Cyno

- Advertisement -

Cyno là một nhân vật trong Genshin Impact. Hướng dẫn bao gồm Cyno là ai, cách Build Cyno tốt nhất, đội hình, nguyên tố, vũ khí tốt nhất, nguyên liệu đột phá kỹ năng, thiên phú của Cyno trong Genshin Impact

Xếp hạng và thông tin Cyno

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Cyno thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Cyno.

Thông tin nhân vật

Cyno
Biểu tượng Cyno
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng S

Độ hiếm: ★★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ LôiLôi

Vũ khí: Hình ảnh vũ khí cán dàiVũ Khí Cán Dài

Diễn viên lồng tiếng Anh: Alejandro Saab
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Irino Miyu

 

Xếp hạng cấp bậc Cyno

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
Genshin - S biểu tượng N / A N / A Genshin - Một biểu tượng C

 

Điểm mạnh và điểm yếu của Cyno

Điểm Mạnh
• Cách chơi đơn giản.


• Sát Thương Bạo Kích cơ bản cao.


• Gây sát thương hệ lôi liên tục vì kỹ năng Nộ hồi rất nhanh.


• Rất mạnh ở cung mệnh 0, nhưng nếu lên C2 sẽ tăng sát thương đột biến.

Điểm Yếu
• Phải có ít nhất 1 hỗ trợ khiên hoặc hồi máu trong đội để bảo vệ Cyno.


• Nếu đang bật Nộ mà chuyển sang nhân vật khác thì sẽ mất tác dụng.


• Yêu cầu đồng đội đủ sức chịu đựng để hỗ trợ cho Cyno hồi Q.

 

Cách Build Cyno tốt nhất (Best Build)

Cách Build Vũ Khí Cyno

quyền trương cát đỏ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Quyền Trượng Cát Đỏ

Tỉ lệ bạo kích

Tăng tấn công dựa trên 52% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch sẽ nhận hiệu ứng “Giấc Mộng Cát Đỏ” duy trì 10s: Tăng tấn công dựa trên 28% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này, hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 tầng..

hoặc

hoà phác diên

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hoà Phác Diên

Tỉ lệ bạo kích

Khi đánh trúng kẻ địch tấn công của bản thân tăng 3.2%, kéo dài 6s, có thể cộng dồn 7 tầng. Mỗi 0.3s có hiệu quả 1 lần, khi cộng dồn đầy sẽ tăng 12% sát thương.

hoặc

trượng hộ ma

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trượng Hộ Ma

Sát thương bạo kích

HP tăng 20%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công bằng 0.8% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Khi HP của nhân vật trang bị vũ khí này dưới 50%, sẽ nhận thêm buff tấn công bằng 1% giới hạn HP.

hoặc

mũi nhọn của gió

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mũi Nhọn Của Gió

Tấn công

Trong 10s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, tấn công tăng 12%, Tinh Thông Nguyên Tố tăng 48 điểm.

hoặc

thương quyết chiến

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thương Quyết Chiến

Tỉ lệ bạo kích

Khi bên cạnh có ít nhất 2 kẻ địch, được tăng 16% tấn công và 16% phòng ngự, khi có dưới 2 kẻ địch, được tăng 24% tấn công.

hoặc

thương bạch anh

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thương Bạch Anh

Tỉ lệ bạo kích

Tấn công thường sát thương tăng 24%.

hoặc

giáo thập tự Kitain

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Giáo Thập Tự Kitain

Tinh thông nguyên tố

Tăng sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố 6%. Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng, nhân vật mất 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố, đồng thời 6 giây tiếp theo mỗi 2 giây hồi phục 3 điểm. Hiệu quả này mỗi 10 giây kích hoạt 1 lần, nhân vật ở trong đội nhưng không ra trận vẫn có thể kích hoạt.

Cách Build Thánh Di Vật Cyno

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

Hoặc

Hiệu quả:

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Lôi

4

Sát thương tạo thành từ phản ứng Quá Tải, Điện Cảm, Siêu Dẫn, Nở Rộ tăng 40%; sát thương từ phản ứng Tăng Cường tăng 20%. Khi kích hoạt phản ứng Sinh Trưởng hoặc những phản ứng nêu trên, CD Kỹ Năng Nguyên Tố giảm 1s. Hiệu quả này mỗi 0.8s tối đa kích hoạt một lần.

Hoặc

Hiệu quả:

2

Tấn công tăng 18%

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

Hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng 15% sát thương tấn công thường và trọng kích tạo thành.

4

Trong 8s sau khi sự dụng kỹ năng Nguyên Tố, tấn công thường và trọng kích tăng 25% sát thương.

 

Chỉ số bộ Thánh Di Vật

Chỉ số Chính
Đồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích
Chỉ số Phụ
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%

Cách Nâng Thiên Phú cho Cyno

Đây là thứ tự ưu tiên nâng kỹ năng Thiên Phú của Cyno. Các bạn nâng cấp lần lượt theo đề xuất bên dưới.

