Kuki Shinobu

Kuki Shinobu là một nhân vật Hệ Lôi dùng kiếm đơn 4 sao trong Genshin Impact 2.7. Hướng dẫn cách Build Kuki Shinobu tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu thiên phú, vũ khí, thánh di, cách nâng thiên phú, kỹ năng, đội hình cũng như xếp hạng của Kuki Shinobu trong hướng dẫn build này!

Xếp hạng và thông tin Kuki Shinobu

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Kuki Shinobu thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Kuki Shinobu.

Thông tin nhân vật

Kuki Shinobu
Biểu tượng Kuki Shinobu
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng S

Độ hiếm: ★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ LôiLôi

Vũ khí: Hình ảnh kiếm đơnKiếm Đơn

Diễn viên lồng tiếng Anh: Kira Buckland
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Mizuhashi Kaori

 

Xếp hạng cấp bậc Kuki Shinobu

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
N / A biểu tượng xếp hạng S biểu tượng xếp hạng A biểu tượng xếp hạng C

 

Điểm mạnh và điểm yếu của Kuki Shinobu

Điểm Mạnh của Kuki Shinobu
• Sát Thương Lôi ngoài sân ổn định.


• Kỹ Năng Nguyên Tố phối hợp tốt trong đội hình Thuỷ + Thảo hiệu ứng Hyperbloom.


• Kỹ Năng Nộ tiêu tốn ít năng lượng.


• Hồi máu tốt.

Điểm Yếu của Kuki Shinobu
• Tạo ít hạt năng lượng


• Liên tục sử dụng kỹ năng nguyên tố khiến sức khoẻ của cô ấy ở mức thấp.


• Không hồi máu cho toàn đội.

 

Cách Build Kuki Shinobu tốt nhất (Best Build)

Vũ Khí tốt nhất cho Kuki Shinobu

Lời Thề Tự Do Cổ Xưa

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Lời Thề Tự Do Cổ Xưa

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 43 | Tấn Công Căn Bản: 46

Một phần của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” lãng du trong gió. Sát thương tạo thành tăng 10%; Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Phấn Khởi, mỗi 0.5s tối đa kích hoạt một lần, nhân vật dự bị trong đội cũng sẽ kích hoạt. Khi có 2 Lá Bùa Phấn Khởi sẽ tiêu hao tất cả Lá Bùa Phấn Khởi, khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó nhận được hiệu ứng “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm – Bài Ca Kháng Chiến” trong 12s: Sát thương đánh thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 16%, tấn công tăng 20%. Trong 20s sau khi kích hoạt sẽ không nhận được Lá Bùa Phấn Khởi nữa. Khi các hiệu quả của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.

hoặc

Chìa Khóa Khaj-Nisut

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Chìa Khóa Khaj-Nisut

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: HP% 14.4 | Tấn Công Căn Bản: 44

HP tăng 20%. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh hiệu ứng “Áng Thơ Vĩ Đại” trong 20s: Tăng Tinh Thông Nguyên Tố dựa trên 0.12% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này, hiệu ứng này mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần, tối đa cộng dồn 3 tầng. Khi hiệu quả cộng dồn đến tầng thứ ba hoặc thời gian duy trì của tầng thứ ba được làm mới, sẽ tăng Tinh Thông Nguyên Tố cho tất cả nhân vật trong đội gần đó dựa theo 0.2% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này, duy trì 20s.

hoặc

Bàn Nham Kết Lục

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bàn Nham Kết Lục

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 9.6 | Tấn Công Căn Bản: 44

HP tăng 20%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công dựa trên 1.2% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này.

hoặc

Ánh Trăng Xiphos

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ánh Trăng Xiphos

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 36 | Tấn Công Căn Bản: 42

Mỗi 10s sẽ sản sinh hiệu ứng sau: Mỗi điểm Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật trang bị vũ khí này sẽ tăng 0.036% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố cho nhân vật đó, đồng thời tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố dựa vào hiệu quả trên cho nhân vật trong đội gần đó, duy trì 12s, hiệu ứng này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên. Nhân vật khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu ứng.

hoặc

Răng Nanh Rỉ Sét

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Răng Nanh Rỉ Sét

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 10 | Tấn Công Căn Bản: 42

Tăng 16% sát thương kỹ năng nguyên tố, tăng 6% tỷ lệ bạo kích của kỹ năng nguyên tố.

hoặc

Thiết Phong Kích

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thiết Phong Kích

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 36 | Tấn Công Căn Bản: 42

Trong 6s sau khi tạo thành sát thương nguyên tố, sát thương nhân vật tạo ra tăng 6%, cộng dồn 2 lần. Mỗi 1s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Tây Phong Kiếm

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tây Phong Kiếm

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 13.3 | Tấn Công Căn Bản: 41

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Tiếng Hét Của Rồng

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tiếng Hét Của Rồng

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 9 | Tấn Công Căn Bản: 42

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Hỏa hoặc Lôi tăng 20%.

