Kuki Shinobu

- Advertisement -

Kuki Shinobu là một nhân vật Hệ Lôi dùng kiếm đơn 4 sao trong Genshin Impact 2.7. Hướng dẫn cách Build Kuki Shinobu tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu thiên phú, vũ khí, thánh di, cách nâng thiên phú, kỹ năng, đội hình cũng như xếp hạng của Kuki Shinobu trong hướng dẫn build này!

Xếp hạng và thông tin Kuki Shinobu

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Kuki Shinobu thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Kuki Shinobu.

Thông tin nhân vật

Kuki Shinobu
Biểu tượng Kuki Shinobu
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng S

Độ hiếm: ★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ LôiLôi

Vũ khí: Hình ảnh kiếm đơnKiếm Đơn

Diễn viên lồng tiếng Anh: Kira Buckland
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Mizuhashi Kaori

 

Xếp hạng cấp bậc Kuki Shinobu

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
N / A biểu tượng xếp hạng S biểu tượng xếp hạng A biểu tượng xếp hạng C

 

Điểm mạnh và điểm yếu của Kuki Shinobu

Điểm Mạnh của Kuki Shinobu
• Sát Thương Lôi ngoài sân ổn định.


• Kỹ Năng Nguyên Tố phối hợp tốt trong đội hình Thuỷ + Thảo hiệu ứng Hyperbloom.


• Kỹ Năng Nộ tiêu tốn ít năng lượng.


• Hồi máu tốt.

Điểm Yếu của Kuki Shinobu
• Tạo ít hạt năng lượng


• Liên tục sử dụng kỹ năng nguyên tố khiến sức khoẻ của cô ấy ở mức thấp.


• Không hồi máu cho toàn đội.

 

Cách Build Kuki Shinobu tốt nhất (Best Build)

Cách Build Vũ Khí Kuki Shinobu

Nhược Thủy

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nhược Thủy

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

HP tăng 16%. Khi xung quanh có kẻ địch, sát thương gây ra của nhân vật trang bị vũ khí này tăng 20%, bất kể nhân vật này có trong trận hay không.

hoặc

Ngôi Sao Cực Đông

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ngôi Sao Cực Đông

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tăng 12% sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ gây ra; Tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả “Ngôi Sao Đêm Trắng” trong 12s. Khi trong trạng thái “Ngôi Sao Đêm Trắng” tầng 1/2/3/4, sức tấn công tăng 10/20/30/48%. Hiệu quả “Ngôi Sao Đêm Trắng” sinh ra từ tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tồn tại độc lập với nhau.

hoặc

Sấm Sét Rung Động

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sấm Sét Rung Động

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

Tấn công tăng 20%, đồng thời nhận lấy sức mạnh “Vết Cắt Sấm Sét”. Khi Vết Cắt Sấm Sét ở tầng 1/2/3 sẽ tăng sát thương tấn công thường tương ứng 12/24/40%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sấm Sét khi: Gây sát thương tấn công thường trong 5 giây; thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố tồn tại trong 10 giây; ngoài ra Năng Lượng Nguyên Tố thấp hơn 100%, sẽ tạo một tầng Vết Cắt Sấm Sét, Vết Cắt Sấm Sét của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sấm Sét được tính độc lập với nhau.

hoặc

Tuyệt Huyền

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tuyệt Huyền

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố

Tăng 24% sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ.

hoặc

Tiếng Thở Dài Vô Tận

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tiếng Thở Dài Vô Tận

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Một phần của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” lãng du trong gió. Tinh Thông Nguyên Tố tăng 60 điểm. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ của nhân vật dùng vũ khí này đánh trúng địch, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Tưởng Nhớ, mỗi 0.2 giây kích hoạt nhiều nhất 1 lần, khi nhân vật ở trong đội phía sau cũng có thể kích hoạt. Khi có 4 Lá Bùa Tưởng Nhớ sẽ tiêu hao tất cả bùa, khiến tất cả nhân vật trong đội đang ở gần nhận hiệu quả “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm – Bài Ca Ly Biệt”: Tinh Thông Nguyên Tố tăng 100 điểm, tấn công tăng 20% trong 12 giây. Trong vòng 20 giây sau khi kích hoạt sẽ không thể nhận Lá Bùa Tưởng Nhớ nữa. Khi các hiệu quả của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.

hoặc

Cánh Thiên Không

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cánh Thiên Không

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Sát thương bạo kích tăng 20%; Khi đánh trúng có 60% tỷ lệ tạo thành sát thương vật lý 125% trong phạm vi nhỏ, mỗi 4s mới có hiệu quả một lần.

hoặc

Cung Tây Phong

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Tây Phong

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Ánh Trăng Mouun

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ánh Trăng Mouun

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Tổng giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12% sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này gây ra. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ tăng tối đa 40%.

hoặc

Cung Tế Lễ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Tế Lễ

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Nỏ Kéo

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nỏ Kéo

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Khi đánh thường hoặc trọng kích, nếu mũi tên bắn trúng kẻ địch trong 0.3s sau khi phóng, sát thương tạo thành sẽ tăng 36%; Nếu không, sát thương tạo thành giảm 10%.

