Search
Close this search box.
nhân vật sigewinne genshin impact

Sigewinne

Cách Build Sigewinne Genshin Impact

Build Full Hồi Máu

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Màn Mưa Tơ Lòng
Thuộc tính phụ: HP%

Người chơi nhận được hiệu quả "Khôi Phục". Mỗi khi có 1/2/3 tầng Khôi Phục, Giới Hạn HP tăng 12/24/40% | 15/30/50% | 18/36/60% | 21/42/70% | 24/48/80%. Người trang bị sẽ nhận 1 tầng Khôi Phục cho mỗi tình huống sau: Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, duy trì 25s; Khi tăng giá trị Khế Ước Sinh Mệnh, duy trì 25s; Khi tiến hành trị liệu, duy trì 20s. Nhân vật không ra trận vẫn có thể kích hoạt. Thời gian duy trì của mỗi tầng Khôi Phục sẽ tính giờ riêng. Ngoài ra, khi có 3 tầng Khôi Phục, Tỷ Lệ Bạo Kích của Kỹ Năng Nộ tăng 28/35/42/49/56%, hiệu quả này sẽ bị xóa khi không có đủ 3 tầng Khôi Phục trong 4s.

màn mưa tơ lòng
Màn Mưa Tơ Lòng
2

Cung Phản Khúc
Thuộc tính phụ: HP%

Khi đánh bại kẻ địch, hồi 8/10/12/14/16% HP

cung phản khúc
Cung Phản Khúc
3

Nhược Thuỷ
Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

HP tăng 16/20/24/28/32%. Khi xung quanh có kẻ địch, sát thương gây ra của nhân vật trang bị vũ khí này tăng 20/25/30/35/40%, bất kể nhân vật này có trong trận hay không.

nhược thuỷ
Nhược Thủy
4

Cung Tây Phong
Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60/70/80/90/100% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12/10.5/9/7.5/6s mới thi triển 1 lần.

cung tây phong
Cung Tây Phong
5

Cung Tế Lễ
Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40/50/60/70/80% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30/26/22/19/16s mới thi triển 1 lần.

cung tế lễ
Cung Tế Lễ
6

Tiếng Thở Dài Vô Tận
Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Một phần của "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm" lãng du trong gió. Tinh Thông Nguyên Tố tăng 60/75/90/105/120 điểm. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ đánh trúng địch, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Tưởng Nhớ, mỗi 0.2 giây kích hoạt nhiều nhất 1 lần, nhân vật trong đội cũng có thể kích hoạt. Khi có 4 Lá Bùa Tưởng Nhớ sẽ tiêu hao tất cả bùa, khiến tất cả nhân vật trong đội đang ở gần nhận hiệu quả "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm - Bài Ca Ly Biệt": Tinh Thông Nguyên Tố tăng 100/125/150/175/200 điểm, tấn công tăng 20/25/30/35/40% trong 12 giây. Trong vòng 20 giây sau khi kích hoạt sẽ không thể nhận Lá Bùa Tưởng Nhớ nữa. Khi các hiệu quả của "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm" đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.

tiếng thở dài vô tận
Tiếng Thở Dài Vô Tận

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Khúc Ca Ngày Cũ

2 món: Tăng Trị Liệu lên 15%.
4 món: Người trang bị khi trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ sản sinh hiệu quả "Mong Mỏi" trong 6s, ghi nhận lượng HP hồi phục khi trị liệu (Bao gồm phần dư ra). Khi thời gian duy trì kết thúc, hiệu quả "Mong Mỏi" sẽ chuyển thành hiệu quả "Làn Sóng Ngày Cũ": Khi tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp, kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ của nhân vật trong trận hiện tại của bản thân trúng kẻ địch, sát thương gây ra sẽ tăng dựa vào 8% lượng HP hồi phục được ghi nhận trong hiệu quả "Mong Mỏi". Hiệu quả "Làn Sóng Ngày Cũ" sẽ xóa khi hiệu lực 5 lần hoặc sau 10s. Một lần hiệu quả "Mong Mỏi" tối đa ghi nhớ 15.000 điểm hồi phục, tối đa tồn tại một hiệu quả cùng lúc, nhưng có thể ghi nhận lượng hồi phục của nhiều người trang bị. Người trang bị không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu quả.

