Search
Close this search box.
nhân vật Cyno

Cyno

Xếp Hạng và Thông Tin Cyno

Thông tin nhân vật

Tên: Cyno

Danh Hiệu: Phán Quyết Ẩn Mật

Thuộc: Cung Điện Trầm Lặng

Độ Hiếm: ★★★★★

Nguyên Tố: nguyên tố lôi Lôi

Vũ Khí: vũ khí cán dài Vũ Khí Cán Dài

Sinh Nhật: Ngày 23 tháng 6

Giới Tính: Nam

Cung Mệnh: Cung Kim Lang

Đất Nước: Sumeru

Diễn Viên Lồng Tiếng Anh: Alejandro Saab

Diễn Viên Lồng Tiếng Trung: 李轻扬

Diễn Viên Lồng Tiếng Nhật: IRINO Miyu

Diễn Viên Lồng Tiếng Hàn: Lee Woo-ri

Mô Tả: “Tổng Quản Mahamatra”, phụ trách giám sát các học giả trong Giáo Viện.

Hiệu suất trong lúc làm việc sẽ còn hiệu quả hơn “Vayuvyastra Vĩ Đại” của Học Phái Kshahrewar.

Xếp hạng cấp bậc

DPS Chính

biểu tượng xếp hạng A

DPS Phụ

N/A

Hỗ Trợ

N/A

Thám Hiểm

biểu tượng xếp hạng c

Ưu Điểm và Nhược Điểm

Ưu Điểm của Cyno

  • Cách chơi đơn giản.
  • Sát Thương Bạo Kích cơ bản cao.
  • Gây sát thương hệ lôi liên tục vì kỹ năng Nộ hồi rất nhanh.
  • Nhân vật chủ chốt trong các đội hình Nở Rộ và Tăng Cường.

Nhược Điểm của Cyno

  • Phải có ít nhất 1 nhân vật hỗ trợ tạo khiên hoặc hồi máu trong đội để bảo vệ Cyno.
  • Nếu đang bật Nộ mà chuyển sang nhân vật khác thì sẽ mất tác dụng.
  • Yêu cầu đồng đội phải có khả năng gây sát thương ngay cả khi không ra sân.
  • Anh ta có khả năng gây ra lượng sát thương tốt ở C1 nhưng khi Cyno C2 anh ta mới thực sự đem đến sự khác biệt.

Cách Build Cyno Tốt Nhất

Build Cyno DPS - Phản Ứng Nguyên Tố

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Quyền Trượng Cát Đỏ

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tăng tấn công dựa trên 52/65/78/91/104% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch sẽ nhận hiệu ứng "Giấc Mộng Cát Đỏ" duy trì 10s: Tăng tấn công dựa trên 28/35/42/49/56% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này, hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 tầng.

quyền trượng cát đỏ
Quyền Trượng Cát Đỏ
2

Hoà Phác Diên

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Khi đánh trúng kẻ địch tấn công của bản thân tăng 3.2/3.9/4.6/5.3/6%, kéo dài 6s, có thể cộng dồn 7 tầng. Mỗi 0.3s có hiệu quả 1 lần, khi cộng dồn đầy sẽ tăng 12/15/18/21/24% sát thương.

hoà phác diên
Hòa Phác Diên
3
Trượng Hộ Ma

Thuộc tính phụ: HP%

HP tăng 20/25/30/35/40%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công bằng 0.8/1/1.2/1.4/1.6% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Khi HP của nhân vật trang bị vũ khí này dưới 50%, sẽ nhận thêm buff tấn công bằng 1/1.2/1.4/1.6/1.8% giới hạn HP.
trượng hộ ma
Trượng Hộ Ma
4

Thương Bạch Anh

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tấn công thường sát thương tăng 30/36/42/48%.

thương bạch anh
Thương Bạch Anh

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Giấc Mộng Hoàng Kim

2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4 món: Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

giấc mộng hoàng kim
Giấc Mộng Hoàng Kim

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố

biểu tượng cốc Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%

Đề Xuất

±140% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Đây là cách Build tốt nhất cho Cyno hiện tại nhưng chỉ khi bạn có vũ khí tốt dành cho Cyno. Tinh Thông Nguyên Tố là chỉ số tốt nhất cho cách Build Cyno này.

