nhân vật wriothesley genshin impact

Wriothesley

Thông Tin Wriothesley

Thông tin nhân vật

Tên: Wriothesley

Danh Hiệu: ????

Thuộc: ????

Độ Hiếm: ★★★★★

Nguyên Tố: nguyên tố băng Băng

Vũ Khí: Pháp Khí Pháp Khí

Sinh Nhật: ????

Giới Tính: Nam

Cung Mệnh: ????

Đất Nước: FONTAINE

Diễn Viên Lồng Tiếng Anh: ????

Diễn Viên Lồng Tiếng Nhật: ????

Diễn Viên Lồng Tiếng Trung: ????

Diễn Viên Lồng Tiếng Hàn: ????

Mô Tả: ????

Nguyên Liệu Nhân Vật

Mảnh Ngọc Băng Vụn

mảnh ngọc băng vụn

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

mảnh ngọc băng vỡ

Miếng Ngọc Băng

miếng ngọc băng

Ngọc Băng

ngọc băng

Thiết bị Tubion

thiết bị tubion

Đơn Vị Thăm Dò Phụ

đơn vị thăm dò phụ

Bánh Răng Liên Kết

bánh răng liên kết

Bánh Răng Chính

bánh răng chính

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

bánh răng lõi trung tâm

Nguyên Liệu Thiên Phú

Bài Giảng Của "Trật Tự"

bài giảng của trật tự

Hướng Dẫn Của "Trật Tự"

hướng dẫn của trật tự

Triết Học Của "Trật Tự"

triết học của trật tự

Hoa Tươi Ban Sơ

hoa tươi ban sơ

Vương Miện Trí Thức

vương miện trí thức

Nguyên Liệu Đột Phá Wriothesley

Cấp 20→40

mora
20000

Mora

mảnh ngọc băng vụn
1

Mảnh Ngọc Băng Vụn

đơn vị thăm dò phụ
3

Đơn Vị Thăm Dò Phụ

bánh răng liên kết
3

Bánh Răng Liên Kết

Cấp 40→50

mora
40000

Mora

mảnh ngọc băng vỡ
3

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

thiết bị tubion
2

Thiết bị Tubion

đơn vị thăm dò phụ
10

Đơn Vị Thăm Dò Phụ

bánh răng liên kết
15

Bánh Răng Liên Kết

Cấp 50→60

mora
60000

Mora

mảnh ngọc băng vỡ
6

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

thiết bị tubion
4

Thiết bị Tubion

đơn vị thăm dò phụ
20

Đơn Vị Thăm Dò Phụ

bánh răng chính
12

Bánh Răng Chính

Cấp 60→70

mora
80000

Mora

miếng ngọc băng
3

Miếng Ngọc Băng

thiết bị tubion
8

Thiết bị Tubion

đơn vị thăm dò phụ
30

Đơn Vị Thăm Dò Phụ

bánh răng chính
18

Bánh Răng Chính

Cấp 70→80

mora
100000

Mora

miếng ngọc băng
6

Miếng Ngọc Băng

thiết bị tubion
12

Thiết bị Tubion

đơn vị thăm dò phụ
45

Đơn Vị Thăm Dò Phụ

bánh răng lõi trung tâm
12

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

Cấp 80→90

mora
120000

Mora

ngọc băng
6

Miếng Ngọc Băng

thiết bị tubion
20

Thiết bị Tubion

đơn vị thăm dò phụ
60

Đơn Vị Thăm Dò Phụ

bánh răng lõi trung tâm
24

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

Tổng Số

mora
420000
mảnh ngọc băng vụn
1
mảnh ngọc băng vỡ
9
miếng ngọc băng
9
ngọc băng
6
thiết bị tubion
46
hình ảnh ốc sao
168
bánh răng liên kết
18
bánh răng chính
30
bánh răng lõi trung tâm
36