di vật khúc ca ngày cũ
Khúc Ca Ngày Cũ
HOẶC

Xà Cừ Đại Dương

2 món: Tăng Trị Liệu lên 15%.
4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này thực hiện trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ tạo ra Bọt Biển kéo dài 3s, ghi lại lượng HP hồi phục của việc trị liệu (Bao gồm cả lượng vượt mức). Khi kết thúc thời gian duy trì, Bọt Biển sẽ nổ tung, gây cho kẻ địch xung quanh sát thương bằng 90% lượng hồi phục tích lũy (Cách tính sát thương này giống với các phản ứng nguyên tố như Điện Cảm, Siêu Dẫn...nhưng không bị ảnh hưởng bởi Tinh Thông Nguyên Tố, cấp hoặc buff sát thương phản ứng). Mỗi 3.5s tối đa tạo 1 Bọt Biển; Bọt Biển tối đa ghi lại 30,000 điểm hồi phục, bao gồm cả lượng trị liệu vượt mức; đội của bản thân cùng lúc chỉ được tồn tại tối đa 1 Bọt Biển. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội chờ, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

xà cừ đại dương
Xà Cừ Đại Dương

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: HP% hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

biểu tượng cốc Ly: HP%

biểu tượng vương miện Vương Miện: HP% hoặc Tăng Trị Liệu%

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

HP% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP

Build Hỗ Trợ Sát Thương

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Màn Mưa Tơ Lòng
Thuộc tính phụ: HP%

Người chơi nhận được hiệu quả "Khôi Phục". Mỗi khi có 1/2/3 tầng Khôi Phục, Giới Hạn HP tăng 12/24/40% | 15/30/50% | 18/36/60% | 21/42/70% | 24/48/80%. Người trang bị sẽ nhận 1 tầng Khôi Phục cho mỗi tình huống sau: Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, duy trì 25s; Khi tăng giá trị Khế Ước Sinh Mệnh, duy trì 25s; Khi tiến hành trị liệu, duy trì 20s. Nhân vật không ra trận vẫn có thể kích hoạt. Thời gian duy trì của mỗi tầng Khôi Phục sẽ tính giờ riêng. Ngoài ra, khi có 3 tầng Khôi Phục, Tỷ Lệ Bạo Kích của Kỹ Năng Nộ tăng 28/35/42/49/56%, hiệu quả này sẽ bị xóa khi không có đủ 3 tầng Khôi Phục trong 4s.

màn mưa tơ lòng
Màn Mưa Tơ Lòng
2

Nhược Thuỷ
Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

HP tăng 16/20/24/28/32%. Khi xung quanh có kẻ địch, sát thương gây ra của nhân vật trang bị vũ khí này tăng 20/25/30/35/40%, bất kể nhân vật này có trong trận hay không.

nhược thuỷ
Nhược Thủy
3

Cung Phản Khúc
Thuộc tính phụ: HP%

Khi đánh bại kẻ địch, hồi 8/10/12/14/16% HP

cung phản khúc
Cung Phản Khúc
4

Ngôi Sao Cực Đông
Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tăng 12/15/18/21/24% sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ gây ra; Tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả "Ngôi Sao Đêm Trắng" trong 12s. Khi trong trạng thái "Ngôi Sao Đêm Trắng" tầng 1/2/3/4, sức tấn công tăng 10/20/30/48% | 12.5/25/37.5/60% | 15/30/45/72% | 17.5/35/52.5/84% | 20/40/60/96%. Hiệu quả "Ngôi Sao Đêm Trắng" sinh ra từ tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tồn tại độc lập với nhau.

