Hướng Dẫn

Thí Luyện Nhà Mạo Hiểm

Sự kiện "Thí Luyện Nhà Mạo Hiểm" sắp mở trong phiên bản Genshin Impact 3.2, cùng xem sự kiện này có gì và cách...