấy thêm Tỷ Lệ Bạo Kích.Cách Build Đội Hình Kuki Shinobu

Đội Hình Hyperbloom cho Shinobu

DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
hoặc
DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
nhà lữ hành (thảo)Main Thảo


Đội Hình Shinobu (phản ứng Tăng Cường) – Aggravate Team

DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
hoặc
DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ


Các đội hình khác

DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS phụ
DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ


Nguyên Liệu Đột Phá Kuki Shinobu

Cấp 20→40
2000020000
11
 
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636


Nguyên Liệu Thiên Phú Kuki Shinobu

Cấp 1→2
1250012500
33
66
 
 
Cấp 2→3
1750017500
22
33
 
 
Cấp 3→4
2500025000
44
44
 
 
Cấp 4→5
3000030000
66
66
 
 
Cấp 5→6
3750037500
99
99
 
 
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
 
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
 
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
 
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11
Trên đây là cách Build Kuki Shinobu tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin-Guide.Com nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.