Build Cyno DPS - Sát thương nguyên tố Lôi

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Quyền Trượng Cát Đỏ

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tăng tấn công dựa trên 52/65/78/91/104% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch sẽ nhận hiệu ứng "Giấc Mộng Cát Đỏ" duy trì 10s: Tăng tấn công dựa trên 28/35/42/49/56% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này, hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 tầng.

quyền trượng cát đỏ
Quyền Trượng Cát Đỏ
2

Hoà Phác Diên

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Khi đánh trúng kẻ địch tấn công của bản thân tăng 3.2/3.9/4.6/5.3/6%, kéo dài 6s, có thể cộng dồn 7 tầng. Mỗi 0.3s có hiệu quả 1 lần, khi cộng dồn đầy sẽ tăng 12/15/18/21/24% sát thương.

hoà phác diên
Hòa Phác Diên
3
Trượng Hộ Ma

Thuộc tính phụ: HP%

HP tăng 20/25/30/35/40%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công bằng 0.8/1/1.2/1.4/1.6% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Khi HP của nhân vật trang bị vũ khí này dưới 50%, sẽ nhận thêm buff tấn công bằng 1/1.2/1.4/1.6/1.8% giới hạn HP.
trượng hộ ma
Trượng Hộ Ma
4

Thương Bạch Anh

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tấn công thường sát thương tăng 30/36/42/48%.

thương bạch anh
Thương Bạch Anh
5

Thương Quyết Chiến

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Khi bên cạnh có ít nhất 2 kẻ địch, được tăng 16/20/24/28/32% tấn công và 16/20/24/28/32% phòng ngự, khi có dưới 2 kẻ địch, được tăng 24/30/36/42/48% tấn công.

thương quyết chiến
Thương Quyết Chiến

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Như Sấm Thịnh Nộ

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Lôi.

4 món: Sát thương tạo thành từ phản ứng Quá Tải, Điện Cảm, Siêu Dẫn, Nở Rộ tăng 40%; sát thương từ phản ứng Tăng Cường tăng 20%. Khi kích hoạt phản ứng Sinh Trưởng hoặc những phản ứng nêu trên, CD Kỹ Năng Nguyên Tố giảm 1s. Hiệu quả này mỗi 0.8s tối đa kích hoạt một lần.

như sấm thịnh nộ
Như Sấm Thịnh Nộ

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố

biểu tượng cốc Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%

Đề Xuất

±140% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ưu Tiên Thiên Phú Cyno

DPS Chính

kỹ năng nộ cyno
Nộ

kỹ năng nguyên tố cyno
Kỹ Năng

tấn công thường thương
Đánh Thường

Xếp Hạng Vũ Khí và Thánh Di Vật tốt nhất cho Cyno

Xếp Hạng Vũ Khí Cyno

1
quyền trượng cát đỏ

Quyền Trượng Cát Đỏ

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tăng tấn công dựa trên 52% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch sẽ nhận hiệu ứng “Giấc Mộng Cát Đỏ” duy trì 10s: Tăng tấn công dựa trên 28% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này, hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 tầng.

1
hoà phác diên

Hoà Phác Diên

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Khi đánh trúng kẻ địch tấn công của bản thân tăng 3.2/3.9/4.6/5.3/6%, kéo dài 6s, có thể cộng dồn 7 tầng. Mỗi 0.3s có hiệu quả 1 lần, khi cộng dồn đầy sẽ tăng 12/15/18/21/24% sát thương.

1
trượng hộ ma

Trượng Hộ Ma

Thuộc tính phụ: HP%

HP tăng 20/25/30/35/40%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công bằng 0.8/1/1.2/1.4/1.6% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Khi HP của nhân vật trang bị vũ khí này dưới 50%, sẽ nhận thêm buff tấn công bằng 1/1.2/1.4/1.6/1.8% giới hạn HP.

Vũ Khí F2P (miễn phí) tốt nhất cho Cyno

thương bạch anh

Thương Bạch Anh

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tấn công thường sát thương tăng 30/36/42/48%.

Xếp Hạng Thánh Di Vật Cyno

1
giấc mộng hoàng kim
4 món

Giấc Mộng Hoàng Kim

2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4 món: Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

2
như sấm thịnh nộ
4 món

Như Sấm Thịnh Nộ

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Lôi.

4 món: Sát thương tạo thành từ phản ứng Quá Tải, Điện Cảm, Siêu Dẫn, Nở Rộ tăng 40%; sát thương từ phản ứng Tăng Cường tăng 20%. Khi kích hoạt phản ứng Sinh Trưởng hoặc những phản ứng nêu trên, CD Kỹ Năng Nguyên Tố giảm 1s. Hiệu quả này mỗi 0.8s tối đa kích hoạt một lần.