ngôi sao cực đông
Ngôi Sao Cực Đông
5

Lạc Hà
Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Có 3 loại trạng thái gồm Chạng Vạng, Lưu Hà, Hừng Đông, lần lượt tăng 6/10/14% | 7.5/12.5/17.5% | 9/15/21% | 10.5/17.5/24.5% | 12/20/28% sát thương gây ra. Khi tấn công trúng kẻ địch sẽ chuyển sang trạng thái tiếp theo, mỗi 7s tối đa chuyển trạng thái một lần. Nhân vật trang bị vũ khí này khi không ra trận cũng sẽ có thể kích hoạt chuyển đổi.

lạc hà
Lạc Hà
6

Cung Tây Phong
Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60/70/80/90/100% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12/10.5/9/7.5/6s mới thi triển 1 lần.

cung tây phong
Cung Tây Phong

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Dấu Ấn Ngăn Cách

2 món: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.
4 món: Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

dấu ấn ngăn cách
Dấu Ấn Ngăn Cách

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: HP% hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

biểu tượng cốc Ly: HP% hoặc Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP% / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu Tiên Thiên Phú Sigewinne

Kỹ Năng Nguyên Tố ➜ Kỹ Năng Nộ ➜ Tấn Công Thường

Cách Build Đội Hình Sigewinne

Đội hình Sigewinne + Furina - 2 Nham

Hỗ Trợ

nhân vật sigewinne genshin impact
Sigewinne

DPS Chính

nhân vật navia
Navia

DPS Phụ

nhân vật chiori
Chiori

DPS Phụ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina
HOẶC

Hỗ Trợ

nhân vật sigewinne genshin impact
Sigewinne

DPS Chính

nhân vật navia
Navia

DPS Phụ

nhân vật albedo
Albedo

DPS Phụ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina

Đội hình Sigewinne + Furina Hyperbloom / Tăng Cường

Hỗ Trợ

nhân vật sigewinne genshin impact
Sigewinne

DPS Chính

nhân vật nahida
Nahida

DPS Phụ

nhân vật raiden shogun
Raiden

DPS Phụ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina
HOẶC

Hỗ Trợ

nhân vật sigewinne genshin impact
Sigewinne

DPS Chính

nhân vật Alhaitham
Alhaitham

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

DPS Phụ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina

Đội hình Sigewinne + Furina Đóng Băng

Hỗ Trợ

nhân vật sigewinne genshin impact
Sigewinne

DPS Chính

nhân vật wriothesley genshin impact
Wriothesley

DPS Phụ

nhân vật Shenhe
Shenhe

DPS Phụ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina
HOẶC

Hỗ Trợ

nhân vật sigewinne genshin impact
Sigewinne

DPS Chính

kamisato ayaka
Ayaka

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

DPS Phụ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina

Đội hình Sigewinne Hoán Đổi Nhanh

Hỗ Trợ

nhân vật sigewinne genshin impact
Sigewinne

DPS Chính

nhân vật yae miko
Yae Miko

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

DPS Phụ

nhân vật nahida
Nahida
HOẶC

Hỗ Trợ

nhân vật sigewinne genshin impact
Sigewinne

DPS Chính

nhân vật beidou
Beidou

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

DPS Phụ

nhân vật Sucrose
Sucrose

Đội hình Sigewinne + Neuvillette

Hỗ Trợ

nhân vật sigewinne genshin impact
Sigewinne

DPS Chính

nhân vật neuvillette
Neuvillette

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

Nguyên Liệu Đột Phá Sigewinne

Cấp 20→40

mora
20000

Mora

vụn thanh kim sạch
1

Vụn Thanh Kim Sạch

hoa romaritime