Nguyên Liệu Thiên Phú Wriothesley

Cấp 1→2

mora
12500

Mora

bài giảng của trật tự
3

Bài Giảng Của “Trật Tự”

bánh răng liên kết
6

Bánh Răng Liên Kết

Cấp 2→3

mora
17500

Mora

hướng dẫn của trật tự
2

Hướng Dẫn Của “Trật Tự”

bánh răng chính
3

Bánh Răng Chính

Cấp 3→4

mora
25000

Mora

hướng dẫn của trật tự
4

Hướng Dẫn Của “Trật Tự”

bánh răng chính
4

Bánh Răng Chính

Cấp 4→5

mora
30000

Mora

hướng dẫn của trật tự
6

Hướng Dẫn Của “Trật Tự”

bánh răng chính
6

Bánh Răng Chính

Cấp 5→6

mora
37500

Mora

hướng dẫn của trật tự
9

Hướng Dẫn Của “Trật Tự”

bánh răng chính
9

Bánh Răng Chính

Cấp 6→7

mora
120000

Mora

triết học của trật tự
4

Triết Học Của “Trật Tự”

bánh răng lõi trung tâm
4

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

hoa tươi ban sơ
1

Hoa Tươi Ban Sơ

Cấp 7→8

mora
260000

Mora

triết học của trật tự
6

Triết Học Của “Trật Tự”

bánh răng lõi trung tâm
6

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

hoa tươi ban sơ
1

Hoa Tươi Ban Sơ

Cấp 8→9

mora
450000

Mora

triết học của trật tự
12

Triết Học Của “Trật Tự”

bánh răng lõi trung tâm
9

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

hoa tươi ban sơ
2

Hoa Tươi Ban Sơ

Cấp 9→10

mora
700000

Mora

triết học của trật tự
16

Triết Học Của “Trật Tự”

bánh răng lõi trung tâm
12

Bánh Răng Lõi Trung Tâm

hoa tươi ban sơ
2

Hoa Tươi Ban Sơ

vương miện trí thức
1

Vương Miện Trí Thức

Tổng Số

mora
1652500
bài giảng của trật tự
3
hướng dẫn của trật tự
21
triết học của trật tự
38
bánh răng liên kết
6
bánh răng chính
22
bánh răng lõi trung tâm
31
hoa tươi ban sơ
6
vương miện trí thức
1

Kỹ Năng Thiên Phú Wriothesley

Kỹ Năng Chủ Động

Tấn Công Thường
Tích tụ băng giá vào nắm đấm để tung ra Cú Đấm Bài Xích mạnh mẽ, tiến hành tối đa 5 lần tấn công nhanh, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng.
Ngoài ra, trong một thời gian ngắn sau khi xung kích, số lần liên kích tấn công thường sẽ không bị tái lập lại.

Trọng Kích
Tiêu hao một lượng thể lực để nhảy lên và tung ra Cú Đấm Vòm Cung, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng.

Tấn Công Khi Đáp
Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng.

Kỹ Năng Bị Động

ẩn điển của công đức
Thụ Động

Ẩn Điển Của Công Tước

Khi ghép nguyên liệu đột phá vũ khí sẽ có 10% tỷ lệ nhận x2 thành phẩm.
ngày biện hộ cho công lý
Đột Phá 1

Ngày Biện Hộ Cho Công Lý

Khi HP của Wriothesley thấp hơn 60% sẽ nhận được “Ân Điển Trách Phạt”, cường hóa đòn Trọng Kích của Tấn Công Thường – Liệt Sương Quyền lần sau thành Cú Đấm Trừng Phạt: Không tiêu hao thể lực, sát thương gây ra tăng 30%. Sau khi đánh trúng sẽ hồi phục một lượng HP tương đương 30% HP tối đa cho Wriothesley.