Cách Build Thánh Di Vật Shinobu

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

hoặc

Hiệu quả:

2

HP tăng 20%

4

Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

 

Chỉ số bộ Thánh Di Vật

Chỉ số Chính
Đồng Hồ: %HP / Tinh Thông Nguyên Tố / Hiệu Quả Nạp
Ly: %HP / Tinh Thông Nguyên Tố
Vương Miệng: Hiệu Quả Trị Liệu / %HP / Tinh Thông Nguyên Tố
Chỉ số Phụ
Tinh Thông Nguyên Tố / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP% / Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích

Nâng Thiên Phú cho Kuki Shinobu

EKỹ năng>QNộ>ATKĐánh thường


 

Build Shinobu Siêu Nở Rộ (HyperBloom)

Vũ Khí tốt nhất lời thề tự do cổ xưa Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Vũ Khí thay thế
1. ánh trăng xiphos Ánh Trăng Xiphos
2. thiết phong kích Thiết Phong Kích
Thánh Di Vật
giấc mộng hoàng kim Giấc Mộng Hoàng Kim x4
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố
cốc genshinCốc: Tinh Thông Nguyên Tố
vương miệng genshinVương Miệng: Tinh Thông Nguyên Tố
Chỉ Số Phụ 1. Tinh Thông Nguyên Tố
2. %HP
3. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Đây là cách Build Shinobu DPS Phụ dành cho đội hình Hyperbloom. Shinobu chỉ cần sử dụng kỹ năng nguyên tố của cô ấy cho vai trò này. Vì vậy không cần quá nhiều Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Build Kuki Shinobu Aggravate (phản ứng Tăng Cường)

Vũ Khí tốt nhất bàn nham kết lục Bàn Nham Kết Lục
Vũ Khí thay thế
1. chìa khoá kha-nisut Chìa Khoá Kha-Nisut
2. lời thề tự do cổ xưa Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
3. thiết phong kích Thiết Phong Kích
Thánh Di Vật
giấc mộng hoàng kim Giấc Mộng Hoàng Kim x4
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
cốc genshinCốc: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
vương miệng genshinVương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Chỉ Số Phụ 1. Tỉ Lệ Bạo Kích
2. Sát Thương Bạo Kích
3. Tinh Thông Nguyên Tố

Cách Build Shinobu DPS Phụ này dành cho những đội hình sử dụng phản ứng nguyên tố Tăng Cường.

Đề Xuất: Hiệu quả Nạp Nguyên Tố 160%, có thể giảm xuống tuỳ vào đội hình của bạn.



Build Shinobu Hỗ Trợ hồi máu

Vũ Khí tốt nhất lời thề tự do cổ xưa Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Vũ Khí thay thế
1. chìa khoá kha-nisut Chìa Khoá Kha-Nisut
2. tây phong kiếm Tây Phong Kiếm
3. ánh trăng xiphos Ánh Trăng Xiphos
Thánh Di Vật
thiên nham vững chắc Thiên Nham Vững Chắc x4
Chỉ Số Chính
đồng hồ genshinĐồng Hồ: %HP
cốc genshinCốc: %HP hoặc Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
vương miệng genshinVương Miệng: Hiệu Quả Trị Liệu hoặc %HP
Chỉ Số Phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. %HP
4. Tinh Thông Nguyên Tố

Cách Build Shinobu hỗ trợ này sử dụng bộ thánh di vật Thiên Nham Vững Chắc để nhận thêm 20% Tấn Công cho toàn đội. Nếu bạn sử dụng Tây Phong Kiếm thì hãy giảm chỉ số Hiệu Quả Nạp ở bộ thánh di vật xuống, để lấy thêm Tỷ Lệ Bạo Kích.



Cách Build Đội Hình Kuki Shinobu

Đội Hình Hyperbloom cho Shinobu

DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
hoặc
DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
nhà lữ hành (thảo)Main Thảo


 

Đội Hình Shinobu (phản ứng Tăng Cường) – Aggravate Team

DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
hoặc
DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ


 

Các đội hình khác

DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS phụ

 

DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Phụ
kuki shinobuShinobu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ


 

Nguyên Liệu Đột Phá Kuki Shinobu

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636


 

Nguyên Liệu Thiên Phú Kuki Shinobu

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Kuki Shinobu tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin-Guide.Com nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.
- Advertisement -

Bài Viết Liên Quan

Tin Tức Genshin Impact