Q Kỹ Năng Nộ>EKỹ năng>ATKTấn Công Thường

 

Build Cyno: Phản Ứng Nguyên Tố

Vũ Khí tốt nhất
quyền trượng cát đỏ Quyền Trượng Cát Đỏ
Vũ Khí thay thế
1. hoà phác diên Hoà Phác Diên
2. trượng hộ ma Trượng Hộ Ma
3. mũi nhọn của gió Mũi Nhọn Của Gió
4. thương quyết chiến Thương Quyết Chiến
5. thương bạch anh Thương Bạch Anh
Thánh Di Vật
giấc mộng hoàng kimGiấc Mộng Hoàng Kim x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố hoặc Tấn Công
Cốc: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. Tỉ lệ bạo kích hoặc Sát thương bạo kích
3. Tinh Thông Nguyên Tố
4. Tấn Công
Hiệu quả nạp nguyên tố cần thiết Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố + 140%

Đây là cách Build tốt nhất cho Cyno hiện tại nhưng chỉ khi bạn có vũ khí tốt dành cho Cyno. Tinh Thông Nguyên Tố là chỉ số tốt nhất cho cách Build Cyno này.Build Cyno: Sát thương nguyên tố Lôi

Vũ Khí tốt nhất
quyền trượng cát đỏ Quyền Trượng Cát Đỏ
Vũ Khí thay thế
1. hoà phác diên Hoà Phác Diên
2. trượng hộ ma Trượng Hộ Ma
3. mũi nhọn của gió Mũi Nhọn Của Gió
4. thương bạch anh Thương Bạch Anh
Thánh Di Vật
như sấm thịnh nộNhư Sấm Thịnh Nộ x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố hoặc Tấn Công
Cốc: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Tỉ lệ bạo kích hoặc Sát thương bạo kích
2. Tinh Thông Nguyên Tố
3. Tấn Công
Hiệu quả nạp nguyên tố cần thiết Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố + 100%


 

Build Cyno: Sát thương đòn đánh thường

Vũ Khí tốt nhất
hoà phác diên Hoà Phác Diên
Vũ Khí thay thế
1. trượng hộ ma Trượng Hộ Ma
2. thương bạch anh Thương Bạch Anh
3. giáo thập tự kitain Giáo Thập Tự Kitain
Thánh Di Vật
như sấm thịnh nộLễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố hoặc Tấn Công
Cốc: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. Tỉ lệ bạo kích hoặc Sát thương bạo kích
3. Tinh Thông Nguyên Tố
4. Tấn Công
Hiệu quả nạp nguyên tố cần thiết Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố + 140%

Đây là cách Build Cyno tốt nhất nếu bạn không có vũ khí Trấn của anh ta.Cách Build đội hình Cyno (Team Guide)

Chúng tôi đề xuất bạn nên Build Cyno trong các đội hình có nhân vật hỗ trợ tạo khiên hồi máu. Cyno có các đòn tấn công thường rất nhanh khi anh ta thi triển Kỹ Năng Nộ, vì vậy bạn sẽ không muốn anh ta bị quái vật khống chế hoặc tụt máu quá nhanh làm mất đi nhịp độ ra đòn.

Đội hình Cyno HyperBloom

DPS Chính
cynoCyno
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ
Hoặc
DPS Chính
cynoCyno
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

Nhóm Cyno Hyperbloom này tập trung vào việc tạo ra các Hạt Nổ từ Nguyên Tố Thảo + Thuỷ ngoài sân, sau đó Cyno sẽ tấn công các hạt nổ đó bằng các đòn tấn công Nguyên Tố Lôi. Đội hình này cũng tạo ra các phản ứng Tăng Cường và Lan Tràn.

Thêm Shinobu vào nhóm có thể khiến cô ấy lấy mất một số phản ứng Hyperbloom, nhưng đây không phải là vấn đề lớn vì bạn chỉ cần build chỉ số của cô ấy full tinh thông là được. (Bạn có thể ấn vào biểu tượng Shinobu để biết cách build cô ấy hiệu quả). Điều này không chỉ giúp tăng khả năng hồi máu cho Shinobu mà còn giúp bạn gây sát thương tối đa cho đội hình Hyperbloom!

Bạn cũng có thể thêm Beidou vào nhóm để lấy khiên, thay thế cho Shinobu. Và điều quan trọng nhất là Kỹ Năng Nộ của Beidou không kích hoạt Hyperbloom, nghĩa là bạn vẫn có thể sử dụng các build truyền thống cho cô ấy

 

Đội Hình Cyno Tăng Cường

DPS Chính
cynoCyno
DPS Phụ
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
Hoặc
DPS Chính
cynoCyno
DPS Phụ
Hỗ Trợ
nhà lữ hành thảoMain Thảo
Hỗ Trợ

Cyno cũng phù hợp với bất kỳ đội hình Tăng Cường nào vì phản ứng này tăng cường sát thương từ các đòn đánh thường của anh ta khi bật Kỹ Năng Nộ! Nahida kết hợp rất tốt với Cyno vì sát thương và kỹ năng hệ Thảo ngoài sân của Nahida đều hỗ trợ tốt cho Cyno mà không cần ra khỏi sân. Bạn biết đấy Cyno là nhân vật đứng sân toàn thời gian để cào cấu kẻ thù, vậy nên anh ta cần những đồng đội có thể hỗ trợ mà ko chiếm thời gian của anh ta.

Hoặc
DPS Chính
cynoCyno
DPS Phụ
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ

Cyno và Beidou có thể kết hợp tốt với nhau nếu Cyno sử dụng bộ thánh di vật Như Sấm Thịnh Nộ hoặc nếu bạn build cho Beidou chỉ số Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố cao. Có lẽ ở đội hình này thì bạn nên cho Beidou sử dụng Đại Kiếm Tây Phong để có thể mang đến hiệu quả tốt nhất. 

Nguyên Liệu Đột Phá Cyno

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636


 

Nguyên Liệu Nâng Cấp Thiên Phú Cyno

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Yelan tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin Guide nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.
- Advertisement -

Liên Quan

Tin Tức Genshin Impact