3
lễ bế mạc của giác đấu sĩ
4 món

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ

2 món: Tấn công tăng 18%.

4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

Cách Build Đội Hình Cyno

Đội hình Cyno Hyperbloom - Nở Rộ

DPS Chính

nhân vật Cyno
Cyno

DPS Phụ

nhân vật nahida
Nahida

DPS Phụ

nhân vật Yelan
Yelan

Hỗ Trợ

nhân vật baizhu
Baizhu
HOẶC

DPS Chính

nhân vật Cyno
Cyno

DPS Phụ

nhân vật nahida
Nahida

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

Hỗ Trợ

nhân vật sangonomiya kokomi
Kokomi
HOẶC

DPS Chính

nhân vật Cyno
Cyno

DPS Phụ

nhân vật Collei
Collei

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

Hỗ Trợ

nhân vật Yaoyao
Yaoyao

Nhóm Cyno Hyperbloom này tập trung vào việc tạo ra các Hạt Nhân Thảo từ Nguyên Tố Thảo + Thuỷ ngoài sân, sau đó Cyno sẽ tấn công các hạt nhân Thảo đó bằng các đòn tấn công Nguyên Tố Lôi để tạo ra phản ứng Nở Rộ. Đội hình này cũng tạo ra các phản ứng Tăng Cường và Lan Tràn.

Thêm Shinobu vào nhóm có thể khiến cô ấy lấy mất một số phản ứng Hyperbloom, nhưng đây không phải là vấn đề lớn vì bạn chỉ cần build chỉ số của cô ấy full tinh thông là được. (Bạn có thể ấn vào biểu tượng Shinobu để biết cách build cô ấy hiệu quả). Điều này không chỉ giúp tăng khả năng hồi máu cho Shinobu mà còn giúp bạn gây sát thương tối đa cho đội hình Hyperbloom!

Bạn cũng có thể thêm Beidou vào nhóm để lấy khiên, thay thế cho Shinobu. Và điều quan trọng nhất là Kỹ Năng Nộ của Beidou không kích hoạt Hyperbloom, nghĩa là bạn vẫn có thể sử dụng các build truyền thống cho cô ấy

Đội hình Cyno Tăng Cường

DPS Chính

nhân vật Cyno
Cyno

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

Hỗ Trợ

nhân vật nahida
Nahida

Hỗ Trợ

nhân vật zhongli genshin impact
Zhongli
HOẶC

DPS Chính

nhân vật Cyno
Cyno

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

Hỗ Trợ

nhân vật Collei
Collei

Hỗ Trợ

nhân vật kuki shinobu
Shinobu

Cyno cũng phù hợp với bất kỳ đội hình Tăng Cường nào vì phản ứng này tăng cường sát thương từ các đòn đánh thường của anh ta khi bật Kỹ Năng Nộ! Nahida kết hợp rất tốt với Cyno vì sát thương và kỹ năng hệ Thảo ngoài sân của Nahida đều hỗ trợ tốt cho Cyno mà không cần ra khỏi sân. Bạn biết đấy Cyno là nhân vật đứng sân toàn thời gian để cào cấu kẻ thù vậy nên anh ta cần những đồng đội có thể hỗ trợ mà ko chiếm đất diễn của anh ta.

HOẶC

DPS Chính

nhân vật Cyno
Cyno

DPS Phụ

nhân vật beidou
Beidou

Hỗ Trợ

nhân vật nahida
Nahida

Hỗ Trợ

nhân vật zhongli genshin impact
Zhongli

Cyno và Beidou có thể kết hợp tốt với nhau nếu Cyno sử dụng bộ thánh di vật Như Sấm Thịnh Nộ hoặc nếu bạn build cho Beidou chỉ số Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố cao. Có lẽ ở đội hình này thì bạn nên cho Beidou sử dụng Đại Kiếm Tây Phong để có thể mang đến hiệu quả tốt nhất.