Mỗi 5s tối đa nhận được một lần “Ân Điển Trách Phạt” thông qua cách này.

giờ đền đáp tội lỗi
Đột Phá 4

Giờ Đền Đáp Cho Tội Lỗi

Khi HP hiện tại của Wriothesley tăng lên hay giảm xuống, nếu anh ta ở trong trạng thái Hàn Băng Phán Quyết của kỹ năng Nanh Băng Càn Quét, thì Hàn Băng Phán Quyết sẽ nhận được một tầng “Sắc Lệnh Truy Tố”. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 5 tầng, mỗi tầng tăng cho Wriothesley 6% tấn công.

Cung Mệnh Wriothesley

cung mệnh 1 wriothesley
Cung Mệnh 1

Trừng Trị Kẻ Hành Ác

“Ân Điển Trách Phạt” của thiên phú “Ngày Biện Hộ Cho Công Lý” chuyển thành:
Khi HP của Wriothesley thấp hơn 50% hoặc đang trong thời gian duy trì trạng thái Hàn Băng Phán Quyết của kỹ năng Nanh Băng Càn Quét, khi đòn tấn công thứ năm của Cú Đấm Bài Xích trúng đích, sẽ nhận được “Ân Điển Trách Phạt”, mỗi 2.5s tối đa nhận một lần hiệu ứng “Ân Điển Trách Phạt”.

Ngoài ra, Cú Đấm Trừng Phạt sẽ được cường hóa sau:

  • Mức tăng sát thương gây ra sẽ tăng thêm tới 150%;
  • Khi trúng đích, nếu đang ở trong trạng thái Hàn Băng Phán Quyết, thời gian duy trì của trạng thái này kéo dài thêm 4s. Trong một lần duy trì Hàn Băng Phán Quyết tối đa chỉ kéo dài thêm một lần thông qua phương thức này.

Cần mở khóa thiên phú cố định “Ngày Biện Hộ Cho Công Lý”.

cung mệnh 2 wriothesley
Cung Mệnh 2

Bắt Trói Kẻ Hung Bạo

Khi thi triển Sói Hắc Kim Cắn Xé, mỗi tầng “Sắc Lệnh Truy Tố” của thiên phú cố định “Giờ Đền Đáp Cho Tội Lỗi” sẽ khiến sát thương gây ra tăng 40%.
Cần mở khóa thiên phú cố định “Giờ Đền Đáp Cho Tội Lỗi”.

cung mệnh 3 wriothesley
Cung Mệnh 3

Khiển Trách Kẻ Dối Gian

Cấp kỹ năng Tấn Công Thường – Liệt Sương Quyền +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh 4 wriothesley
Cung Mệnh 4

Cứu Rỗi Người Khốn Khổ

Lượng HP hồi phục của Cú Đấm Trừng Phạt sẽ tăng thành 50% giới hạn HP, cần mở khóa thiên phú cố định “Ngày Biện Hộ Cho Công Lý”.
Ngoài ra, khi Wriothesley nhận được trị liệu, nếu lượng trị liệu hồi phục lần đó bị dư ra, thì sẽ căn cứ vào trạng thái của Wriothesley để sản sinh hiệu ứng khác nhau: Nếu Wriothesley ở trong trận, tốc độ tấn công của anh ấy tăng 20% trong 4s; Nếu Wriothesley không ở trong trận, tốc độ tấn công của tất cả nhân vật trong đội tăng 10% trong 6s. Hai loại tốc độ tấn công kể trên sẽ không thể cộng dồn.

cung mệnh 5 wriothesley
Cung Mệnh 5

Thương Xót Người Oan Ức

Cấp kỹ năng Sói Hắc Kim Cắn Xé +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh 6 wriothesley
Cung Mệnh 6

Trân Trọng Người Vô Tội

Tỉ lệ bạo kích của Cú Đấm Trừng Phạt tăng 10%, sát thương bạo kích tăng 80%, đồng thời khi thi triển sẽ tung ra nhũ băng, gây 100% sát thương vốn có của Cú Đấm Trừng Phạt. Sát thương gây ra bằng phương thức này sẽ được tính là sát thương trọng kích.
Cần mở khóa thiên phú cố định “Ngày Biện Hộ Cho Công Lý”.