 

Cách Build Thánh Di Vật 

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

hoặc

Hiệu quả:

2

HP tăng 20%

4

Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

Chỉ Số Bộ Thánh Di Vật

Đồng Hồ: %HP / Tinh Thông Nguyên Tố / Hiệu Quả Nạp
Ly: %HP / Tinh Thông Nguyên Tố
Vương Miệng: Hiệu Quả Trị Liệu / %HP / Tinh Thông Nguyên Tố

 

Build Shinobu Hyperbloom (Thuỷ + Thảo + Lôi)

Vũ Khí tốt nhất lời thề tự do cổ xưa Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Vũ Khí thay thế
1. ánh trăng xiphos Ánh Trăng Xiphos
2. thiết phong kích Thiết Phong Kích
Thánh Di Vật
giấc mộng hoàng kim Giấc Mộng Hoàng Kim x4
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố
cốc genshinCốc: Tinh Thông Nguyên Tố
vương miệng genshinVương Miệng: Tinh Thông Nguyên Tố
Chỉ Số Phụ 1. Tinh Thông Nguyên Tố
2. %HP
3. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Đây là cách Build Shinobu DPS Phụ dành cho đội hình Hyperbloom. Shinobu chỉ cần sử dụng kỹ năng nguyên tố của cô ấy cho vai trò này. Vì vậy không cần quá nhiều Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

 

Build Kuki Shinobu Aggravate (phản ứng Tăng Cường)

Vũ Khí tốt nhất bàn nham kết lục Bàn Nham Kết Lục
Vũ Khí thay thế
1. chìa khoá kha-nisut Chìa Khoá Kha-Nisut
2. lời thề tự do cổ xưa Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
3. thiết phong kích Thiết Phong Kích
Thánh Di Vật
giấc mộng hoàng kim Giấc Mộng Hoàng Kim x4
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
cốc genshinCốc: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
vương miệng genshinVương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Chỉ Số Phụ 1. Tỉ Lệ Bạo Kích
2. Sát Thương Bạo Kích
3. Tinh Thông Nguyên Tố

Cách Build Shinobu DPS Phụ này dành cho những đội hình sử dụng phản ứng nguyên tố Tăng Cường.

Đề Xuất: Hiệu quả Nạp Nguyên Tố 160%, có thể giảm xuống tuỳ vào đội hình của bạn.

 

Build Shinobu Hỗ Trợ hồi máu

Vũ Khí tốt nhất lời thề tự do cổ xưa Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Vũ Khí thay thế
1. chìa khoá kha-nisut Chìa Khoá Kha-Nisut
2. tây phong kiếm Tây Phong Kiếm
3. ánh trăng xiphos Ánh Trăng Xiphos
Thánh Di Vật
thiên nham vững chắc Thiên Nham Vững Chắc x4
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: %HP
cốc genshinCốc: %HP hoặc Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
vương miệng genshinVương Miệng: Hiệu Quả Trị Liệu hoặc %HP
Chỉ Số Phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. %HP
4. Tinh Thông Nguyên Tố

Cách Build Shinobu hỗ trợ này sử dụng bộ thánh di vật Thiên Nham Vững Chắc để nhận thêm 20% Tấn Công cho toàn đội. Nếu bạn sử dụng Tây Phong Kiếm thì hãy giảm chỉ số Hiệu Quả Nạp ở bộ thánh di vật xuống, để lấy thêm Tỷ Lệ Bạo Kích.

 

Cách Nâng Thiên Phú

DPS Phụ và Hỗ Trợ

EKỹ năng>QNộ>ATKĐánh thường

 

Cách Build Đội Hình Kuki Shinobu

Đội Hình Hyperbloom cho Shinobu

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
hoặc
DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

Đội Hình Shinobu (phản ứng Tăng Cường) – Aggravate Team

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
hoặc
DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

Các đội hình khác

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS phụ

 

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

Nguyên Liệu Đột Phá Kuki Shinobu

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636

 

Nguyên Liệu Thiên Phú Kuki Shinobu

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Kuki Shinobu tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin-Guide.Com nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết liên quan