Kỹ Năng Thiên Phú Cyno

Thiên Phú Chiến Đấu

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần đánh liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, xông về phía trước, gây sát thương cho địch trên đường đi.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Thiên Phú Cố Định

thiên phú cố định cyno 1
Thụ Động

Ân Điển Của Lặng Im

Khi làm nhiệm vụ Phái Đi Thám Hiểm có thời gian là 20 giờ ở Sumeru, phần thưởng nhận được tăng 25%.

thiên phú cố định cyno 2
Đột Phá 1

Lạc Vũ Phán Quyết

Khi trong trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối của Nghi Thức Thần Thánh – Nhanh Như Sói, Cyno sẽ vào trạng thái Soi Thấu Đường Cùng trong từng khoảng thời gian. Nếu thi triển Nghi Thức Bí Ẩn – Dẫn Hồn Đáy Vực trong trạng thái này sẽ kích hoạt hiệu quả “Phán Quyết”, tăng 35% sát thương Nghi Thức Bí Ẩn – Dẫn Hồn Đáy Vực lần đó gây ra, đồng thời bắn về phía trước 3 luồng Tia Sét Xuyên Thấu, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi bằng 100% sức tấn công của Cyno.
Sát thương Tia Sét Xuyên Thấu gây ra được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.

thiên phú cố định cyno 3
Đột Phá 4

Cửu Cung Chấp Mệnh

Sát thương từ tấn công của bản thân sẽ tăng dựa vào Tinh Thông Nguyên Tố của Cyno như sau:

  • Đánh thường trong trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối: Tăng 150% dựa vào Tinh Thông Nguyên Tố;
  • Tia Sét Xuyên Thấu của thiên phú “Lạc Vũ Phán Quyết”: Tăng 250% dựa vào Tinh Thông Nguyên Tố.

Cung Mệnh Cyno

cung mệnh cyno 1
Cung Mệnh 1

Lập Nghi - Phủ Lãm Trú Minh

Sau khi thi triển Nghi Thức Thần Thánh – Nhanh Như Sói, tốc độ đánh thường của Cyno tăng 20%, duy trì 10s. Nếu kích hoạt hiệu quả “Phán Quyết” của thiên phú Lạc Vũ Phán Quyết khi thi triển Nghi Thức Bí Ẩn – Dẫn Hồn Đáy Vực, sẽ làm mới thời gian duy trì hiệu quả này.

Cần mở khóa thiên phú cố định “Lạc Vũ Phán Quyết”.

cung mệnh cyno 2
Cung Mệnh 2

Lệnh Nghi - Dẫn Yết Quy Linh

Sau khi Cyno dùng tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ tăng 10% buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi, duy trì 4s. Hiệu quả này mỗi 0.1s tối đa kích hoạt một lần, tối đa cộng dồn 5 tầng.

cung mệnh cyno 3
Cung Mệnh 3

Luật Nghi - Hành Độ Thệ Trừng

Cấp kỹ năng Nghi Thức Thần Thánh – Nhanh Như Sói +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh cyno 4
Cung Mệnh 4

Tuần Nghi - Siển Hộ Cấm Võng

Khi Cyno trong trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối của Nghi Thức Thần Thánh – Nhanh Như Sói, sau khi kích hoạt phản ứng Điện Cảm, Siêu Dẫn, Quá Tải, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Nở Rộ, Khuếch Tán Nguyên Tố Lôi, sẽ khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó (trừ bản thân Cyno) hồi phục 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Hiệu quả này trong một lần Nghi Thức Thần Thánh – Nhanh Như Sói tối đa kích hoạt 5 lần.

cung mệnh cyno 5
Cung Mệnh 5

U Nghi - Thệ Vãng Tinh Mang

Cấp kỹ năng Nghi Thức Bí Ẩn – Dẫn Hồn Đáy Vực +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh cyno 6
Cung Mệnh 6

Vũ Nghi - Tài Lạc Quân Hành

Sau khi thi triển Nghi Thức Thần Thánh – Nhanh Như Sói hoặc kích hoạt hiệu quả “Phán Quyết” của thiên phú cố định “Lạc Vũ Phán Quyết”, Cyno sẽ nhận được 4 tầng hiệu quả “Nghi Thức Sói”. Khi tấn công thường của Cyno đánh trúng kẻ địch, sẽ tiêu hao một tầng “Nghi Thức Sói”, và bắn ra một Tia Sét Xuyên Thấu.

Hiệu quả “Nghi Thức Sói” duy trì 8s, tối đa cộng dồn 8 tầng, đồng thời sẽ xóa bỏ sau khi trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối của Nghi Thức Thần Thánh – Nhanh Như Sói kết thúc.

Mỗi 0.4s tối đa bắn ra một Tia Sét Xuyên Thấu bằng cách này.

Cần mở khóa thiên phú cố định “Lạc Vũ Phán Quyết”.