3

Hoa Romaritime

ngọc vụn đại dương
3

Ngọc Vụn Đại Dương

Cấp 40→50

mora
40000

Mora

mảnh thanh kim sạch
3

Mảnh Thanh Kim Sạch

nước chưa đạt mức siêu việt
2

Bánh Răng Ấn Ký

hoa romaritime
10

Hoa Romaritime

ngọc vụn đại dương
15

Ngọc Vụn Đại Dương

Cấp 50→60

mora
60000

Mora

mảnh thanh kim sạch
6

Mảnh Thanh Kim Sạch

nước chưa đạt mức siêu việt
4

Bánh Răng Ấn Ký

hoa romaritime
20

Hoa Romaritime

kết tinh đại dương
12

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 60→70

mora
80000

Mora

miếng thanh kim sạch
3

Miếng Thanh Kim Sạch

nước chưa đạt mức siêu việt
8

Bánh Răng Ấn Ký

hoa romaritime
30

Hoa Romaritime

kết tinh đại dương
18

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 70→80

mora
100000

Mora

miếng thanh kim sạch
6

Miếng Thanh Kim Sạch

nước chưa đạt mức siêu việt
12

Bánh Răng Ấn Ký

hoa romaritime
45

Hoa Romaritime

tinh thạch dị sắc
12

Phù Hiệu Hiệu Úy

Cấp 80→90

mora
120000

Mora

thanh kim sạch
6

Thanh Kim Sạch

nước chưa đạt mức siêu việt
20

Bánh Răng Ấn Ký

hoa romaritime
60

Hoa Romaritime

tinh thạch dị sắc
24

Phù Hiệu Hiệu Úy

Tổng Số

mora
420000
vụn thanh kim sạch
1
mảnh thanh kim sạch
9
miếng thanh kim sạch
9
thanh kim sạch
6
nước chưa đạt mức siêu việt
46
hoa romaritime
168
ngọc vụn đại dương
18
kết tinh đại dương
30
tinh thạch dị sắc
36

Nguyên Liệu Thiên Phú Sigewinne

Cấp 1→2

mora
12500

Mora

bài giảng của công bằng
3

Bài Giảng Của “Công Bằng”

ngọc vụn đại dương
6

Ngọc Vụn Đại Dương

Cấp 2→3

mora
17500

Mora

hướng dẫn của công bằng
2

Hướng Dẫn Của “Công Bằng”

kết tinh đại dương
3

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 3→4

mora
25000

Mora

hướng dẫn của công bằng
4

Hướng Dẫn Của “Công Bằng”

kết tinh đại dương
4

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 4→5

mora
30000

Mora

hướng dẫn của công bằng
6

Hướng Dẫn Của “Công Bằng”

kết tinh đại dương
6

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 5→6

mora
37500

Mora

hướng dẫn của công bằng
9

Hướng Dẫn Của “Công Bằng”

kết tinh đại dương
9

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 6→7

mora
120000

Mora

triết học của công bằng
4

Triết Học Của “Công Bằng”

tinh thạch dị sắc
4

Tinh Thạch Dị Sắc

mắt xoáy không ánh sáng
1

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

Cấp 7→8

mora
260000

Mora

triết học của công bằng
6

Triết Học Của “Công Bằng”

tinh thạch dị sắc
6

Tinh Thạch Dị Sắc

mắt xoáy không ánh sáng
1

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

Cấp 8→9

mora
450000

Mora

triết học của công bằng
12

Triết Học Của “Công Bằng”

tinh thạch dị sắc
9

Tinh Thạch Dị Sắc

mắt xoáy không ánh sáng
2

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

Cấp 9→10

mora
700000

Mora

triết học của công bằng
16

Triết Học Của “Công Bằng”

tinh thạch dị sắc
12

Tinh Thạch Dị Sắc

mắt xoáy không ánh sáng
2

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

vương miện trí thức
1

Vương Miện Trí Thức

Tổng Số

mora
1652500
bài giảng của công bằng
3
hướng dẫn của công bằng
21
triết học của công bằng
38
ngọc vụn đại dương
6
kết tinh đại dương
22
tinh thạch dị sắc
31
mắt xoáy không ánh sáng
6
vương miện trí thức
1

Thêm một đoạn văn bản ở đây. Nhấp vào ô văn bản để tùy chỉnh nội dung, phong cách phông chữ và màu sắc của đoạn văn của bạn.