Nguyên Liệu Đột Phá Cyno

Cấp 20→40

mora
20000

Mora

vụn tử tinh thắng lợi
1

Vụn Tử Tinh Thắng Lợi

bọ thánh kim
3

Bọ Thánh Kim

bản vẽ hướng dẫn
3

Bản Vẽ Hướng Dẫn

Cấp 40→50

mora
40000

Mora

mảnh tử tinh thắng lợi
3

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

hạt tụ sấm
2

Hạt Tụ Sấm

bọ thánh kim
10

Bọ Thánh Kim

bản vẽ hướng dẫn
15

Bản Vẽ Hướng Dẫn

Cấp 50→60

mora
60000

Mora

mảnh tử tinh thắng lợi
6

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

hạt tụ sấm
4

Hạt Tụ Sấm

bọ thánh kim
20

Bọ Thánh Kim

bản vẽ phong ấn
12

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 60→70

mora
80000

Mora

miếng tử tinh thắng lợi
3

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

hạt tụ sấm
8

Hạt Tụ Sấm

bọ thánh kim
30

Bọ Thánh Kim

bản vẽ phong ấn
18

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 70→80

mora
100000

Mora

miếng tử tinh thắng lợi
6

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

hạt tụ sấm
12

Hạt Tụ Sấm

bọ thánh kim
45

Bọ Thánh Kim

bản vẽ cấm chú
12

Bản Vẽ Cấm Chú

Cấp 80→90

mora
120000

Mora

tử tinh thắng lợi
6

Tử Tinh Thắng Lợi

hạt tụ sấm
20

Hạt Tụ Sấm

bọ thánh kim
60

Bọ Thánh Kim

bản vẽ cấm chú
24

Bản Vẽ Cấm Chú

Tổng Số

mora
420000
vụn tử tinh thắng lợi
1
mảnh tử tinh thắng lợi
9
miếng tử tinh thắng lợi
9
tử tinh thắng lợi
6
hạt tụ sấm
46
bọ thánh kim
168
bản vẽ hướng dẫn
18
bản vẽ phong ấn
30
bản vẽ cấm chú
36

Nguyên Liệu Thiên Phú Cyno

Cấp 1→2

mora
12500

Mora

bài giảng của khuyên nhủ
3

Bài Giảng Của “Khuyên Nhủ”

bản vẽ hướng dẫn
6

Bản Vẽ Hướng Dẫn

Cấp 2→3

mora
17500

Mora

hướng dẫn của khuyên nhủ
2

Hướng Dẫn Của “Khuyên Nhủ”

bản vẽ phong ấn
3

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 3→4

mora
25000

Mora

hướng dẫn của khuyên nhủ
4

Hướng Dẫn Của “Khuyên Nhủ”

bản vẽ phong ấn
4

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 4→5

mora
30000

Mora

hướng dẫn của khuyên nhủ
6

Hướng Dẫn Của “Khuyên Nhủ”

bản vẽ phong ấn
6

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 5→6

mora
37500

Mora

hướng dẫn của khuyên nhủ
9

Hướng Dẫn Của “Khuyên Nhủ”

bản vẽ phong ấn
9

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 6→7

mora
120000

Mora

triết học của khuyên nhủ
4

Triết Học Của “Khuyên Nhủ”

bản vẽ cấm chú
4

Bản Vẽ Cấm Chú

thủ ấn hung tướng
1

Thủ Ấn Hung Tướng

Cấp 7→8

mora
260000

Mora

triết học của khuyên nhủ
6

Triết Học Của “Khuyên Nhủ”

bản vẽ cấm chú
6

Bản Vẽ Cấm Chú

thủ ấn hung tướng
1

Thủ Ấn Hung Tướng

Cấp 8→9

mora
450000

Mora

triết học của khuyên nhủ
12

Triết Học Của “Khuyên Nhủ”

bản vẽ cấm chú
9

Bản Vẽ Cấm Chú

thủ ấn hung tướng
2

Thủ Ấn Hung Tướng

Cấp 9→10

mora
700000

Mora

triết học của khuyên nhủ
16

Triết Học Của “Khuyên Nhủ”

bản vẽ cấm chú
12

Bản Vẽ Cấm Chú

thủ ấn hung tướng
2

Thủ Ấn Hung Tướng

vương miện trí thức
1

Vương Miện Trí Thức

Tổng Số

mora
1652500
bài giảng của khuyên nhủ
3
hướng dẫn của khuyên nhủ
21
triết học của khuyên nhủ
38
bản vẽ hướng dẫn
6
bản vẽ phong ấn
22
bản vẽ cấm chú
31
thủ ấn hung tướng
6
vương miện trí thức
1